Konference om C2C i Sønderborg

Den 1. juni afholdte Syddansk Universitet konference om C2C med fokus på bæredygtig innovation i forskning og praksis. Der var oplæg fra forskere og erhvervsfolk fra Danmark, Tyskland og Holland. Blandt andre talte Michael Braungart, grundlægger af EPEA, om C2C design paradigmet og om hvordan det giver lokalsamfund mulighed for at arbejde hen mod en mere grøn fremtid. Martin Fluri, Vugge til Vugge/ EPEA København, fortalte om de danske C2C initiativer og hvor vi befinder os lige nu og hvor vi er på vej hen ift. C2C konceptet. Den danske forfatter, Tor Nørretranders, diskuterede i sit oplæg mangfoldighed og vigtigheden af at værdsætte den, da det giver krydderi til Cradle to Cradle.

I Holland er implementeringen af C2C principperne i erhvervslivet og i samfundet langt fremme. De to hollandske oplægsholdere, Marieke Van der Werf, Dutch MP og Dick Thesingh, C2C konsulent, talte henholdsvis om, hvordan den hollandske regerings indkøbs politiker generere drivkraft og skaber bæredygtighed i overensstemmelse med C2C principperne, og at regionen Limburg, Venlo, har besluttet at være pioner for den næste industrielle revolution i henhold til C2C principperne. Spørgsmålet er så hvordan de gør fremskridt med de offentlige C2C indkøbs initiativer.

Den sidste del af konferencen var der flere workshops, der kørte parallelt. CradlePeople holdt en mindre udgave af tankefusionen. Tankefusionen tog nogle C2C emner op og gav folk mulighed for at få snakket om deres egne fokuser og tanker omkring C2C i deres arbejde og projekter. Deltagerne på workshoppen var fulde af energi og engagement, og der kom mange spændende tanker på bordet om, hvordan man sætter C2C projekter i søen i nærmiljøet. Ud over CradlePeople var der workshops med Aarhusarkitekterne & ’Clean Old Bricks’, som arbejdede med dansk design og ”nye” materialer og Mads Clausen Instituttet arbejdede med, hvordan man bruger C2C i undervisningen på universiteterne.

Dagen sluttede med spørgsmål til panelet, som bestod af alle oplægsholderne, og til slut drinks, mad og muligheden for at networke.

Nye projekter undervejs i CradlePeople dette forår

I CradlePeople regi er der i øjeblikket gang i en masse spændende tiltag i form af større og mindre projekter, som vi er i færd med at søge fondsmidler til. Bl.a. har et af CradlePeoples medlemmer taget initiativ til et projekt, som handler om Urbane Haver og kompostering. Derudover er vi i gang med at skrive på et projekt for at få midler til en oplysningskampagne, der skal sætte fokus på Biodiversitet og Fødevareproduktion. Et samarbejde med et af Københavns mest visionære miljøpunkter om at formulere visioner for Cradle to Cradle i urbane miljøer er i øvrigt også på trapperne… Er du interesseret i et eller flere af disse emner? Kontakt johanne@cradlepeople.dk.

2010 har været et godt år for udviklingen af Cradle to Cradle konceptet i Danmark

Vugge til Vugge Danmark fortæller om året 2010, om nye samarbejdspartnere og om projekter, der under udvikling.

I løbet af 2010 har en række konkrete Cradle to Cradle projekter udviklet sig. Nogle virksomheder ønsker at udvikle hele forretningen og skabe nye produkter og forretningsmodeller efter C2C kriterier. Andre vil primært sikre sig at deres materialer ikke skjuler fremtidige risici for forbrugeren og vil derfor have deres ingredienser vurderet af Vugge til Vugge/EPEA Kopenhagen. Og så er der dem, der ønsker at blive ved med at være i front på deres område, så de kan holde trit med nogle af deres konkurrenter, der er gået igang med Cradle to Cradle implementering.

Vugge til Vugge/EPEA Kopenhagen er i år begyndt at samarbejde med bl.a. Mærsk, Egetæpper og GH Form omkring udvikling af Cradle to Cradle produkter og forretningsmodeller.

Men det rykker også andre steder. Der er kommet større efterspørgsel på Cradle to Cradle byggeri.

På Bornholm skal man bygge et splinternyt Cradle to Cradle kongrescenter, der vil tiltrække folk fra hele verden, pga. bygningens helt igennem positive fodaftryk på de Bornholmske omgivelser. William McDonough & Partners har lavet det første skitseforslag til projektet og Vugge til Vugge/EPEA Kopenhagen rådgiver omkring materialevalg, kredsløbsløsninger og uddannelse.

Et andet potentielt spændende byggeprojekt er Amagerforbrændings forestående opførelse af et nyt administrations- og recyclecenter efter Cradle to Cradle principperne. Det har været i støbeskeen i løbet af 2010 og det bliver spændende at følge processen og se om Amagerforbrænding formår at tiltrække den nødvendige knowhow og ekspertise til at opfylde deres ambitioner om et gennemført Cradle to Cradle byggeri.

Cradle to Cradle byggeanvisning

Med den stigende efterspørgsel på Cradle to Cradle byggeri har mange aktører i den danske byggesektor, efterspurgt deciderede retningslinier for hvordan man arbejder med Cradle to Cradle indenfor byggeriet. Derfor har Realdania tildelt os funding til at udvikle en Cradle to Cradle byggeanvisning. I den forbindelse inddrager vi bl.a. en lang række internationale og danske specialister til, sammen med os, at udvikle de forskellige aspekter af anvisningen. Arbejdet foregår I tæt samarbejde med den danske arkitekttegnestue 3XN.

Cradle to Cradle i regions- og kommunaludviklingen.

I Herning arbejder vi på at implementere et tværgående Cradle to Cradle modul, der skal inspirere og informere igangværende erhvervsaktiviteter om potentialerne i at udvikle Cradle to Cradle løsninger. Det sker i samarbejde med Herning kommune, Region Midtjylland og Herning erhvevsråd.

I Kalundborg har den industrielle symbiose i samarbejde med Vugge til Vugge/EPEA Kopenhagen lige ansøgt Højteknologifonden om støtte til at udvide symbiosesamarbejdet med anlæggelse af en algeproduktionfacilitet. Den skal muliggøre forskning og kommerciel afprøvning af forskellige algetyper i et Cradle to Cradle næringsstofkredsløb med udbytte for de eksisterende virksomheder i symbiosen og med potentiale for at tiltrække nye virksomheder til Kalundborg.

Det er ikke Cradle to Cradle…

…men alligevel må man ganske simpelt slå ørene ud og kaste hænderne i vejret for Jessica Jackley og hendes projekt KIVA. Hun har ikke opfundet ideen om microfinancing, men hun har givet den et genialt menneskeligt perspektiv og alene i år formået at rejse 150 mio $ til verdens fattigste iværksættere. Se hendes TED talk, hvor hun fortæller sin historie om projektet, der startede med 7 gedebonder, og deres historier om hvordan lån på 100 $ forandrede og forbedrede deres forretning og dermed deres liv i små perspektiver; gjorde at de kunne sende deres børn i skole, købe en hængelås til døren, så de kunne føle sig mere sikre, eller tilbyde deres gæster at få sukker i kaffen, så de kunne være stolte af deres gæstfrihed.

KIVA projektet kombinerer mikrolån med social netvorking, og fjerner på den måde afstanden mellem velgører og låntager og erstatter den med den direkte personlige kontakt, der i de fleste andre velgørenhedsprojekter varetages af en humanitær organisation. På den måde opfylder projektet på fornemste vis Jessica Jackleys passionerede vision: at gøre velgørenhed værdigt, varmt og vedkommende. Så mangler vi bare miljøet og klimaet.

I øvrigt kommer TED snart til København med deres TEDx koncept, det er den 30 November i Politikens Hus fra 9-17 og kræver en motiveret ansøgning for deltagelse.

Byaffald kan gøde fremtidens afgrøder -nyhed fra Life på KU

Artikel fra LIFE på KU’s nyhedsbrev. Se den oprindelige artikel

Affald fra byer indeholder store mængder af næringsstoffer, som udgør en potentiel næringsstofkilde til den globale fødevareproduktion. Nye forskningsresultater fra langtidsforsøg viser, at organisk affald fra byer kan tilføres jorden uden at dens funktion ødelægges eller andelen af multiresistente bakterier i jorden øges

Spildevandsslam, husholdningsaffald og human urin – de fleste forbrugere har en vis skepsis imod brugen af visse affaldstyper fra byer til fødevareproduktion. Resultater fra just offentliggjort ph.d. studium viser dog, at frygten for ophobning af tungmetaller i jorden og muligheden for yderligere spredning af antibiotika-resistente bakterier til miljøet kan være ubegrundet:

“Kvaliteten af affaldet er blevet væsentligt forbedret siden de første langtidforsøg med genanvendelse af byaffald i jordbrug blev udført. Det skyldes en renere teknologi og outsourcing af tung industri og derfor bør affald fra byer i dag betragtes som en vigtig
gødningskilde til den globale fødevareproduktion” fortæller ph.d. studerende Pernille Hasse Busk Poulsen fra Institut for Jordbrug og Økologi, KU-LIFE.

Langtidsforsøg med lave tungmetal-værdier
Resultaterne fra affalds-studiet tager afsæt i
et markforsøg der blev påbegyndt i 2003,
hvor der årligt er tilført gødninger, så som human urin, spildevandsslam og kompost lavet af organisk køkkenaffald.

“Resultaterne viser, at affaldsprodukterne kan anvendes meget længe uden der sker skadelige effekter på jordfunktionerne, altså at mikroorganismerne, der har stor betydning for jordens sundhed, stadig har det godt. Det skyldes bla. at de akkumulerede mængder af tilførte tungmetaller – som har skadelig effekt på jord – ligger under de øko-toksikologiske grænseværdier, selv i behandlingen med forhøjet mængde spildevandsslam svarende til cirka 55 års normal tilførsel”, forklarer ph.d. studerende Pernille Hasse Busk Poulsen.

Antibiotika-resistens skal under lup
Forskningsresultaterne viser også, at der ingen skadelige effekter er på den mikrobielle samfundsstruktur efter tilførsel af byaffaldet.
Tilmed viser undersøgelserne, at frygten for en øget mængde antibiotika resistente bakterier i jord gødet med organisk byaffald kan være ubegrundet:

“Det kræver yderligere undersøgelser at bestemme de langsigtede effekter af gødningerne for tilstedeværelsen af antibiotika resistente bakterier, men mine resultater viser dog ingen forskel i andelen af resistens i den behandlede og den ubehandlede jord”.

Ph.d. forsvar
Pernille Hasse Busk Poulsen forsvarer sin ph.d. afhandling fredag d. 10 september med forelæsningen: “Examination of microbial diversity and function in waste amended soils and chitin amended compost” kl.11 i Auditorie 3-14, Thorvaldsensvej 40, KU-LIFE

Alle er velkomne.

Yderligere information:
Ph.d. studerende Pernille Hasse Busk Poulsen, pepo@life.ku.dk , tlf: 27593906
Projektleder og vejleder Jakob Magid, jma@life.ku.dk tlf. 353-33491/ 24824668
Rikke Pape Thomsen, rpt@life.ku.dk – siden er sidst opdateret d.9. september 2010