Regionen der rykker

Den 8. februar afholdt Cradlepeople netværksmøde for medlemmer og andre interesserede. Arrangementet løb af stabelen i vores lokaler i Vennemindevej på Østerbro, hvor sekretariatet holder til huse sammen med Miljøpunkt Østerbro.

Projektleder Nicholas Krøyer Blok bød velkommen med en kort præsentation af CradlePeople, vores vision og mission. Herefter var der tid til et spændende oplæg af Hanne Juel, projektleder i Vækstforum i Region Midtjylland, som i de kommende år vil fremme ressourceoptimering og C2C i forhold til både virksomheder og også byudvikling i Region Midtjylland. Her betragtes Cradle to Cradle som en ny forretningsmodel, der fremmer innovation og sætter positive footprints. Check i øvrigt deres inspirerende blog: Cradle2CradleRegionMidt.

Rock the boat!
Vækstforum i Region Midtjylland er historien om, hvordan et par ildsjæle ved tilfældigheder og ved lange seje træk får implementeret en C2C politik i strategien for en hel region. I 2008 blev første skridt taget til udviklingen af en innovationsstrategi, som skulle tage afsæt i samfundsmæssige udfordringer og bæredygtighed. Toneangivende erhvervsfolk, interesseorganisationer og andre blev derefter spurgt, hvad de anså for de største udfordringer i forhold til de forstående kriser, og pegede samstemmende for vand og affald.

Hanne Juel og hendes kollega faldt samtidig over en artikel i Weekendavisen. Her fremstod Cradle to Cradle som en forretnings- og innovationsstrategi. Det blev startskuddet på en lang rejse, for at skabe legitimitet for, og anerkendelse af, forretningspotentialet i Cradle to Cradle i et erhvervsudviklende ssammenhæng. 


“Man får det ikke i morgengave”
, konstaterer Hanne Juel.
Det offentlige erhvervsudviklingssystem befinder sig i brydningsfeltet mellem to paradigmer. Mantraet indtil nu har været vækst = velstand = velfærd.  Devisen om de “regionale styrker” gør, at de regionale midler fx vil lande i traditionel svineavl, hvis det er dem der repræsenterer de store erhverv i en given region.

Det andet og nyere paradigme er, at Regionen sigter efter at finde morgendagens løsninger på de samfundsmæssige udfordringer. At forretning skal være ” to the benefit of future generations”. Region Midtjylland skal gå fra en strategi, hvor de forlænger den enkelte virksomheds formåen, til at anvende flere af de mange offentlige erhvervsudviklingsmidler, med at skabe morgendagens forretningsområder, mener Hanne. Med dette, mener hun et holistisk afsæt og fremme ” positive footprints” både miljø- og ressourcemæssigt  og socialt.

C2C har innovationskraft!
I 2011 fik Hanne Juel sammen med sin kollega Christian Fredsø Jensen, C2C ind som en innovationsstrategi for regionens erhvervsudvikling og handleplan. Den indebærer blandt andet hjælp til små og mellemstore virksomheder til at udvikle en Cradle to Cradle forretningsstrategi.  Endvidere kan 2 kommuner opstille en vision på området, som der er afsat puljemidler til at realisere. “Vi håber, at vi kan skabe et Venlo (En Hollandsk kommune med stor fokus på C2C, red)  i Danmark. Og at vi får mange gode virksomheds-cases. Vi har brug for dem i den store fortælling,” siger Hanne Juel.

En bevægelse

Tankegangen spredte sig som ringe på vandet, og flere og flere i det regionale system er efterhånden overbevist om, at det rent faktisk kan være en god forretning, at udvise samfundsansvar og være bæredygtige. Det vigtige er, i følge Hanne Juel, at mobilisere dem med de gode kompetencer, dem med magt og ildsjælene.

Tankegangen ved at tage samfundsansvar og være bæredygtig, fik Hanne illustreret for os på smukkeste vis. Det fik hun vist med en video, med en lille opskrift på hvordan man starter en bevægelse, som man ikke skal snydes for, hvis man missede oplægget.

Hvor er CradlePeople i fremtiden?
Oplægget blev efterfulgt en en veloplagt diskussion blandt de tilstedeværende. Blandt andet blev nødvendigheden af en Cradle to Cradle certificering debatteret. Er det vigtigt, at man betaler for at blive blåstemplet ved en certificering, eller bør man hellere bruge sine penge og kræfter på, at arbejde for udbredelsen af helhedstankegangen inden for ressourceoptimering.

Hanne Juel oplyste, at der ikke er stor fokus på certificeringen i regionens C2C projekt, og andre fremførte, at det heller ikke er centralt i Holland, hvor Cradle to Cradle tankegangen er mest udbredt i dag. Et andet eksempel er Kalundborgsymbiosen, der har arbejdet med Cradle to Cradle i de seneste 17 år, uden at vide hvad C2C egentlig var.

En konsulent fra C2C’s certificerede Mosa Tiles  fremholdt, at deres kunder efterspørger certificeringen, og at den derfor er med til at skabe en positiv pres til leverandører og underleverandører. Andre producenter fremførte, at certificeringen er med til at forhindre falsk markedsføring. Anette Hastrup, der repræsenterede certificeringsvirksomheden Vugge til Vugge, fastslog at virksomhedens mål først og fremmest er at optimere arbejdet mod C2C. I øvrigt, oplyste hun, at der nu er dannet en “non-profit” uafhængig instans i Californien, der gør kriterierne for certificeringen mere gennemskuelige.

Der var blandt de fremmødte enighed om, at CradlePeople fortsat skal vægte at være en bredt funderet NGO, der arbejder på at udbrede cirkulær ressourceoptimering og ressourceflow generelt. Der blev udtrykt ønske om, at CradlePeople bliver mere konkret. Dette betyder, at CradlePeople i fremtiden vil arbejde på at tiltrække viden og projekter, der vil fremme udviklingen.

       

REthink REcycling – en kreativ og inspirerende aften

Tankefusion og workshop med FKN

Denne sene eftermiddag, hvor CradlePeople bød velkommen, var der lagt op til leg og kreative ideer. Denne Tankefusion var sat i stand i samarbejde med Folkekirkens Nødhjælp (FKN), som ønskede input på, hvordan de kan undgå en masse spild af al den genbrug, som de får ind til deres genbrugsbutikker, og som af den ene eller anden grund ikke kan sælges i butikkerne. Johanne Bjørndahl startede ud med at fortælle lidt om CradlePeople og C2C-tankegangen og efterfølgende fortalte Kristine Naundrup-Jensen fra FKN om organisationens historie, formål og genbrugsbutikker.

Workshop

Efter oplæggende og en spisepause blev der lagt an til kreativ workshop, hvor folk fordelte sig alt efter hvilket tema der interesserede dem. De forskellige temaer var:  1) Forretningskoncepter, 2) Legetøj, 3) Pap og Papir, 4) Tekstiler, 5) Accessories, 6) Strik og 7) Møbler. Deltagerne havde en time til at diskutere, brainstorme, tegne, lege og i det hele taget udfolde de kreative evner. Resultatet var rigtig mange gode, skæve og kreative ideer fra de forskellige grupper. F.eks. havde en gruppe, der arbejdede med accessories lavet en uro af knapper. En anden gruppe, som diskuterede forretningskoncepter, mente der var brug for et supermarked eller indkøbscenter for genbrugsbutikker, så det er muligt at finde alt inden for rækkevidde, i stedet for man skal farte hele byen rundt for at finde genbrugsbutikker, som lige har det man skal bruge. (Der vil senere udkomme en opsamling fra dagen med alle de gode ideer.) Dermed sluttede en eftermiddag af kreativitet og skabelyst.

Cradle to Cradle og genbrug

Johanne Bjørndahl fra CradlePeople lagde ud med at fortælle om Vugge til Vugge tankegangen og hvorfor den er relevant ift. genbrug. Industrialiseringen har givet mennesket mange forbrugsgoder, som vi i dagstadig nyder godt af. Men desværre har det medført meget affald og stort forbrug af jordens ressourcer. Produkter designes til at blive smidt væk. Men hvor er væk? I Danmark bliver det meste af vores affald brændt, men i mange andre lande ender det på store lossepladser, bliver vasket ud i vores have, og forurener jord og vand.

Derfor er vi nød til at bryde med denne tankegangen om at smide væk, og det bedste ville være produkter, som var designet til at indgå i et naturligt kredsløb. Vugge til Vugge tankegangen går derfor ud på at designe produkter som kan skilles ad og blive brugt igen og igen. Hvorfor så overhovedet beskæftige sig med genbrug af måske dårlige og urene materialer? Problemet er at vi ikke kan nulstille verdens produkter, så vi fra i morgen kun har forbrugsprodukter med godt, genanvendeligt og sundt design. Derfor er vi nødt til at forholde os til de store mængder af materialer, der lige nu er produceret og med tiden mister deres værdi.

Genbrug = værdi

I genbrugsbutikkerne får de mange værdifulde materialer ind, som er værd at genbruge, men mange af disse materialer er nødvendige at bruge i nye sammenhænge, da de ikke kan sælges som de er pga. huller, slitage osv. Men det er ikke bare råmaterialerne, der gør det værdifuldt at genbruge. Der er også miljøhensyn at tage, da det kræver mange flere ressourcer, både energi, vand og råmaterialer at producere nyt helt fra bunden, i forhold til at genanvende allerede forarbejdede materialer.

Downcycling vs Upcycling

Når man taler om genbrug, taler man også om downcycling og upcycling. Downcycling vil sige, at man forringer råmaterialerne ved f.eks. sammensmeltning af plastflasker med andet plastmateriale og laver et nyt produkt af det, som til sidst smides ud. Ved REcycling er tanken at et produkt bliver til det samme produkt igen, som for eksempel flasker, der sorteres, smeltes og bliver til flasker igen. Upcycling kalder man den process, hvor man tager et produkt med en kort levetid (fx emballage) og anvender det til et produkt med en længere levetid (fx. et møbel). Upcycling er derfor ofte kendetegnet ved mindre forarbejdning, opskalering af produktets levetid og med mulighed for at indgå i reelle genbrugsforløb igen bagefter.

Oplæg af Kristine Naundrup-Jensen

Kristine Naundrup-Jensen fra FKN tog over og fortalte om Folkekirkens Nødhjælp (FKN), deres genbrugsbutikker og deres konceptbutikker, Fisk. Formålet med FKN er at hjælpe verdens fattigste og styrke deres muligheder for at få et værdigt liv. Organisationen arbejder med katastrofehjælp, udviklingshjælp og med at tale de fattiges sag, så også de strukturer, der ligger bag nøden, kan ændres. Deres indsats er koncentreret i Afrika og Asien. FKN har sine rødder i den danske folkekirke, men samarbejder bredt med andre kirkelige og folkelige organisationer, og i 2010 blev FKN en del af ACT Alliancen, som er en af verdens fem største NGO’er. Læs mere om FKN’s historie her.

FKN’s Genbrugsbutikker

FKN åbnede den første genbrugsbutik i 1972 og siden da er det gået slag i slag. I dag er der i alt 124 genbrugsbutikker rundt om i Danmark, som bestyres af 3500 frivillige medarbejdere. Butikkerne får hvert år flere tons tøj, sko, møbler og andre brugte varer doneret. Ca. 75% af disse varer bliver sendt videre til andre organisationer eller ryger på forbrændingen, fordi det ikke kan sælges. Men det der til gengæld sælges skaber stor værdi for organisationen og dem de hjælper, for i 2010 havde genbrugsbutikkerne et overskud på over 17 millioner kroner.

Fisk visionen

Konceptet med Fisk-butikkerne startede som en idé hos en gruppe frivillige, som ønskede at kombinere genbrug med re-design, fairtrade og en café. Visionen for Fisk er, at gøre bæredygtigt forbrug til en naturlig del af en moderne livsstil. Dette opnås gennem denne nytænkende og anderledes butik og café, som er med i fører-feltet af trendsættere. Fisk fik da også, som bevis på dette, titlen som byens bedste genbrugsbutik i 2007. Butikkerne sælger et unikt udvalg af genbrug fra perioden 1920’erne til 1980’erne, samt re-designet tøj og møbler, som sælges under navnet ”Fiks”. Desuden får Fisk produceret egen tøj linie fra et af FKN’s projektlande. Linien hedder ”SkiFt”. Fisk fungerer ikke bare som butik, men også som hyggelig café, hvor der sælges friskbagte boller, kage og kaffe – alt fra økologisk og fairtrade landbrug. De frivillige bag butikkerne planlægger og udfører også events for at sætte fokus på bæredygtighed og verdens fattigste.

Herefter var der spisning og materialeworkshops. Opsamling fra workshopsene kommer snart.

Se fiskenettet.ning.com for inspiration og diskussioner fra dagen.