Case: Mosa Tiles

Bæredygtighed betaler sig!
Det er den hollandsk ejede flise-producent Mosa Tiles (etableret i 1883), et godt eksempel på. Virksomheden har i mange år haft en fundamental tilgang til bæredygtighed og innovation. Mosa Tiles tror på, at closed loop og uendelig genbrug af materialer er mulig, og den eneste løsning på verdens råmaterialeknaphed.

Og det er en forrygende motivationsfaktor. Fliserne fra Mosa Tiles har hyppigt vundet internationale designpriser. Løbende investeringer i bæredygtighed har sikret, at priserne på fliserne ikke er steget, som følge af produktionsomlægninger, og at virksomheden fortsat sikrer sin førende position på markedet. Mosa Tiles er overbeviste om at der i fremtiden slet ikke er plads på markedet til ikke-bæredygtige byggematerialer.

Cradle to Cradle som grundlag for innovation. 
I 2009 opnåede virksomheden at fremstille den første Cradle to Cradle certificerede flise nogensinde.  Efter tre års udvikling har Mosa i december 2010 modtaget Cradle to Cradle Silver certifikatet for 99 % af sit produktsortiment. I den forbindelse er der testet fem hovedkriterier: Råstoffer, mulighed for genbrug, energiforbrug, vandressourcemanagement og arbejdsforhold. Mosa Tiles har derudover  forpligtiget sig til fortsat at videreudvikle og implementere Cradle to Cradle-principperne inden for virksomhedens produkter og processer.

Mosa Tiles er en af flere virksomheder, der giver den danske byggebranche og den private forbruger mulighed for, at vælge bæredygtige løsninger. Læs mere om Mosa Tiles

Speciale: Kritisk vurdering af de miljømæssige aspekter ved C2C

Miljøingeniørstuderende og CradlePeople medlem Anders Bjørn har netop skrevet et meget interessant kritisk speciale om Cradle to Cradle. Specialet tager udgangspunkt i en vurdering af de miljømæssige aspekter ved C2C konceptet. Er du interesseret i at læse specialet kan du skrive til andersbjoern@hotmail.com og bede om en kopi.

Kort referat af specialets fokus

Formålet med specialet har været at identificere, hvorvidt man altid ender op med noget miljøvenligt, når man bruger C2C som designkoncept.  Specialet er delt op i tre dele: 1) tre Life Cycle Assessment (LCA) casestudier om C2C produkter, 2) et litteraturstudie af metodiske aspekter ved C2C og 3) en online undersøgelse rettet mod virksomheder, der arbejder med C2C konceptet.

De tre forskellige case studier på C2C produkter viser forskellige resultater og tilsammen viser de, at bæredygtigheden af C2C produkter i vid udstrækning afhænger meget af de antagelser, som er fremsat om den marginale energikilde, og muligheden for genanvendelse i lukkede kredsløb af produktet. På baggrund af disse resultater når Anders Bjørn frem til, at ulemperne ved, at C2C produkter ikke er energieffektive muligvis vil falde i fremtiden, men lige nu er det et alvorligt dilemma for bæredygtighedsprincippet.

I anden del af sit speciale undersøger Anders Bjørn litteraturen. Hans undersøgelser viser en række konflikter ift. bæredygtigheden i forbindelse med C2C konceptet. Bl.a. når han frem til, at det er svært at skelne mellem de teknologiske og de biologiske næringsstoffer, da definitionerne ikke gensidigt ekskluderer hinanden, og 100% lukket teknisk genanvendelse viser sig at være termodynamisk umuligt. I den tredje del af specialet viser Anders Bjørns undersøgelser om virksomhederne, at der opstår konflikter mellem C2C og øko-effektivitet koncepterne, og når de opstår foretrækker virksomhederne at følge C2C konceptet pga. at det opfattes som at have højere gyldighed.

C2C Mærsk? – Det genanvendelige containerskib

Mærsk, verdens største containerskib-selskab har bestilt nye bæredygtige containerskibe, som skal bygges efter vugge til vugge principperne. Alt skal kunne genbruges, så der intet affald kommer og ingen skadelige og farlige stoffer bliver udledt. Dvs. de forskellige materialer skal kunne genbruges igen og igen og dermed indgå i et teknisk næringssystem. Materialerne som bliver brugt til at bygge skibene med, bliver identificeret efter et system med rød, gul og grøn som farveindikator på, hvor rene de enkelte produkter er, hvor de grønne er de reneste til at genbruge og de røde de mindst rene.

Læs mere på Vugge til Vugge og Information.dk

Insekter i stedet for røde bøffer

På grund af den voksende verdensbefolkning vil det globale landbrug efterhånden få svært ved at brødføde alle. I 2030 vil jordens befolkning være over 8 milliarder, men ved at overgå til masseinsektopdræt, vil det være muligt at skaffe en mere bæredygtig ernæringskilde.

Som sagt så ofte før, er en flue i suppen bare et ekstra tilskud af protein – og det er ikke helt løgn. Insekter er meget rige på proteiner og har et lavt kalorieindhold og så forårsager de langt færre miljøskader end kvægdrift.

Læs hele artiklen på Information.dk