Opfølgning: “Affaldsfri Mode”

En affaldsfri modeindustri er afhængig af, at forbrugerne vil returnere deres tøj. Derfor inviterede Danish Fashion Institute og CradlePeople, borgere, designere og modebranchen til en dialog om, hvordan et retursystem skal implementeres. Vi stillede spørgsmålet: “Hvad der skal til for, at modeindustrien kan blive affaldsfri?”

De ca. 90 deltagere oplevede 5 spændende oplæg, og gav selv uvurderlig input til et fremtidigt retursystem for beklædning. 

Download powerpointpræsentationerne her. 

Du kan se, eller gense, oplæggene nedenfor:

 

   
Oplæg af Jonas Eder-Hansen, Danish Fashion Institute    Oplæg af Vigga Svensson, Katvig

   
Oplæg af Jesper Rønn-Simonsen, Kirkens Korshær            Oplæg af Lama Juma, Byttemarked                                        


Oplæg af Stefan Seidel, Global PUMA

 
OUTPUT FRA WORKSHOP

Der var hos deltagerne en bred enighed om, at folk generelt er villige til at aflevere sit tøj til genanvendelse, hvis systemet er godt håndteret. Der var mange bud på, hvordan et retursystem skal implementeres, for at man som borger er mest muligt tilbøjelig til at benytte det.

Læs mere om de konkrete forslag til fremtidens retursystem her.

Til gengæld var holdningen generelt, at det er en større udfordring at få kunden til at betale hvad det koster, at købe det bæredygtige, genanvendte produkt. Der er behov for systemiske løsninger, politiske reguleringer og ”true prizing” for hvad produktion af tøj egentlig koster, i forhold til skaden den tilfører miljøet. En totaløkonomi for miljøpåvirkning er vejen frem mod forretningsmodeller for ressourcehåndtering, mente flere.

En gennemgående opfattelse hos deltagerne var, at en affaldsfri modeindustri forudsætter en holdningsændring hos branchen, såvel som kunderne.

workshop

Afholdt: CradlePeople Årsmøde 2013

Den 13. marts kl. 16.00 – 19.00 • Dansk Design Center

TRE ORGANISATIONERS UDFORDRINGER MED CIRKULÆR ØKONOMI
CradlePeople afholder et spændende årsmøde i 2013. Vi har inviteret to virksomheder, og en uddannelsesinstitution, til at fortælle om deres udfordringer med den cirkulære økonomi. Det kræver en del innovation at lykkes, og COWI, Gabriel og Erhvervsakademiet Dania Skive deler glædeligt ud af deres erfaringer. 

Jasper Steinhausen, Joan Thiested og Susanne Hørup

Vi inviterer efterfølgende til generalforsamling. Her bliver CradlePeoples forløbne arbejde og fremtid drøftet. Det forventes ikke, at du deltager i generalforsamlingen, selvom du deltager i første del af arrangementet. 

TID OG STED
Den 13. marts kl. 16.00 – 19.00
Dansk Design Center
H.C. Andersens Boulevard 27, København V

TILMELDING
For at kunne deltage skal du være medlem af CradlePeople som privatperson eller gennem din organisation. Tilmeld dig eventet her.

Er du ikke medlem af CradlePeople endnu, kan du blive medlem her. Det koster kr. 35,- om måneden, og støtter udviklingen mod et affaldsløst samfund. 

AGENDA

Kl. 16.00 – 16.15  Velkommen 
Projektleder Nicholas Krøyer Blok fortæller om CradlePeoples målsætninger for det kommende år.

Kl. 16.15 – 17.00  Tre organisationers udfordringer med cirkulær økonomi

 • COWI, Jasper Steinhausen, Chief Innovation Manager
 • Gabriel, Joan Thiesen, projektleder, kvalitet, miljø og produktion
 • Erhvervsakademi Dania Skive, Susanne Hørup, Uddannelsesleder 

Kl 17.00 – 17.15  Pause
Kaffe, vin og vand.

Kl. 17.15 – 19.00  Generalforsamling

 • Valg af dirigent og referent samt stemmetællere for mødet
 • Godkendelse af dagsorden
 • Bestyrelsens årsberetning af formand Henrik Holmlund Thomsen
 • Fremlæggelse af regnskab af kasserer Jakob Warnich

Valg af bestyrelse. På valg er Næstformand Lars Køhler og bestyrelsesmedlem Søren Parrot. Der er mulighed for at stille op til valg som medlem af CradlePeople.
Efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig selv med de poster, der ikke er besat.

 • Valg af suppleanter
 • Valg af revisor
 • Fastsættelse af kontingent og minimums bidrag for støttemedlemsskab
 • Godkendelse af budget
 • Behandling af indkomne forslag
 • Eventuelt
 • Tak for i dag

 

Bilag

 

AFHOLDT: CradleBar på DAC

Fra en lineær til en cirkulær økonomi

Lad os eliminere affald. Lad os kigge på mulighederne i en grøn omstilling. Og lad os bygge et samfund hvor hver dansker bidrager til et positivt samspil mellem miljøet og økonomien.

CradlePeople inviterer til mini-konference, hvor vi sammen med miljøminister Ida Auken kigger på en omstilling til cirkulær økonomi. CradlePeople ønsker også at ligesindede kan møde hinanden og byder derfor på en omgang bobler efterfølende.

FRA EN  LINÆR TIL EN CIRKULÆR ØKONOMI

Fredag den 31. august kl. 16-18 hos Dansk Arkitektur Center
Adresse: Strandgade 27B, 1401 København K   

Begrænset  antal pladser.  Bindende tilmelding sendes til: hello@cradlepeople.dk 

Et nyt studie udarbejdet for the Ellen McArthur Foundation viser, at den cirkulære økonomi kan være en løsning på både den økonomiske krise og ressourcekrisen. Der ligger store økonomiske fordele i den cirkulære økonomi, der baseres på ressource-effektivitet og afskaffer “producer-forbrug-smid væk” konceptet. Læs mere  her.

Till arrangementet vil projektleder Nicholas Blok fra CradlePeople give en overordnet introduktion til cirkulær økonomi, og miljøminister Ida Auken vil efterfølgende fortælle om Danmarks nye ressourcestrategi. Endvidere vil to oplægsholdere, henholdsvis fra erhvervslivet og en samfundsprovokatør, fremstille deres perspektiver for en grøn omstilling. Efterfølgende inviterer CradlePeople til løs snak over et glas champagne til at afslutte arbejdsugen på.

Vi henviser til at CradlePeople er en ikke-profitdreven organisation, og en tilmelding er bindende, da enhver “no-show” er en omkostning for organisationen og en mistet mulighed for en anden.

 

 

Tankefusion om C2C i byggeriet

Tirsdag d. 12. april holdt vi Tankefusion hos NCC om C2C i byggeriet.

CradlePeople og andre interesserede blev inviteret til en eftermiddag, som handlede om at skabe en byggevejledning ud fra C2C tankegangen til den danske byggebranche. Eftermiddagen bød på oplæg fra Martin Fluri, Vugge til Vugge Danmark, og Kasper Guldager, 3xN, som gav et godt og detaljeret oplæg om deres projekt, der satte gang i masser af spørgsmål og ideer hos deltagerne. Efterfølgende var der workshop, hvor deltagerne i grupper diskuterede, hvordan man kan implementere C2C i en byggevejledning.

Det var en spændende og udbytterig eftermiddag med mange flere spørgsmål og kommentarer end der var tid til i programmet. Deltagerne gik med stort engagement i gang med at diskuterer de fire emner (energi/transport, materialer/design, natur (biodiversitet)/vand, økonomi/finansiering), der var blevet fremlagt til diskussion i workshoppen. Det kom der en masse spændende nye ideer og indfaldsvinkler ud af. En stor tak til alle jer, som var med til at gøre dette til en super god eftermiddag. Der vil meget snart komme en opsamling fra dagen.

Cradle to Cradle cases og byggevejledning

Martin Fluri fra Vugge til Vugge Danmark lagde ud med at fortælle lidt om, hvad Vugge til Vugge Danmark er og hvilke projekter de har gang i lige nu. Her fortalte han bl.a. om Mærsk, som er i gang med at bygge nogle af deres containerskibe efter C2C principperne. De forskellige materialer skal kunne genbruges igen og igen og dermed indgå i et teknisk næringssystem. Materialerne som bliver brugt til at bygge skibene med, bliver identificeret efter et system med rød, gul og grøn som farveindikator på, hvor rene de enkelte produkter er, hvor de grønne er de reneste til at genbruge og de røde de mindst rene.

Derudover nævnte Martin Fluri forskellige byninger rundt om i verden, som var blevet C2C levedygtige. Bl.a. fortalte han om den efterhånden velkendte case om Ford Mortor Companys fabriksareal i Deabourn, Michigan, USA, som var så forurenet, at det var blevet erklæret uegnet for mennesker at opholde sig i. Det er nu bygget efter vugge til vugge principperne i stedet for at bygge konventionelt. F.eks. holder græstag mere end dobbelt så længe som traditionelle tagbelægninger og sammen med deres vådområder, er det med til at rense og dræne regnvand og spare virksomhe.den for dyre pumper og vandrensningssystemer. Samtidig har det været med til at skabe ny biodiversitet og tiltrukket nye fuglearter.

Kasper Guldager fortalte om en ny byggecase på Bornholm, Green Solution House – Business Center Bornholm,  et bæredygtigt kongrescenter, hvor der vil være plads til 400 gæster. En stor del af arbejdet med at få det lavet C2C venligt, er energirenovering af de eksisterende bygninger, som stammer fra 70’erne og 80’erne. Derudover skal der bygges 2 nye bygninger.

Green Solution House bliver det første kongres- og hotelbyggeri i verden, der gennemføres i fuld overensstemmelse med Cradle to Cradle principperne, hvilket vil sige at alt skal kunne genanvendes i en eller anden form og at intet må belaste miljøet.

Målene med Green Solution House er:

 • Innovation platform for the highest level of sustainable development.
 • Example of continuopus improvement.
 • Solutions adressing biodiversity, materials, energy, water, and waste.
 • Grow a local and global network for knowledge sharing.

Indtil videre er der udarbejdet en skitse for projektet, som indebærer, at:

 • Green Solution HouseCentret skal være selvforsynende med energi fra eget solcelleanlæg, egne vindmøller og eget jordvarmeanlæg.
 • Green Solution House skal være i harmoni med de naturlige omgivelser – og får for eksempel beplantning på store dele af taget.
 • Det skal have sit eget system for affaldshåndtering, som sikrer at intet går til spilde, men genbruges eller komposteres.
 • I et tilknyttet drivhus skal produceres økologiske grøntsager og frugt til gæsterne.
 • Vand skal genanvendes og regnvand skal opsamles.
 • Green Solution House skal kunne benyttes som test-område for nye grønne teknologier.
 • Green Solution House får omkring 3000 kvadratmeter – blandt andet et stort, fleksibelt auditorium og en restaurant.

Green Solution House opføres som et centralt led i ’Bright Green Island’ visionen, der blev vedtaget af Bornholms Vækstforum i 2008. Handlingsplanen for ’Bright Green Island’ er en af de mest ambitiøse i Europa inden for energiområdet og indeholder blandt andet et mål om at etablere et internationalt førende test- og demonstrationsmiljø for grønne teknologier og løsninger på Bornholm.

Fart på ideerne til tankefusion hos Fritz Hansen

Mandag i sidste uge var CradlePeople inviteret inden for hos Fritz Hansen til et crowdsourcing-setup: Stor virksomhed åbner for en aften dørene op for interesseorganisation, og får inspiration og sparring med en bred vifte af forskellige folk med det fælles skæringspunkt, at de alle interesserer sig brændende for bæredygtighed -og for Cradle to Cradle. Aftenen blev holdt i vanlig tankefusions-stil med navnerunde og workshops, hvor masser af spændende ideer kom på bordet. Læs opsamlingen med alle detaljerne fra workshopsne.

En holistisk tilgang til bæredygtighed
Det hele startede med lidt lækkert at spise og oplæg fra Fritz Hansens side, hvor der blev fortalt om virksomhedens værdier, produktion og materialevalg -og så selvfølgelig om tilgangen til bæredygtighed. Samlet stod et indtryk af en virksomhed med gode solide værdier, hvor bæredygtighed ikke bare er noget man “putter ovenpå”. Men derimod tager udgangspunkt i en ærlig og åben approach, hvor der måske ikke flyttes bjerge på en enkelt nat, men hvor man arbejder på at skabe transparens i produktion og materialevalg -og så stille og roligt implementere helstøbte og langsigtede forandringer i produktionen. En strategi, der i øvrigt i praksis nøje skal tage højde for at undgå kvalitetstab eller æstetiske kompromiser, og ikke blot skabe forandring for forandringens skyld, men hvor hele virksomhedens værdisæt bæres igennem enhver forbedring på det miljømæssige plan.

CradlePeople provokationer og nytænkning
Workshopsne efterfølgende bød på en masse snak og nye ideer og indfaldsvinkler. En gruppe lavede en analyse af FH’s holistiske tilgang og kom med inputs til, hvordan man ellers kan skrue en bæredygtig strategi sammen, der gør en forskel. To grupper så på, hvordan man kunne tage fat på at gøre Ægget til et Cradle to Cradle produkt, og lod ideerne til alternative materialer og produktionsmetoder flyde. En gruppe så på Fritz Hansen som helhed med de forskellige led i produktion og materialekæder, og kom med forslag til hvordan man med afsæt i virksomhedens værdisæt, kunne lave et helt nyt koncept: Et Fritz Hansen der tager ansvar for Fritz Hansen produkter for evigt -ved at anvende rennovation som et redskab til at skabe bæredygtig udvikling i produkter, der allerede er solgt og står i folks hjem. De to sidste grupper stod for at se mere radikalt på Fritz Hansen, og kom med ideer til hvordan man kan skabe forandring, der vender det hele på hovedet ved at bruge mere open source, tage forbrugerne ind i varmen, og tage mere modige beslutninger, som for eksempel at tage de giftigste farver ud af produktionen, og kommunikere stærkt og klart hvorfor man gør det -og dermed tage beslutningen om bedre og sundere indeklima for kunden. Der kom også ideer på bordet til en helt ny produktlinie og en ny til gang til kunden.

Tak for en fantastisk aften, hvor der blev skabt modige og innovative ideer for en stor virksomhed i Danmark. Og tak til Fritz Hansen for at invitere os inden for og for jeres generøse donation til organisationen.

Det er ikke Cradle to Cradle…

…men alligevel må man ganske simpelt slå ørene ud og kaste hænderne i vejret for Jessica Jackley og hendes projekt KIVA. Hun har ikke opfundet ideen om microfinancing, men hun har givet den et genialt menneskeligt perspektiv og alene i år formået at rejse 150 mio $ til verdens fattigste iværksættere. Se hendes TED talk, hvor hun fortæller sin historie om projektet, der startede med 7 gedebonder, og deres historier om hvordan lån på 100 $ forandrede og forbedrede deres forretning og dermed deres liv i små perspektiver; gjorde at de kunne sende deres børn i skole, købe en hængelås til døren, så de kunne føle sig mere sikre, eller tilbyde deres gæster at få sukker i kaffen, så de kunne være stolte af deres gæstfrihed.

KIVA projektet kombinerer mikrolån med social netvorking, og fjerner på den måde afstanden mellem velgører og låntager og erstatter den med den direkte personlige kontakt, der i de fleste andre velgørenhedsprojekter varetages af en humanitær organisation. På den måde opfylder projektet på fornemste vis Jessica Jackleys passionerede vision: at gøre velgørenhed værdigt, varmt og vedkommende. Så mangler vi bare miljøet og klimaet.

I øvrigt kommer TED snart til København med deres TEDx koncept, det er den 30 November i Politikens Hus fra 9-17 og kræver en motiveret ansøgning for deltagelse.