LÆR CRADLEPEOPLE BEDRE AT KENDE

Arkitekter, journalister, kunstnere, ingeniører, studerende… Der er allerede mange forskellige kræfter i CradlePeople, der arbejder for et affaldsløst samfund og et positivt fodaftryk. I 2014 vil du hver måned kunne læse et interview med en af de mange aktive i CradlePeople. 

Januar 2014: Rune Jørgensen, ingeniør og frivilligkoordinator 

Rune Jørgensen er frivillig og frivilligkoordinator i CradlePeople. Han har en ambition om at få CradlePeople til at vokse med målsætningen om at udbrede principperne om Cradle to Cradle. Rune er uddannet ingeniør, og i sit professionelle liv arbejder han med bæredygtighed, grøn omstilling, livscyklusvurderinger og affaldshåndtering hos rådgivningsfirmaet NIRAS. I NIRAS har Rune bl.a. været med til at lave Environmental Profit and Loss accounts (E P&L) for virksomheder og ved derfor meget om, hvad vores forbrug betyder for miljøet.

Hvorfor er du med i CradlePeople?
Under ingeniørstudiet læste jeg den berømte bog “Cradle to Cradle” med stor interesse. Da jeg så hørte om CradlePeople var jeg “hooked”.

Jeg er med i CradlePeople, da jeg synes det er et fantastisk forum, hvor jeg bliver opdateret på den nyeste viden inden for Cradle to Cradle og de nyeste cases om virksomheder, der arbejder med ressourceoptimering. Jeg synes, at det er vigtigt, at netop de gode cases kommunikeres bredt ud i samfundet, så folk for øjnene op for, at Cradle to Cradle er et unikt værktøj til at lave produkter som er bæredygtige, både økonomisk og miljømæssigt. Jeg ser Cradle to Cradle som en oplagt mulighed for, at den danske industri kan øge deres omsætning med den dejlige bi-effekt, at miljøet tilgodeses og ressourcekrisen imødegås, proaktivt!

I og med, at vi i CradlePeople formidler den nyeste viden inden for Cradle to Cradle, bygges der også et netværk omkring organisationen, som jeg synes er yderst interessant og værdifuldt. I CradlePeople har vi et solidt fagligt niveau i vores arbejde, hvilket også afspejles i netværket, der består af inspirerende virksomheder. Alt i alt, møder jeg en masse spændende og kompetente mennesker gennem og i CradlePeople.

Hvorfor skal vi have et affaldsløst samfund?
Jeg synes, det siger sig selv. Hvem vil have affald? Og hvis ingen efterspørger affald, hvorfor skal det så eksistere i et moderne samfund? Jeg er ærlig talt lidt flov over, at vi ikke er bedre til at udnytte affaldet i Danmark, og at vores fantasi kun rækker til at putte det i vores forbrændingsanlæg. Heldigvis deler flere og flere i industrien og i den politiske verden standpunktet om, at meget affald er for værdifuldt til at brænde af.

Affald er et problem, når det leder til forurening og er omkostningstungt at håndtere, eller når affald indeholder værdifulde mineraler, som koster uoprettelige indgreb i naturen, når mineralerne udvindes. Når vi forbrænder affald leder det jo til tab af mineraler – og vi skal jo ikke tilbage til at affald sendes på lossepladser. Jeg synes derfor, at et affaldsfrit samfund er en appellerende tanke, hvor materialerne fra brugte produkter kan genanvendes. Dertil kommer jo også hele debatten om ressourceknaphed.

Hvad er din vision for CradlePeople?
Jeg synes, at CradlePeople først og fremmest skal kommunikere de gode eksempler, skabe netværk og vise at principperne i Cradle to Cradle virker i praksis.

Omstillingen til et affaldsfrit samfund er en proces, hvor beskæftigelse, økonomi og teknologiske løsninger skal gå op i en højere enhed – og det er bestemt ikke let. Derfor er vidensdeling et vigtigt element. Jeg håber også, at vi i fremtiden formår at nå ud til alle former for uddannelsesinstitutioner og initiere omstillingsprocessen i den danske industri.

Hvordan spår du fremtiden for ressourceeffektivitet i din egen branche?
Det er vigtigt, at vi i Danmark husker på, at vi bærer et ansvar i vores indkøb, da vi ikke har megen ressourcetung produktion. Som rådgiver kan jeg heldigvis mærke en stigende efterspørgsel på ydelser, der relaterer sig til miljørisici og miljøomkostninger i værdikæden – i stil med Pumas Environmental Profit and Loss account. Det er indirekte forbundet til Cradle to Cradle og ressourceeffektivitet, da ressourceeffektive eller Cradle to Cradle-certificerede produkter, er forbundet med færre miljørisici og miljøomkostninger ned gennem værdikæden. At danne sig et overblik over, hvor indsatser om øget ressourceeffektivitet virkelig batter, synes jeg er den bedste start for organisationer, der ønsker at give sig i kast med ressourceoptimering – store resultater er en fantastisk motivator.

Du kan være med til at gøre en forskel i CradlePeople og arbejdet for et positivt fodaftryk på kloden. Læs hvordan du kan blive medlem her

Læs tidligere interview:
December 2013: Lasse Lind, næstformand i CradlePeople

 

Case: Eurotag Danmarks grønne tag er hvidt!

Taget på flere danske virksomheder og private boliger er for nylig blæst af i efterårets stormvejr. Ved at vælge den rigtige tagbeklædning får du ikke blot tag over hovedet igen. Du bidrager også positivt til miljøet og klimaet.

Af Klaus Lindby Jensen

Danmark og verden oplever lige nu en forsmag på de vilde vejrforhold som klimaforandringerne byder på i fremtiden. Det giver flyvende teglsten og hele tagkonstruktioner, der blæser af virksomheder og private boliger. Et nyt Cradle to Cradle certificeret tag er designet til at indgå i et lukket kredsløb, så miljøet ikke bliver belastet med affald.

Eurotag Danmark leverer den Cradle to Cradle sølvcertificerede tagbeklædning, som de kalder Derbipure. Det er produceret af tagrester, og det traditionelle råoliebaserede indholdsstof bitumen er udskiftet med økologiske alternativer, som fyrharpiks og vegetabilske olier. Resultatet er et grønt tag, der dog godt nok er hvidt af udseende.

Netop Derbipures hvide overflade bidrager positivt til verdens miljø og klima, fordi solens lys og varme bliver reflekteret ud i verdensrummet igen. Det hvide tag fungerer dermed på samme måde som isen ved Grønland og ved polerne. I miniskala kan virksomheder og private boligejere på den måde bidrage til at mindske de temperaturstigningerne, som verden oplever. Og samtidig hjælper taget med til energibesparelser, fordi varmen ikke bliver absorberet i tagkonstruktion, og derfor køler bygningen ned.

Når taget skal skiftes efter sin meget lange levetid på over 30 år, kan Eurotag Danmark og Derbigum genanvende det i produktionen af ny tagbeklædning. Dermed forbliver materialerne i et lukket kredsløb uden affald. 

 

  • Eurotag Danmark er en del af den globale organisation, Derbigum, der har hovedsæde i Belgien.
  • Hvert år genbruger Derbigum 4.000 ton bitumen i produktionen af tagbeklædning.
  • Behandlet rigtigt holder Eurotag Danmarks tagbekædning fra Derbigum i helt op til 60 år.

Case: KE Fibertec AS

Godt indeklima er godt for vores udeklima. Det mener KE Fibertec, som har udviklet ventilationssystemer af tekstiler. Deres produkter sørger for ren luft i kontorer, sportshaller, laboratorier, skoler, og produktet er 100% genbrugeligt.

Virksomheden KE Fibertec har som den første i verden fået Cradle to Cradle certificeret deres tekstilbaserede luftkanal ”CradleVent”. Virksomheden har sikret sig at produktet er fuldt bæredygtig, og de tager ansvar for hele produktets livscyklus. Luftkanalen, som er lavet af polyester kan genanvendes og lever dermed op til de stigende krav om ressourceeffektivitet.

KE Fibertecs marketingchef Claus Albertsen fortæller: ” Vi tilbyder en pant-ordning, eller rabat på nye produkter i bytte for gamle, og anbefaler vores CradleVent kunder at returnere til os efter endt brug, alternativt at køre det gamle system på en genbrugsstation.”

Med dette retursystem sørger virksomheden for, at produkterne bliver fuldt recirkuleret. Claus Albertsen er også ærlig i sin udmelding om, at de lærer hele tiden noget nyt hver dag, da denne forretningsmodel udfordrerden eksisterende tanke om ejerskab af produkter. Men de er meget positive og stolte over at være med til at fremme den cirkulære økonomi.

Alle tekstilmaterialer væves på KE Fibertecs eget væveri og de har sikret at hele processen, fra garn til færdigt produkt, er underkastet  ISO 9001 kvalitetsstyringssystemet. De er 100 ansatte og en stor del af deres produkter eksporteres til udlandet.

Case: Troldtekt akustikplader

Ingen skadelig stoffer, et bedre indeklima, og de kan indgå naturligt i naturens kredsløb. Troldtekt A/S har udviklet akustikplader, der kan komposteres. Og så er de fremstillet med vedvarende energi.

Akustikpladerne “Natur” fra Troldtekt A/S har opnået en sølvcertificering fra Cradle to Cradle, og har dermed fået papir på, at de skaber værdi hele vejen i en lukket biologisk cyklus.

“Vi er stolte over certificeringen, som er et vigtigt bevis på vores bidrag til bæredygtigt byggeri. Også fremover vil vi have principperne i Cradle to Cradle for øje, når vi træffer vigtige valg vedrørende vores produktudvikling og leverandører,” siger Peer Leth, adm. direktør i Troldtekt A/S.

Produktion skal bidrage positivt
Akustikpladernes cementindhold øger iltningen i komposteringsprocessen, og træet indgår som organisk materiale i komposten. Troldtekt pladerne er desuden indeklimamærket i bedste kategorier. Resterne fra egenproduktionen sender Troldtekt til Komtek Miljø A/S, oplyser Peer Leth.

Her bearbejdes organiske restprodukter til kvalitets jordforbedring og organisk gødning.

Når brugte akustikplader pilles ned, anbefaler Troldtekt at de leveres hos genbrugsstationen som komposterbart materiale, og cirklen er dermed fuldendt.

Case: Venlo City Hall

I den regionale hovedstad Venlo i det sydlige Holland arbejder virksomheder og myndigheder sammen om at blive den første affaldsfri region i verden.

Her lever eksemplet på, hvordan politisk vilje og folkelig bevægelse kan flytte bjerge – Cradle to Cradle impementeres i alt fra uddannelsessystemet til byens Rådhus! Regionen, som ligger  ved grænsen til Tyskland, er ved at udvikle initiativer som kan teste C2C principperne på regionalt plan. Målet er at øge den sociale, økonomiske og miljømæssige velfærd internt i regionen og på samme tid at skabe en videnbase, der kan eksporteres over hele Europa og internationalt.
Der er iværksat omfattende initiativer, der berør alt fra uddannelsessystemet, landbrug,  industri, transport og arkitektur, til øko-systemer med solenergi, rensning og recirkulering af vand. Nu er turen kommet til Venlo City Hall – se den inspirerende video om projektet her

Vidensbase for bæredygtige byggematerialer

Værs´go´- her er listen over tilgængelige C2C byggematerialer

“Keep It Sustainable Stupid” (KISS) Materials er en virksomhed der indsamler viden og information om bæredygtige materialer og produkter til byggebranchen, til brug for såvel private og rådgivere som entreprenører.

Her får vi en overskuelig liste over relevante produkter til forskellige certificeringsordninger. På websiden er alle velkomne til at bidrage med informationer om relevante bæredygtige produkt innovationer.

“LET´S GO CRADLESHOPPING”

CRADLEPRODUKTER DER EKSISTERER I DAG

Cradle to Cradle vinder større indpas i flere brancher, og der er banebrydende C2C tiltag at finde hos såvel store, multinationale virksomheder som hos unge, selvstændige designere.

Problemet er fortsat, at mange gode designopfindelser ikke er i produktion, eller ikke er tilgængelige i Danmark. Efterspørgsel er som bekendt roden til al vækst – og her har vi som forbrugere gode muligheder for at påskynde processen med at udbrede Cradleprodukter på markedet. OG ALLEREDE NU KAN VI FÅ FAT I EN RÆKKE PRODUKTER! So let´s go cradle-shopping. Del din C2C shopping-list med dine venner og kontakter.

 

C2C SHOPPING-LISTE

PERSONLIG PLEJE

vht 230310- 045Det vigtigste først: Nu kan du få leveret C2C certificeret toiletpapir til døren! Satino Black hedder det og føres af abenaprivat.dk Her kan man også få C2C certificerede håndklædeark og man arbejder på snart at udvide Cradle to Cradle sortimentet. Hos Aveda.com kan du også købe C2C – certificeret shampo, balsam og hudcreme. Du kan også få frisør- og skønhedsbehandling med C2C certificerede produkter hos salon Palma, som holder til huse i Ny Østergade i København.

TØJ OG BØRNETØJ

Det er nu muligt at købe C2C certificeret børnetøj online!

Bonkeli er en svensk familievirksomhed, der producerer C2C certificeret børnetøj. Design og produktion finder sted i Stockholm og maskinerne drives af vindkraft: bonkelidesign.se Se også Lalaloo Childrens Wear , som er en hollandsk design, for mere Cradle – børnetøj. Man kan også iføre sig en komposterbar t-shirt eller trøje fra Trigema, som har et relativt stort udbud af Cradle to Cradle produkter.

ELEKTRONIK

Phillips satser på en kraftig investering i optimering og innovation i overensstemmelse med
C2C design- principper. Deres fjernsyn, Econova Television, blev lanceret oktober 2010 og er det første PVC-fri tv på markedet. Det leveres med en sol-fjernbetjening, hvor batterierne aldrig behøver udskiftes og hele produktet er designet til demontering.

Læs mere om dette på Phillips New Sustainable Initiatives

MØBLER OG INTERIØR

Verdens største producent af kontormøbler, Steelcase, har mere end 30 C2C-certificerede produkter, mest kendt er måske kontorstolen ”Think”, der er 99% genbrugelig og 44 % genbrugt, og kan skilles fra hinanden i alle dele på 5 minutter. Movement forhandler Steelcase i Danmark, både til private og virksomheder.

Herhjemme har Steelcase opkøbt Polyvision DK, og pålagt dem C2C-certificere en række produkter. Virksomheden har fået C2C-certificeret sine to bedst sælgende produktserier, henholdsvis whiteboard- og kridttavler. Polyvision DK er den første danske virksomhed, som

har certificeret produkter efter C2C-principperne.

Gabriel producerer en række møbelstoffer ved navn Gaia, der består af ren uld uden kemiske tilsætningsstoffer. Møbelstoffet er farvet med ikke-miljøskadelige farvestoffer, og møbelstofferne kan efter brug komposteres og indgå i det biologiske kredsløb.

 

BYGGEBRANCHEN

I byggebranchen har man ligeledes udviklet en række Cradle to Cradle produkter, der er

tilgængelige i Danmark: RHEINZINK A/S  Danmark er den første byggevareproducent i Danmark,

som producerer f. eks tagrender og tage,hvis produkter er blevet Cradle to Cradle certificeret.

Growtek producerer taghaver, indvendige plantevægge samt grønne facader – centrale løsninger i Cradle to Cradlebyggeri. 
Mosa Tiles interiør fliser
forhandler keramiske fliser, der har vundet flere internationelle priser.

ECO by Cosentino køkkenbordplade - Billeschou Stenhuggerier Vejle, kan tilbyde bordplader i konceptet ECO Recycled Surfaces.

 

 

Papir lavet af sten

Ingen træer, ingen vand, halvt elforbrug og så kan det komposteres. Hovedingrediensen er kalciumkarbonat, en af verdens mest overflødige ressourcer. Stenpapir er fremtiden og du kan nu få det nu!

Stenpapir.dk er et firma under WorldPerfect – Danmark første bæredygtighedsbureau. Stenpapir er meget blødt at røre ved, og samtidigt lidt tungere end almindeligt papir. Papiret kan genbruges, samtidig med at det indeholder naturlige mineraler, der gør, at det langsomt nedbrydes, uden at det udleder giftstoffer.

Bogen “Green Makeover” blev i år den første danske bog trykt på papiret. Det er muligt at bestille brochurer, visitkort, etc på hjemmesiden.

C2C PRODUKTER PÅ VEJ:

Hold øje med spændende produkter på vej fra tøj- og tekstilbranchen:
Triumph
udviklet en BH, som kan ’up-cycles’ og indgå i en teknisk cyklus. Flere unge designere har C2C kollektioner på vej på markedet, blandt andet kan nævnes tyske Mona Ohlendorf og svenske Matilda Wendelboe.

Desso tæpperDesso er i gang med at udvikle tæpper, der kan formuldes i gartnerier,og tæppedelene i deres nuværende tilbagetagningsordning bruges blandt andet som brændstof i cementproduktion eller indgår som råvarer i nye tæpper.

Der er også spændende EPEAprojekter undervejs:

EPEA er sammen med Océ ved at udvikle en printer, der kan rense luften og sammen med AkzoNobel har man udviklet en luftrensende maling, der snart kommer på markedet.

Luftrensende jeans er udviklet i projektetcatalytic-clothing - hvor en fotokatalysator på overfladen af stoffet nedbryder luftbårne
forurenende stoffer, når det udsættes for lys.