Case: Kalk A/S

Det skal være slut med cement i dansk nybyggeri! I hvert fald hvis det står til virksomheden KALK A/S, der producerer mørtel til 100 % genanvendelse. En Cradle to Cradle certificering skal sikre et produktsortiment, der kan genanvendes igen og igen til gavn for mennesker og miljø.

Kalk, vand og sand. Det er alt, hvad mørtelprodukterne fra KALK A/S består af, og det giver mange fordele, fortæller Rasmus Jørgensen, direktør i Kalk A/S.

- Boliger bygget med kalkmørtel er langt mere holdbare og lettere at reparere. Der er ingen afgasning, hvilket er godt for indeklimaet, og i forhold til cement er kalkmørtel langt nemmere at fjerne fra murstenene, uden at de knækker, oplyser Rasmus Jørgensen. Et cementfrit byggeri åbner derfor muligheden for genanvendelse af såvel mursten som mørtel.

Sammen med Hans Holmstrøm, administrativ/teknisk chef i Kalk A/S, er Rasmus Kjøng Jørgensen i gang med at gøre arkitekter, entreprenører og håndværkere rundt om i hele Norden opmærksomme på mulighederne i kalkmørtel i det byggede miljø. – Tiden er kommet til at bruge kalkmørtel i nybyggeriet, hvor cementmørtel idag er det dominerende produkt. Vi prøver derfor at gøre mere opmærksom på, hvor rene vores produkter er i forhold til vores konkurrenters, og hvad det betyder for indeklima, holdbarhed og vedligeholdelse. Vi vil være med til at skabe bedre bygninger, som vi i fremtiden ønsker at bevare, og samtidig vil vi blive bedre til at restaurere eksisterende bygninger nænsomt og bæredygtigt. Produkter der bidrager til, at bygningerne bliver fleksible, åndbare og ressourceeffektive, siger Rasmus Jørgensen.

Skærmbillede 2015-04-16 14.28.40

Udstillingsmodel fra CradlePeoples udstilling “Everyday Upcycling”

En lukket cyklus
Egentlig har virksomheden altid været bæredygtig, da produkterne består af rene og naturlige råmaterialer. Men et samarbejde med Jesper Minor fra Minor Change Group medførte, at virksomheden gik skridtet videre og søgte støtte til en grøn omstilling i programmet Grønne Forretningsmodeller. Nu er man i fuld gang med en Cradle to Cradle certificering af hele produktsortimentet og udviklingen af nye produkter. Da produkterne er baseret på kalk, hvilket er et rent råstof, så indgår nogle af komponenterne allerede i et biologisk kredsløb, hvor de kan nedbrydes og føres tilbage til naturen. Visionen er, at produkterne også skal indgå i en teknologisk cyklus, hvor de kan renoveres, genanvendes og forbedres, så de kan indgå i nye produkter. På den måde er der ikke behov for at indvinde så meget af kalken i undergrunden, og samtidig vil vi spare energi til produktion og transport af nye produkter. – Innovation er ikke bare et spørgsmål om at opfinde nye tallerkner. Det er et spørgsmål om at se de nye anvendelsesmuligheder, der er for produkterne, og det arbejder vi løbende på, siger Hans Holmstrøm.

Blandt andet har KALK A/S i samarbejde med virksomheden ‘Gamle Mursten’ taget initiativ til at udvikle kalkmørtler lavet af brugte kalkmørtler fra nedtagne huse.

-Vi skal til at genanvende den nedbrudte mørtel i vores produkter, for med den nye mørtel kan vores produkt genanvendes 100 %, fortæller Hans Holmstrøm.

Og umiddelbart ser det ud til, at satsningen ikke bare miljømæssigt, men også økonomisk har været frugtbar: – Ifølge vores egen forretningsplan skal vi vækste til det dobbelte i forhold til 2013, når vi rammer 2018, og vi er godt på vej. I år har vi haft en god sæson. Det er ikke her, at krisen kradser. Vi tror stadig på det, og det gør kunderne også, afslutter Hans Holmstrøm.

 

 

Case: Troldtekt akustikplader

Ingen skadelig stoffer, et bedre indeklima, og de kan indgå naturligt i naturens kredsløb. Troldtekt A/S har udviklet akustikplader, der kan komposteres. Og så er de fremstillet med vedvarende energi.

Akustikpladerne “Natur” fra Troldtekt A/S har opnået en sølvcertificering fra Cradle to Cradle, og har dermed fået papir på, at de skaber værdi hele vejen i en lukket biologisk cyklus.

“Vi er stolte over certificeringen, som er et vigtigt bevis på vores bidrag til bæredygtigt byggeri. Også fremover vil vi have principperne i Cradle to Cradle for øje, når vi træffer vigtige valg vedrørende vores produktudvikling og leverandører,” siger Peer Leth, adm. direktør i Troldtekt A/S.

Produktion skal bidrage positivt
Akustikpladernes cementindhold øger iltningen i komposteringsprocessen, og træet indgår som organisk materiale i komposten. Troldtekt pladerne er desuden indeklimamærket i bedste kategorier. Resterne fra egenproduktionen sender Troldtekt til Komtek Miljø A/S, oplyser Peer Leth.

Her bearbejdes organiske restprodukter til kvalitets jordforbedring og organisk gødning.

Når brugte akustikplader pilles ned, anbefaler Troldtekt at de leveres hos genbrugsstationen som komposterbart materiale, og cirklen er dermed fuldendt.

Godt nyt til innovative sjæle

Det er slut med at gå og putte med dine kreative idéer!

Banker dit hjerte for bæredygtige løsninger i byggeriet, og har du har en god idé til produktet, som verden mangler?
Så er der nu hjælp at hente!
Med “TEST- din bæredygtige løsning til byggeriet” vil RealDania give mulighed for et boost til ressourceoptimerende innovationer.

Ansøgningsforløbet er enkelt: Du laver en kort beskrivelse de største fordele og udfordringer ved din løsning i en kort ansøgningsformular. Herefter præsenterer du idéen mundtligt for RealDanias advisory board. Til sidst vil din henvendelse blive vurderet internt i forhold til støtte – og såfremt din idé vinder gehør, kan verden snart blive en bæredygtig løsning rigere, da RealDania så vil hjælpe dig med udviklingen og afprøvningen af dit produkt. Go, go, go!