Case: Et nationalt center for udveksling af skrald

Der er mange penge i virksomhedsaffald. Bl.a. kan bilrester blive til ressourcer i ny produktion til kloakering og isolering i huse. Det har Storbritannien bevist med deres nationale industrielle symbiose program (NISP), hvor mere end 10.000 jobs er skabt og flere hundrede millioner pund, og CO2, er sparet.

De fik oprindeligt ideen fra Danmark. Men i Storbritannien var man de første i verden til at oprette et nationalt center for udveksling af virksomhedsaffald, også kaldet industriel økologi. Siden 2004 har National Industrial Symbiosis Programme (NISP), arbejdet med cirkulær økonomi hos små og mellemstore virksomheder på tværs af regioner og brancher. Nu har mange af verdens lande fået øjnene op for konceptet.

Ideen fik man fra Kalundborg Symbiosis i Danmark, hvor man i over 30 år har set affald som en ressource. Her bliver den ene virksomheds affald til den anden virksomheds ressource i en lukket cyklus. Og vi har nu genfundet vores rødder, idet den nye finanslov giver penge til et Dansk Industrielt Symbiose Center.

En livscyklus økonomi
Mindre ressourceforbrug, mere genanvendelse og større indtjening, er mantraet for NISPs program, der er med til at skabe en ny form for vækst i Storbritannien.

NISP fungerer som et videns center, der faciliterer samarbejdet mellem virksomheder og ekspertise fra vidt forskellige brancher, for herigennem at etablere nye forretningsmuligheder. På bare en enkelt workshop kan NISP opnå at samle flere hundrede virksomheder, og resultatet bliver lige så mange samarbejdsaftaler.

Rent praktisk fungerer det ved, at man systematisk kortlægger materialestrømme, ligesom man har udviklet en række metoder, værktøjer, workshops og kursusmanualer med henblik på at finde frem til mulige samarbejdsfelter og synergier. Disse er samlet i CRISP: Central Ressource for Industrial Symbiosis Practitioners.

Det kan betale sig!
Programmet har altså været en overvældende succes og har resulteret i nogle mere end almindeligt imponerende nøgletal over en femårsperiode.

15.000 virksomheder har tilsluttet sig projektet, som har skabt mere end 10.000 grønne jobs i England, med 1,5 mia kr. i helt nye indtægter som følge. For at omdirigere produktionsaffaldet til ny produktion har der været 1,3 mia. kr. i besparelser.

Initiativet har i perioden sparet atmosfæren for mere end 30 millioner tons CO2. Og 9,7 millioner tons råmaterialer er ikke havnet på lossepladser, men i en ny produktion.

Konkrete forretningsmodeller
NISPs arbejde tager udgangspunkt i, at affald er et menneskeskabt fænomen, som vi kan løse ved at kopiere naturen. Her er den enes restprodukt den andens føde. På samme måde kan problemet i den ene virksomhed løses, blot ved at flytte det over i en anden virksomhed, hvor forudsætningerne er anderledes.

En af de mange interessante cases er samarbejdet mellem Sekisui Alveo, som producerer skumbetræk til bl.a. bildøre. Deres nye samarbejdspartner Globally Greener Solutions genbruger skummaterialet til nye produkter, herunder paneler til huse. Sekisui Alveo har sluppet for at køre 500 tons materiale på lossepladsen, sparet en kvart million kroner, og atmosfæren er sparet for 6300 tons CO2 .

En anden imponerende og prisvindende case er BAM Nuttall Ltd, der bruger materialer fra gamle bildæk til at fremstille rør til kloakering. Man har brugt 1,8 millioner bildæk til at fremstille dræning til en busrute på 26 km i Camebridgeshire, og herved sparet 60.000 tons nye råmaterialer.

Et andet eksempel på den positive indflydelse NISP har haft er samarbejdet mellem Hamon UK og Native Island. Hamon UK producerer telefonpæle og motorvejsbomme af trykimprægneret træ, som modstandsdygtigt overfor fugt og insektangreb. Problemet med træet er, at det tømmes for luft og derefter presses en blanding af kemikalier; kobber, bor, krom og forskellige organiske stoffer under tryk ind i træet.

Det giftige træaffald har været en stor udgiftspost for Hamon UK, fordi det skal sendes til deponi. Her trådte Native Island til, og  har nu udviklet en teknologi, der snart vil kunne forvandle det giftige træ, så det kan sælges til genbrug.

De mange muligheder
NISP har ambitioner om at løfte konceptet til nye områder og niveauer, med f.eks. løsninger for større byer. Med støtte fra blandt andre EU, har NISP hjulpet flere lande med at opbygge nationale symbioser i lande som Kina, Brasilien, Mexico og Chile er i gang med arbejdet. Og nu også Danmark.

Udsigten til, at Danmark nu får sit eget nationale symbiose center, giver håb for at Danmark kan tage et gevaldigt skridt mod at se affald som ressourcer, snarere end blot at brænde dem. Fremtidens konkurrencedygtige forretningsmodel indebærer at tage vare på råmaterialerne i lukkede kredsløb. I Europa, hvor vi ikke selv producerer mange råmaterialer, er det desto vigtigere, at vi udnytter dem igen og igen.

Se her en kort video om NISP.