Case: Kalk A/S

Det skal være slut med cement i dansk nybyggeri! I hvert fald hvis det står til virksomheden KALK A/S, der producerer mørtel til 100 % genanvendelse. En Cradle to Cradle certificering skal sikre et produktsortiment, der kan genanvendes igen og igen til gavn for mennesker og miljø.

Kalk, vand og sand. Det er alt, hvad mørtelprodukterne fra KALK A/S består af, og det giver mange fordele, fortæller Rasmus Jørgensen, direktør i Kalk A/S.

- Boliger bygget med kalkmørtel er langt mere holdbare og lettere at reparere. Der er ingen afgasning, hvilket er godt for indeklimaet, og i forhold til cement er kalkmørtel langt nemmere at fjerne fra murstenene, uden at de knækker, oplyser Rasmus Jørgensen. Et cementfrit byggeri åbner derfor muligheden for genanvendelse af såvel mursten som mørtel.

Sammen med Hans Holmstrøm, administrativ/teknisk chef i Kalk A/S, er Rasmus Kjøng Jørgensen i gang med at gøre arkitekter, entreprenører og håndværkere rundt om i hele Norden opmærksomme på mulighederne i kalkmørtel i det byggede miljø. – Tiden er kommet til at bruge kalkmørtel i nybyggeriet, hvor cementmørtel idag er det dominerende produkt. Vi prøver derfor at gøre mere opmærksom på, hvor rene vores produkter er i forhold til vores konkurrenters, og hvad det betyder for indeklima, holdbarhed og vedligeholdelse. Vi vil være med til at skabe bedre bygninger, som vi i fremtiden ønsker at bevare, og samtidig vil vi blive bedre til at restaurere eksisterende bygninger nænsomt og bæredygtigt. Produkter der bidrager til, at bygningerne bliver fleksible, åndbare og ressourceeffektive, siger Rasmus Jørgensen.

Skærmbillede 2015-04-16 14.28.40

Udstillingsmodel fra CradlePeoples udstilling “Everyday Upcycling”

En lukket cyklus
Egentlig har virksomheden altid været bæredygtig, da produkterne består af rene og naturlige råmaterialer. Men et samarbejde med Jesper Minor fra Minor Change Group medførte, at virksomheden gik skridtet videre og søgte støtte til en grøn omstilling i programmet Grønne Forretningsmodeller. Nu er man i fuld gang med en Cradle to Cradle certificering af hele produktsortimentet og udviklingen af nye produkter. Da produkterne er baseret på kalk, hvilket er et rent råstof, så indgår nogle af komponenterne allerede i et biologisk kredsløb, hvor de kan nedbrydes og føres tilbage til naturen. Visionen er, at produkterne også skal indgå i en teknologisk cyklus, hvor de kan renoveres, genanvendes og forbedres, så de kan indgå i nye produkter. På den måde er der ikke behov for at indvinde så meget af kalken i undergrunden, og samtidig vil vi spare energi til produktion og transport af nye produkter. – Innovation er ikke bare et spørgsmål om at opfinde nye tallerkner. Det er et spørgsmål om at se de nye anvendelsesmuligheder, der er for produkterne, og det arbejder vi løbende på, siger Hans Holmstrøm.

Blandt andet har KALK A/S i samarbejde med virksomheden ‘Gamle Mursten’ taget initiativ til at udvikle kalkmørtler lavet af brugte kalkmørtler fra nedtagne huse.

-Vi skal til at genanvende den nedbrudte mørtel i vores produkter, for med den nye mørtel kan vores produkt genanvendes 100 %, fortæller Hans Holmstrøm.

Og umiddelbart ser det ud til, at satsningen ikke bare miljømæssigt, men også økonomisk har været frugtbar: – Ifølge vores egen forretningsplan skal vi vækste til det dobbelte i forhold til 2013, når vi rammer 2018, og vi er godt på vej. I år har vi haft en god sæson. Det er ikke her, at krisen kradser. Vi tror stadig på det, og det gør kunderne også, afslutter Hans Holmstrøm.

 

 

LÆR CRADLEPEOPLE BEDRE AT KENDE

Arkitekter, journalister, kunstnere, ingeniører, studerende… Der er allerede mange forskellige kræfter i CradlePeople, der arbejder for et affaldsløst samfund og et positivt fodaftryk. I 2014 vil du hver måned kunne læse et interview med en af de mange aktive i CradlePeople. 

Januar 2014: Rune Jørgensen, ingeniør og frivilligkoordinator 

Rune Jørgensen er frivillig og frivilligkoordinator i CradlePeople. Han har en ambition om at få CradlePeople til at vokse med målsætningen om at udbrede principperne om Cradle to Cradle. Rune er uddannet ingeniør, og i sit professionelle liv arbejder han med bæredygtighed, grøn omstilling, livscyklusvurderinger og affaldshåndtering hos rådgivningsfirmaet NIRAS. I NIRAS har Rune bl.a. været med til at lave Environmental Profit and Loss accounts (E P&L) for virksomheder og ved derfor meget om, hvad vores forbrug betyder for miljøet.

Hvorfor er du med i CradlePeople?
Under ingeniørstudiet læste jeg den berømte bog “Cradle to Cradle” med stor interesse. Da jeg så hørte om CradlePeople var jeg “hooked”.

Jeg er med i CradlePeople, da jeg synes det er et fantastisk forum, hvor jeg bliver opdateret på den nyeste viden inden for Cradle to Cradle og de nyeste cases om virksomheder, der arbejder med ressourceoptimering. Jeg synes, at det er vigtigt, at netop de gode cases kommunikeres bredt ud i samfundet, så folk for øjnene op for, at Cradle to Cradle er et unikt værktøj til at lave produkter som er bæredygtige, både økonomisk og miljømæssigt. Jeg ser Cradle to Cradle som en oplagt mulighed for, at den danske industri kan øge deres omsætning med den dejlige bi-effekt, at miljøet tilgodeses og ressourcekrisen imødegås, proaktivt!

I og med, at vi i CradlePeople formidler den nyeste viden inden for Cradle to Cradle, bygges der også et netværk omkring organisationen, som jeg synes er yderst interessant og værdifuldt. I CradlePeople har vi et solidt fagligt niveau i vores arbejde, hvilket også afspejles i netværket, der består af inspirerende virksomheder. Alt i alt, møder jeg en masse spændende og kompetente mennesker gennem og i CradlePeople.

Hvorfor skal vi have et affaldsløst samfund?
Jeg synes, det siger sig selv. Hvem vil have affald? Og hvis ingen efterspørger affald, hvorfor skal det så eksistere i et moderne samfund? Jeg er ærlig talt lidt flov over, at vi ikke er bedre til at udnytte affaldet i Danmark, og at vores fantasi kun rækker til at putte det i vores forbrændingsanlæg. Heldigvis deler flere og flere i industrien og i den politiske verden standpunktet om, at meget affald er for værdifuldt til at brænde af.

Affald er et problem, når det leder til forurening og er omkostningstungt at håndtere, eller når affald indeholder værdifulde mineraler, som koster uoprettelige indgreb i naturen, når mineralerne udvindes. Når vi forbrænder affald leder det jo til tab af mineraler – og vi skal jo ikke tilbage til at affald sendes på lossepladser. Jeg synes derfor, at et affaldsfrit samfund er en appellerende tanke, hvor materialerne fra brugte produkter kan genanvendes. Dertil kommer jo også hele debatten om ressourceknaphed.

Hvad er din vision for CradlePeople?
Jeg synes, at CradlePeople først og fremmest skal kommunikere de gode eksempler, skabe netværk og vise at principperne i Cradle to Cradle virker i praksis.

Omstillingen til et affaldsfrit samfund er en proces, hvor beskæftigelse, økonomi og teknologiske løsninger skal gå op i en højere enhed – og det er bestemt ikke let. Derfor er vidensdeling et vigtigt element. Jeg håber også, at vi i fremtiden formår at nå ud til alle former for uddannelsesinstitutioner og initiere omstillingsprocessen i den danske industri.

Hvordan spår du fremtiden for ressourceeffektivitet i din egen branche?
Det er vigtigt, at vi i Danmark husker på, at vi bærer et ansvar i vores indkøb, da vi ikke har megen ressourcetung produktion. Som rådgiver kan jeg heldigvis mærke en stigende efterspørgsel på ydelser, der relaterer sig til miljørisici og miljøomkostninger i værdikæden – i stil med Pumas Environmental Profit and Loss account. Det er indirekte forbundet til Cradle to Cradle og ressourceeffektivitet, da ressourceeffektive eller Cradle to Cradle-certificerede produkter, er forbundet med færre miljørisici og miljøomkostninger ned gennem værdikæden. At danne sig et overblik over, hvor indsatser om øget ressourceeffektivitet virkelig batter, synes jeg er den bedste start for organisationer, der ønsker at give sig i kast med ressourceoptimering – store resultater er en fantastisk motivator.

Du kan være med til at gøre en forskel i CradlePeople og arbejdet for et positivt fodaftryk på kloden. Læs hvordan du kan blive medlem her

Læs tidligere interview:
December 2013: Lasse Lind, næstformand i CradlePeople

 

Case: Eurotag Danmarks grønne tag er hvidt!

Taget på flere danske virksomheder og private boliger er for nylig blæst af i efterårets stormvejr. Ved at vælge den rigtige tagbeklædning får du ikke blot tag over hovedet igen. Du bidrager også positivt til miljøet og klimaet.

Af Klaus Lindby Jensen

Danmark og verden oplever lige nu en forsmag på de vilde vejrforhold som klimaforandringerne byder på i fremtiden. Det giver flyvende teglsten og hele tagkonstruktioner, der blæser af virksomheder og private boliger. Et nyt Cradle to Cradle certificeret tag er designet til at indgå i et lukket kredsløb, så miljøet ikke bliver belastet med affald.

Eurotag Danmark leverer den Cradle to Cradle sølvcertificerede tagbeklædning, som de kalder Derbipure. Det er produceret af tagrester, og det traditionelle råoliebaserede indholdsstof bitumen er udskiftet med økologiske alternativer, som fyrharpiks og vegetabilske olier. Resultatet er et grønt tag, der dog godt nok er hvidt af udseende.

Netop Derbipures hvide overflade bidrager positivt til verdens miljø og klima, fordi solens lys og varme bliver reflekteret ud i verdensrummet igen. Det hvide tag fungerer dermed på samme måde som isen ved Grønland og ved polerne. I miniskala kan virksomheder og private boligejere på den måde bidrage til at mindske de temperaturstigningerne, som verden oplever. Og samtidig hjælper taget med til energibesparelser, fordi varmen ikke bliver absorberet i tagkonstruktion, og derfor køler bygningen ned.

Når taget skal skiftes efter sin meget lange levetid på over 30 år, kan Eurotag Danmark og Derbigum genanvende det i produktionen af ny tagbeklædning. Dermed forbliver materialerne i et lukket kredsløb uden affald. 

 

 • Eurotag Danmark er en del af den globale organisation, Derbigum, der har hovedsæde i Belgien.
 • Hvert år genbruger Derbigum 4.000 ton bitumen i produktionen af tagbeklædning.
 • Behandlet rigtigt holder Eurotag Danmarks tagbekædning fra Derbigum i helt op til 60 år.

Tankefusion om C2C i byggeriet

Tirsdag d. 12. april holdt vi Tankefusion hos NCC om C2C i byggeriet.

CradlePeople og andre interesserede blev inviteret til en eftermiddag, som handlede om at skabe en byggevejledning ud fra C2C tankegangen til den danske byggebranche. Eftermiddagen bød på oplæg fra Martin Fluri, Vugge til Vugge Danmark, og Kasper Guldager, 3xN, som gav et godt og detaljeret oplæg om deres projekt, der satte gang i masser af spørgsmål og ideer hos deltagerne. Efterfølgende var der workshop, hvor deltagerne i grupper diskuterede, hvordan man kan implementere C2C i en byggevejledning.

Det var en spændende og udbytterig eftermiddag med mange flere spørgsmål og kommentarer end der var tid til i programmet. Deltagerne gik med stort engagement i gang med at diskuterer de fire emner (energi/transport, materialer/design, natur (biodiversitet)/vand, økonomi/finansiering), der var blevet fremlagt til diskussion i workshoppen. Det kom der en masse spændende nye ideer og indfaldsvinkler ud af. En stor tak til alle jer, som var med til at gøre dette til en super god eftermiddag. Der vil meget snart komme en opsamling fra dagen.

Cradle to Cradle cases og byggevejledning

Martin Fluri fra Vugge til Vugge Danmark lagde ud med at fortælle lidt om, hvad Vugge til Vugge Danmark er og hvilke projekter de har gang i lige nu. Her fortalte han bl.a. om Mærsk, som er i gang med at bygge nogle af deres containerskibe efter C2C principperne. De forskellige materialer skal kunne genbruges igen og igen og dermed indgå i et teknisk næringssystem. Materialerne som bliver brugt til at bygge skibene med, bliver identificeret efter et system med rød, gul og grøn som farveindikator på, hvor rene de enkelte produkter er, hvor de grønne er de reneste til at genbruge og de røde de mindst rene.

Derudover nævnte Martin Fluri forskellige byninger rundt om i verden, som var blevet C2C levedygtige. Bl.a. fortalte han om den efterhånden velkendte case om Ford Mortor Companys fabriksareal i Deabourn, Michigan, USA, som var så forurenet, at det var blevet erklæret uegnet for mennesker at opholde sig i. Det er nu bygget efter vugge til vugge principperne i stedet for at bygge konventionelt. F.eks. holder græstag mere end dobbelt så længe som traditionelle tagbelægninger og sammen med deres vådområder, er det med til at rense og dræne regnvand og spare virksomhe.den for dyre pumper og vandrensningssystemer. Samtidig har det været med til at skabe ny biodiversitet og tiltrukket nye fuglearter.

Kasper Guldager fortalte om en ny byggecase på Bornholm, Green Solution House – Business Center Bornholm,  et bæredygtigt kongrescenter, hvor der vil være plads til 400 gæster. En stor del af arbejdet med at få det lavet C2C venligt, er energirenovering af de eksisterende bygninger, som stammer fra 70’erne og 80’erne. Derudover skal der bygges 2 nye bygninger.

Green Solution House bliver det første kongres- og hotelbyggeri i verden, der gennemføres i fuld overensstemmelse med Cradle to Cradle principperne, hvilket vil sige at alt skal kunne genanvendes i en eller anden form og at intet må belaste miljøet.

Målene med Green Solution House er:

 • Innovation platform for the highest level of sustainable development.
 • Example of continuopus improvement.
 • Solutions adressing biodiversity, materials, energy, water, and waste.
 • Grow a local and global network for knowledge sharing.

Indtil videre er der udarbejdet en skitse for projektet, som indebærer, at:

 • Green Solution HouseCentret skal være selvforsynende med energi fra eget solcelleanlæg, egne vindmøller og eget jordvarmeanlæg.
 • Green Solution House skal være i harmoni med de naturlige omgivelser – og får for eksempel beplantning på store dele af taget.
 • Det skal have sit eget system for affaldshåndtering, som sikrer at intet går til spilde, men genbruges eller komposteres.
 • I et tilknyttet drivhus skal produceres økologiske grøntsager og frugt til gæsterne.
 • Vand skal genanvendes og regnvand skal opsamles.
 • Green Solution House skal kunne benyttes som test-område for nye grønne teknologier.
 • Green Solution House får omkring 3000 kvadratmeter – blandt andet et stort, fleksibelt auditorium og en restaurant.

Green Solution House opføres som et centralt led i ’Bright Green Island’ visionen, der blev vedtaget af Bornholms Vækstforum i 2008. Handlingsplanen for ’Bright Green Island’ er en af de mest ambitiøse i Europa inden for energiområdet og indeholder blandt andet et mål om at etablere et internationalt førende test- og demonstrationsmiljø for grønne teknologier og løsninger på Bornholm.