18 October, 2012 by admin, Afholdte events

AFHOLDT: Mod et affaldsløst samfund

CradlePeople afholder minikonference (Der er desværre ikke flere ledige pladser) med miljøminister Ida Auken på Dansk Design Center. Vi fokuserer på, at vi skal re-designe vores produkter, så mindst muligt – eller intet – går til spilde, når produktet er udtjent og ”dør”. Det, vi smider væk, skal kunne gå tilbage til producenten, eller tilbage i naturen, uden at den tager skade. Vi kigger på mulighederne i en sådan ’cirkulær økonomi’, hvor affald er elimineret.

Læs mere på Dansk Design Centers hjemmeside

Der er desværre ikke flere ledige pladser.

Program:

13.30 – 14.00: Ankomst

14.00 – 14.30: Velkomst
Dansk Design Centers direktør, Nille Juul-Sørensen, og CradlePeoples projektleder, Nicholas Krøyer Blok.

14.30 – 15.00: The Circular Economy
Head of Innovation hos Ellen MacArthur Foundation, Ken Webster.
Forandringerne i klimaet, samfundet og tilgangen til ressourcer viser tydeligt behovet for at gentænke vores forretningsmodeller. Ken Webster introducerer til konceptet ‘cirkulær økonomi’.
Oplæg på engelsk.

15.00 – 15.30: Cleantech og plastik i en cirkulær økonomi
Formand for Copenhagen Cleantech Cluster, Anders Eldrup.
Anders Eldrup fremlægger tankerne bag og ønsket om at etablere innovationsplatforme på affaldsområdet. De skal sikre danske løsninger på ressourceproblematikken.

15.30 – 15.45: Danmarks nye ressourceplan
Miljøminister Ida Auken (SF).
Danmark skal omstilles til en grøn økonomi, der skaber vækst, velstand og fremskridt. Samtidig skal vi bevare og genanvende de ressourcer, vi er afhængige af. Det skal være en økonomi, hvor effektiv udnyttelse af energi, vand og materialer er grundstenen i vores konkurrencedygtighed. Vores affaldssystem er et godt eksempel. Den kommende ressourcestrategi skal sikre den politiske styring for at få udnyttet alle de ressourcer,
som gemmer sig i det vi i dag kalder “affald”.

15.45 – 16.00: Dialog med ministeren. 
Innovationschef hos COWI, Jasper Steinhausen, starter dialogen.

16.00 – 16.20: Spørgsmål fra salen til hele panelet og afrunding

16.30 – 18.00: Networking og mingling