Afholdt: Indkøb, der kan og vil mere

Indkøb, der kan og vil mere

Region Midtjylland, Forum for Bæredygtig Indkøb, SustaIN og CradlePeople inviterer til seminar, hvor vi stiller skarpt på bæredygtige indkøb. Mød blandt andet Miljøministeren Kirsten Brosbøl, den svenske “Cradle to Cradle kommune” Rönneby, Andrew Morlet fra Ellen MacArthur Foundation og flere virksomheder, der har cirkulær økonomi som deres forretningsmodel. 

Hvad skal der til, for at vores indkøbspolitikker fremmer omstillingen til en bæredygtig fremtid, hvor vi ikke tærer på jordens knappe ressourcer?

Hvilken rolle spiller kommuner og regioner i denne omstilling?

Konferenciers på dagen er Mette Vinding og Michael Aastrup, som begge repræsenterer virksomheder, der har haft succes med cirkulære forretningsmetoder.

Tid og sted:
Den 15. maj kl 10:30-16:00
SustaIN Festival
Godsbanen, Skovgaardsgade 3
DK-8000 Aarhus C

Tilmelding er nødvendig og kan ske her.

OBS: Der er et begrænset antal pladser. Tilmelding sker efter først til mølle-princippet.
Der opkræves et gebyr på kr. 300,- ved udeblivelse uden forudgående afbud.

 Oplægsholdere:

oplægsholdere_1

Mette Vinding – CSR- og marketingansvarlig i Re-bag A/S, Michael Aastrup – direktør for Desso, Andrew Morlet- Business Director of CE100 hos Ellen MacArthur Foundation, Johan Sandberg- Rönneby Kommune og Trine Bjørn Olsen- klimakoordinator, Herning Kommune

 

oplægsholdere_2

Johannes Baad Michelsen- BUF Københavns Kommune, Ole Frederiksen-direktør i Excellente Systems, Kirsten Brosbøl- Miljøminister, Hanne Juel- Region Midtjylland og Rikke Dreyer- Forum for Bæredygtig Indkøb

 

Program

Hvad er cirkulær økonomi, hvorfor dette initiativ og intro til dagen:

Kl 10.30 – 10.45: Velkomst
v/ Hanne Juel, strategisk udvikler og projektleder, Region Midtjylland og Rikke Dreyer, SKI, formand for Forum for Bæredygtige Indkøb

Kl 10.45-11.00: “Introduktion til dagen og kort om forretningsmodellerne bag Desso”
v/ Michael Aastrup, administrerende direktør DESSO

Kl 11.00-11.15: “Strategi for affaldsforebyggelse og grønne indkøb”
v/ Miljøminister Kirsten Brosbøl

Kl 11.15-11.30: Kort om forretningsmodellerne bag Re-bag”
v/ Mette Vinding, CSR og marketingsansvarlig, Re-bag

Kl 11.30-12.15: “Circular Economy and the CE100 Acceleration Process”
by Business Lead, Andrew Morlet, Ellen MacArthur Foundation (på engelsk).

Kl 12.15-13.15: Frokost

Eksempel på visionsdrevet byudvikling der sætter nye retningslinier for materialevalg og indkøb:

Kl 13.15 – 14.00: “Omstilling af Rønneby kommune i Sverige, efter Cirkulære Økonomiske principper og Cradle to Cradle®”
v/ Jonas Sandberg, CEO, Cefur (Center for Forskning og Udvikling).

3 hurtige eksempler på nye indkøbsmåder, der driver erhvervsudvikling:

Kl 14.05 – 14.30: “Arbejdstøjet, der lever længere og genfødes som computertasker i Herning Kommune, og hvordan kommune og leverandør samarbejder om ressourceeffektivitet.”
v/ Trine Bjørn Olsen, Klimakoordinator, Herning Kommune

Kl 14.30- 14.55: “Hvordan kan en kommune fremme ressourceeffektivitet gennem udbud og indkøb? Bionedbrydeligt emballage til skolemad”
v/ Johannes Baad, udbudsjurist, Københavns Kommune

Kl 14.55- 15.20: Kaffepause

Kl 15.20- 15.45: “Leasing som en måde at få råvarer tilbage til producenten på – udfordringer og fundne genveje i samspil med kommuner.“
v/ Ole Frederiksen, Excellente Systems

Kl 15.45-16.00: “Tak for i dag”
v/ Mette Vinding og Michael Aastrup, CradlePeople og SustaIN


Bag konferencen
Forum for Bæredygtige Indkøb, som er nedsat af Miljøministeriet, har i samarbejde med Region Midtjylland, SustaIN og Cradle People taget initiativ til konferencen, hvor mulighederne for at få bedre løsninger udforskes. Konferencen vil indeholde en introduktion til ressourceeffektivitet og cirkulær økonomi, case-præsentationer og rig mulighed for at netværke. 

På baggrund af dagen vil arrangørerne udvikle en samling gode råd om cirkulære indkøb med gode råd, som indkøbere kan bruge efterfølgende.

 

Case: KE Fibertec AS

Godt indeklima er godt for vores udeklima. Det mener KE Fibertec, som har udviklet ventilationssystemer af tekstiler. Deres produkter sørger for ren luft i kontorer, sportshaller, laboratorier, skoler, og produktet er 100% genbrugeligt.

Virksomheden KE Fibertec har som den første i verden fået Cradle to Cradle certificeret deres tekstilbaserede luftkanal ”CradleVent”. Virksomheden har sikret sig at produktet er fuldt bæredygtig, og de tager ansvar for hele produktets livscyklus. Luftkanalen, som er lavet af polyester kan genanvendes og lever dermed op til de stigende krav om ressourceeffektivitet.

KE Fibertecs marketingchef Claus Albertsen fortæller: ” Vi tilbyder en pant-ordning, eller rabat på nye produkter i bytte for gamle, og anbefaler vores CradleVent kunder at returnere til os efter endt brug, alternativt at køre det gamle system på en genbrugsstation.”

Med dette retursystem sørger virksomheden for, at produkterne bliver fuldt recirkuleret. Claus Albertsen er også ærlig i sin udmelding om, at de lærer hele tiden noget nyt hver dag, da denne forretningsmodel udfordrerden eksisterende tanke om ejerskab af produkter. Men de er meget positive og stolte over at være med til at fremme den cirkulære økonomi.

Alle tekstilmaterialer væves på KE Fibertecs eget væveri og de har sikret at hele processen, fra garn til færdigt produkt, er underkastet  ISO 9001 kvalitetsstyringssystemet. De er 100 ansatte og en stor del af deres produkter eksporteres til udlandet.

Speciale: Kritisk vurdering af de miljømæssige aspekter ved C2C

Miljøingeniørstuderende og CradlePeople medlem Anders Bjørn har netop skrevet et meget interessant kritisk speciale om Cradle to Cradle. Specialet tager udgangspunkt i en vurdering af de miljømæssige aspekter ved C2C konceptet. Er du interesseret i at læse specialet kan du skrive til andersbjoern@hotmail.com og bede om en kopi.

Kort referat af specialets fokus

Formålet med specialet har været at identificere, hvorvidt man altid ender op med noget miljøvenligt, når man bruger C2C som designkoncept.  Specialet er delt op i tre dele: 1) tre Life Cycle Assessment (LCA) casestudier om C2C produkter, 2) et litteraturstudie af metodiske aspekter ved C2C og 3) en online undersøgelse rettet mod virksomheder, der arbejder med C2C konceptet.

De tre forskellige case studier på C2C produkter viser forskellige resultater og tilsammen viser de, at bæredygtigheden af C2C produkter i vid udstrækning afhænger meget af de antagelser, som er fremsat om den marginale energikilde, og muligheden for genanvendelse i lukkede kredsløb af produktet. På baggrund af disse resultater når Anders Bjørn frem til, at ulemperne ved, at C2C produkter ikke er energieffektive muligvis vil falde i fremtiden, men lige nu er det et alvorligt dilemma for bæredygtighedsprincippet.

I anden del af sit speciale undersøger Anders Bjørn litteraturen. Hans undersøgelser viser en række konflikter ift. bæredygtigheden i forbindelse med C2C konceptet. Bl.a. når han frem til, at det er svært at skelne mellem de teknologiske og de biologiske næringsstoffer, da definitionerne ikke gensidigt ekskluderer hinanden, og 100% lukket teknisk genanvendelse viser sig at være termodynamisk umuligt. I den tredje del af specialet viser Anders Bjørns undersøgelser om virksomhederne, at der opstår konflikter mellem C2C og øko-effektivitet koncepterne, og når de opstår foretrækker virksomhederne at følge C2C konceptet pga. at det opfattes som at have højere gyldighed.

Byaffald kan gøde fremtidens afgrøder -nyhed fra Life på KU

Artikel fra LIFE på KU’s nyhedsbrev. Se den oprindelige artikel

Affald fra byer indeholder store mængder af næringsstoffer, som udgør en potentiel næringsstofkilde til den globale fødevareproduktion. Nye forskningsresultater fra langtidsforsøg viser, at organisk affald fra byer kan tilføres jorden uden at dens funktion ødelægges eller andelen af multiresistente bakterier i jorden øges

Spildevandsslam, husholdningsaffald og human urin – de fleste forbrugere har en vis skepsis imod brugen af visse affaldstyper fra byer til fødevareproduktion. Resultater fra just offentliggjort ph.d. studium viser dog, at frygten for ophobning af tungmetaller i jorden og muligheden for yderligere spredning af antibiotika-resistente bakterier til miljøet kan være ubegrundet:

“Kvaliteten af affaldet er blevet væsentligt forbedret siden de første langtidforsøg med genanvendelse af byaffald i jordbrug blev udført. Det skyldes en renere teknologi og outsourcing af tung industri og derfor bør affald fra byer i dag betragtes som en vigtig
gødningskilde til den globale fødevareproduktion” fortæller ph.d. studerende Pernille Hasse Busk Poulsen fra Institut for Jordbrug og Økologi, KU-LIFE.

Langtidsforsøg med lave tungmetal-værdier
Resultaterne fra affalds-studiet tager afsæt i
et markforsøg der blev påbegyndt i 2003,
hvor der årligt er tilført gødninger, så som human urin, spildevandsslam og kompost lavet af organisk køkkenaffald.

“Resultaterne viser, at affaldsprodukterne kan anvendes meget længe uden der sker skadelige effekter på jordfunktionerne, altså at mikroorganismerne, der har stor betydning for jordens sundhed, stadig har det godt. Det skyldes bla. at de akkumulerede mængder af tilførte tungmetaller – som har skadelig effekt på jord – ligger under de øko-toksikologiske grænseværdier, selv i behandlingen med forhøjet mængde spildevandsslam svarende til cirka 55 års normal tilførsel”, forklarer ph.d. studerende Pernille Hasse Busk Poulsen.

Antibiotika-resistens skal under lup
Forskningsresultaterne viser også, at der ingen skadelige effekter er på den mikrobielle samfundsstruktur efter tilførsel af byaffaldet.
Tilmed viser undersøgelserne, at frygten for en øget mængde antibiotika resistente bakterier i jord gødet med organisk byaffald kan være ubegrundet:

“Det kræver yderligere undersøgelser at bestemme de langsigtede effekter af gødningerne for tilstedeværelsen af antibiotika resistente bakterier, men mine resultater viser dog ingen forskel i andelen af resistens i den behandlede og den ubehandlede jord”.

Ph.d. forsvar
Pernille Hasse Busk Poulsen forsvarer sin ph.d. afhandling fredag d. 10 september med forelæsningen: “Examination of microbial diversity and function in waste amended soils and chitin amended compost” kl.11 i Auditorie 3-14, Thorvaldsensvej 40, KU-LIFE

Alle er velkomne.

Yderligere information:
Ph.d. studerende Pernille Hasse Busk Poulsen, pepo@life.ku.dk , tlf: 27593906
Projektleder og vejleder Jakob Magid, jma@life.ku.dk tlf. 353-33491/ 24824668
Rikke Pape Thomsen, rpt@life.ku.dk – siden er sidst opdateret d.9. september 2010

Kompostløsning i byen…

Her er en smuk business idé: Indsaml folks komposterbare affald, brug det til at dyrke økologisk frugt og grønt. Nu i Indien og i Washington. Så mangler vi bare Kbh!

Fra Springwise: http://springwise.com/eco_sustainability/compostcab/

Composting may be the right thing to do for the environment, but it can be hard to get around the smell and the mess—particularly for urbanites without expansive yards. Much like the Daily Dump in India—which, by the way, looks to be thriving since our 2007 coverage—Compost Cab is a new service about to launch in Washington, DC, that can be called upon to handle all the dirty details.

DC-area consumers begin by signing up online. Once it launches, Compost Cab will then provide them with a standardized bin equipped with a sturdy, compostable bag liner. Each day clients will fill the bin with their organic material, and once a week—on a reliable, fuel-efficient schedule—Compost Cab will pick up the bag, leaving behind only a clean bin with a new liner. The cost is simply USD 8 per week per bin; no long-term commitments are required. Compost Cab’s primary composting partner is Engaged Community Offshoots (ECO), a seed-stage urban farm in College Park, Md., that uses finished compost to grow natural, nutritious food for local kids.

At least as interesting is that clients who have been with Compost Cab for nine months or longer can claim some finished soil in return. Specifically, for every 50 pounds of organics the company collects from them, they can receive five pounds of fresh compost and one pound of worm castings in exchange. Those who choose not to claim their share, meanwhile, can ask Compost Cab to donate it on their behalf to ECO. Compost Cab is a production ofAgricity LLC, a Washington, DC-based company focused on sustainability.

The average American family produces more than 500 pounds of leftover organic material every year; composting not only keeps that waste out of methane-generating landfills, it also produces nutrient-rich, fertile, natural soil. Looks like another win-win-win—for eco-minded consumers, the environment, and companies like Compost Cab that make it all happen. Time to make some of that eco-bounty your own…? (Related: Indoor composting made easy — Garbage into gold, via worm poop.)

Website: www.compostcab.com
Contact: info@compostcab.com