5 December, 2014 by Sara Jörn, Cases

Let´s go Bananas!

Gulvbelægning, møbler, pap og menstruationsbind…  Det kan alt sammen laves af bananer! Eller snarere af de spildprodukter, som banandyrkningen medfører. Spildprodukter, som i stedet for at rådne op kan få økonomisk og ofte æstetisk værdi ved at genanvendes. Det har flere fremsynede virksomheder opdaget og det kan spare kloden for rydning af skove og store mængder CO2 udslip.

Af Anders Nolting Magelund

Vi elsker bananer!
En gennemsnitseuropæer spiser årligt ca. 100 bananer om året. Samlet set produceres der over 42 millioner tons bananer årligt. Frugten (der botanisk set er et bær) er faktisk i sig selv ganske klimavenlig: En banan udleder kun 80 gram CO2, hvilket vil sige, at man får rigtig meget næring ud af bananen i forhold til dens lille klimamæssige fodaftryk. Bananer dyrkes nemlig stort set altid i direkte sollys i stedet for drivhuse og transporteres altid med skibe, der er mere klimavenligt end transport via luftfart. Og en helt særlig gevinst er, at bananer kommer i naturlig emballage!

Men, som ved så mange andre typer jordbrug, er der også sociale og miljømæssige problemer ved bananproduktion. Pesticider, stort vandforbrug og afskovning er fortsat bagsiden af konventionel bananproduktion.

Tre fremsynede virksomheder
Banandyrkning medfører også en forholdsvis stor produktion af spildprodukter. De tre virksomheder ”TNF ecopapers”, ”BeLeaf veener” og ”SHE” har alle fået øjnene op for biprodukternes fordelagtige genanvendelsesmuligheder.

Virksomheden ”BeLeaf” producerer top-æstetiske materialer af banantræernes stammer, såsom finer og gulvbelægning. Her sparer man også betydelige mængder skovareal fra at blive ryddet, ligesom affaldet fra bananaffaldet ved ikke at ligge og rådne sparer den samlede bananproduktion for op til 58% mindre CO2-udledning! Et smukt eksempel på hvordan man kan tilføre materialer æstetisk og økonomisk værdi ved selve genanvendelsen.

”TNF ecopapers” fra Costa Rica fremstiller pap og papir af en blanding af genbrugte bananstilke og kasserede bøger. Det vil sige, at der slet ikke er behov for nyt træ i produktionskæden. Det giver samlet set syrefrit papir af en særlig stærk kvalitet. TNF Ecopapers er også begyndt at producere papir af overskydende fibre fra ananas-, tobak- og kaffebønneproduktion. Papirindustrien står for ca. 2% af den samlede verdenshandel, og efterspørgslen efter papir er paradoksalt nok stigende trods et gennem-elektronificeret samfund. Og selvom 72% af papiret i USA allerede genbruges fortsætter rydningen af skove for at skaffe træ til papirproduktion. Derfor er der akut brug for alternativer, som dem fra bananfibre.

Også produkter, der traditionelt laves af bomuld eller syntetiske fibre, kan substitueres med bananfibre. Virksomheden ”SHE” (Sustainable Health Enterprise) producerer kemi-fri menstruationsbind lavet af banan-fibre, et produkt de har valgt at kalde ”go!”. Med en pris, der er betydeligt lavere end andre bind, er de fortrinsvis møntet på piger og kvinder i udviklingslande. Idet piger og kvinder i u-lande mister op til 50 skole-og arbejdsdage om året, fordi de ikke har adgang til ordentlige hygiejniske løsninger under menstruation, kan de nu ved at købe menstruationsbind de har råd til, fungere langt bedre i samfundet. Produktet har således en åbenlys social bæredygtig værdi.

Disse innovative tiltag gør, at vi i dag kan spise (Fairtrade eller økologiske) bananer med god samvittighed. Og ud over at være sunde og smage godt, skulle det indvendige af en bananskrald efter sigende fungere rigtig godt til at pudse sko!
Så vi tør godt sige, at CradlePeople elsker bananer!