Case: Fra madaffald til grøn energi

Fra D’Angleterre og Radisson, til Burger King og IKEA: Kunderne spænder vidt hos den danske virksomhed BioTrans Nordic. Og den unikke ting, som disse kunder har til fælles er, at de ser deres madaffald som ressourcer, der kan omdannes til biogas og grøn energi.

Systemet er enkelt: Alle former for madaffald kan smides direkte i en opstillet affaldskværn. Det kværnede affald bliver til biomasse, og føres hen til en central opsamlingstank via et rørsystem. Herfra bliver det hentet af BioTrans Nordic og fragtet til et biogasanlæg, hvor biomassen omdannes til energi. Efterfølgende udnyttes affaldet som gødning.

Sådan får landbruget værdifuld fosfor og nitrogen tilbage i jorden, miljøet skånes fra farlige drivhus- og metangasser, og der er skabt ca. dobbelt så meget strøm ved, at biogasse det organiske affald, end hvis det våde materiale var blevet sendt til forbrænding.*

Der genereres store mængder af madaffald fra storkøkkener hver dag. Det er oplagt, at hotel- og restaurationsbranchen og offentlige institutioner begynder at se potentialet i ”det organiske guld.” I dag er det kun 14 kommuner ud af 98 i Danmark, der sender sit mad- og haveaffald til bioforgasning.

*Kilde: Claus Felby, professor ved Københavns Universitet og forsker i biogas

 

biotrans_system

Kompostløsning i byen…

Her er en smuk business idé: Indsaml folks komposterbare affald, brug det til at dyrke økologisk frugt og grønt. Nu i Indien og i Washington. Så mangler vi bare Kbh!

Fra Springwise: http://springwise.com/eco_sustainability/compostcab/

Composting may be the right thing to do for the environment, but it can be hard to get around the smell and the mess—particularly for urbanites without expansive yards. Much like the Daily Dump in India—which, by the way, looks to be thriving since our 2007 coverage—Compost Cab is a new service about to launch in Washington, DC, that can be called upon to handle all the dirty details.

DC-area consumers begin by signing up online. Once it launches, Compost Cab will then provide them with a standardized bin equipped with a sturdy, compostable bag liner. Each day clients will fill the bin with their organic material, and once a week—on a reliable, fuel-efficient schedule—Compost Cab will pick up the bag, leaving behind only a clean bin with a new liner. The cost is simply USD 8 per week per bin; no long-term commitments are required. Compost Cab’s primary composting partner is Engaged Community Offshoots (ECO), a seed-stage urban farm in College Park, Md., that uses finished compost to grow natural, nutritious food for local kids.

At least as interesting is that clients who have been with Compost Cab for nine months or longer can claim some finished soil in return. Specifically, for every 50 pounds of organics the company collects from them, they can receive five pounds of fresh compost and one pound of worm castings in exchange. Those who choose not to claim their share, meanwhile, can ask Compost Cab to donate it on their behalf to ECO. Compost Cab is a production ofAgricity LLC, a Washington, DC-based company focused on sustainability.

The average American family produces more than 500 pounds of leftover organic material every year; composting not only keeps that waste out of methane-generating landfills, it also produces nutrient-rich, fertile, natural soil. Looks like another win-win-win—for eco-minded consumers, the environment, and companies like Compost Cab that make it all happen. Time to make some of that eco-bounty your own…? (Related: Indoor composting made easy — Garbage into gold, via worm poop.)

Website: www.compostcab.com
Contact: info@compostcab.com