Speciale: Kritisk vurdering af de miljømæssige aspekter ved C2C

Miljøingeniørstuderende og CradlePeople medlem Anders Bjørn har netop skrevet et meget interessant kritisk speciale om Cradle to Cradle. Specialet tager udgangspunkt i en vurdering af de miljømæssige aspekter ved C2C konceptet. Er du interesseret i at læse specialet kan du skrive til andersbjoern@hotmail.com og bede om en kopi.

Kort referat af specialets fokus

Formålet med specialet har været at identificere, hvorvidt man altid ender op med noget miljøvenligt, når man bruger C2C som designkoncept.  Specialet er delt op i tre dele: 1) tre Life Cycle Assessment (LCA) casestudier om C2C produkter, 2) et litteraturstudie af metodiske aspekter ved C2C og 3) en online undersøgelse rettet mod virksomheder, der arbejder med C2C konceptet.

De tre forskellige case studier på C2C produkter viser forskellige resultater og tilsammen viser de, at bæredygtigheden af C2C produkter i vid udstrækning afhænger meget af de antagelser, som er fremsat om den marginale energikilde, og muligheden for genanvendelse i lukkede kredsløb af produktet. På baggrund af disse resultater når Anders Bjørn frem til, at ulemperne ved, at C2C produkter ikke er energieffektive muligvis vil falde i fremtiden, men lige nu er det et alvorligt dilemma for bæredygtighedsprincippet.

I anden del af sit speciale undersøger Anders Bjørn litteraturen. Hans undersøgelser viser en række konflikter ift. bæredygtigheden i forbindelse med C2C konceptet. Bl.a. når han frem til, at det er svært at skelne mellem de teknologiske og de biologiske næringsstoffer, da definitionerne ikke gensidigt ekskluderer hinanden, og 100% lukket teknisk genanvendelse viser sig at være termodynamisk umuligt. I den tredje del af specialet viser Anders Bjørns undersøgelser om virksomhederne, at der opstår konflikter mellem C2C og øko-effektivitet koncepterne, og når de opstår foretrækker virksomhederne at følge C2C konceptet pga. at det opfattes som at have højere gyldighed.