Vores mål

Et affaldsløst samfund

I CradlePeople har vi primært fokus på affald, genanvendelse og upcycling. 

Det har vi, fordi det er her, vi umiddelbart kan gøre størst forskel. Hvis vi som udgangspunkt begrænser udvindingen af nye råmaterialer af jorden, og sørger for at blive bedre til at udnytte dem igen og igen, gavner vi mange vigtige (miljø)områder samtidig. Miljømæssig, social og økonomisk vækst opstår ikke af reduktion. Det opstår af ubegrænset genbrug af råstoffer. 

Det positive fodaftryk

Politikere og virksomheder taler konstant om vækst. Vi skal skabe flere penge og flere jobs. Vi skal opnå bedre sundhed, mere sikkerhed og mere uddannelse. Men når vi taler om miljøet, handler det om at reducere og begrænse. Vi skal udlede mindre CO2, gøre mindre skade på naturen, producere mindre affald. Miljøarbejde handler om at gøre mindre dårligt. At ikke være nær så slemme som før. 

Det er ikke motiverende!

I CradlePeople vil vi gerne udfordre den konventionelle tanke om, at vi skal reducere de negative konsekvenser af vores livsførelse. Vi vil skabe et positivt fodaftryk på planeten. Vores handlinger skal bidrage til økonomien, samfundet og miljøet som helhed.

Det er et værdigt mål at gå efter.

En ny form for vækst

Vi har brug en ny form for vækst, der afkobler sig fra brug af nye ressourcer og ikke undergraver vores fundament.

Det kan ske ved at flytte fokus, f. eks.:

  • Fra affald til ressourcer
  • Fra fossile brændstoffer til vedvarende energi
  • Fra CO2 neutral til ilt-positiv
  • Fra naturbeskyttelse til voksende biodiversitet
  • Fra farlig kemi til sund kemi
  • Fra spildevand til næringsstoffer
  • Fra madspild til biogas
  • Fra regnvand til drikkevand

GRAF

Design
 til rene kredsløb 

Produktion og systemer skal omlægges, sådan at vores råvarer bliver genbrugt igen og igen. Vores produkter skal blive til nye ressourcer frem for affald, når de er udtjent. Og vi skal stile mod en gennemgribende udbygning af vedvarende energi. Vi skal designe en verden, hvor vores byer, huse og produkter bidrager positivt til omgivelserne, og vi sørger for at vores råmaterialer og ressourcer indgår i kredsløb. 

Forbindelsen mellem økonomi- og miljøkrisen skaber nye udviklings – og forretningsmuligheder. Ligesom Danmark tog et teknologisk kvantespring i forbindelse med oliekrisen i 1970´erne, er der nu et forretningsmæssigt rationale i et paradigmeskift, mod at producere til livscykluser.

Det kræver en enorm ændring i vores tilgang til design, nye forretningsmodeller og systemiske forandringer, at håndtere den omstilling. Det kræver at vi nedbryder siloer og lærer at samarbejde på tværs af sektorer og industrier. Det er en kæmpe udfordring, som kalder på vores kreativitet og nysgerrighed. Og det giver uanede muligheder for at udvikle et samfund, som vi alle kan være stolte af at være en del af.

- Links til projekter, events (afholdte om fremtidige), oplæg, høringssvar