Case: Maersk Line

Maersk Line har indset at stål er et eftertragtet materiale, som i de kommende årtier bliver dyrere på grund af stigende efterspørgsel. Et godt udgangspunkt for at kickstarte deres omfattende bæredygtighedsprojekt.

Hvis det skulle være gået nogen forbi, så er forretningsmodellen om cirkulær økonomi godt i gang med at vinde indpas også hos den gigantiske danske virksomhed Maersk Line. Om et år sejler deres nye containerskibe, der er designet til adskillelse, på verdenshavene. Et køb af et skib, er ud over funktionen som transportmiddel, således også en investering i fremtidige ressourcer til genanvendelse.

Dette er stort for Danmark. Genanvendelse placeres her i en større skala, og det er et vink med en mast om, at cirkulær økonomi er en fornuftig forretningsmodel. Det kan bruges til at stille Danmark i førersædet overfor EU når det gælder ressourceanvendelse, og det fremviser også cirkulær økonomi på globalt plan, da Asien er Maersk Lines største leverandør af jern og stål.

”Vi har taget cirkulær økonomi til os i forbindelse med bygningen af Triple-E containerskibene, og udarbejdelsen af et såkaldt Cradle to Cradle Passport for skibene er det første skridt for os”, siger Jacob Sterling, Miljø- og CSR-chef hos Mærsk Line.

Helt konkret har Maersk Line påbegyndt en systematisk indsamling af data om de anvendte materialer og deres placering i containerskibene. Herved kan uønskede materialer fjernes, skibet kan skilles ad, og delkomponenterne kan genbruges fornuftigt med op til 95 %, måske endnu mere.

Det økonomiske incitament har været betydningsfuldt for satsningen på en cirkulær ressourceanvendelse: ”Stål er en begrænset ressource, og samtidig det vigtigste materiale i containerskibe ”, siger Jacob Sterling, og fortsætter; ”Stålpriserne stiger og det er rapporter som antyder, at stål kan blive en manglevare allerede i 2030erne. Vi er nødt til at tage skridt for at sikre, at det også er muligt at bygge nye containerskibe til den tid”.

Faktisk blev Maersk Line som udgangspunkt pålagt udvikle et identifikationssystem, da Hong Kong-konventionen foreskriver at skibe skal have et ”Inventory Of Hazardous Materials” – et system, der identificerer skadelige materialer.

Maersk Line skelede så til bilindustrien. Her havde man erfaringer med, at investeringen i en kortlægning af samtlige materialer ikke er meget større, i forhold til hvis man kun kortlægger skadelige materialer. Ved at have fuldt overblik over materialernes placering og sammensætning, er det muligt at lave genvinding uden tab af kvalitet. De økonomiske forventninger til projektet er, at skibes værdi ved ophugning vil øges med 10%.