29 September, 2014 by Sara Jörn, Nyheder

Lær CradlePeople bedre at kende

Arkitekter, journalister, kunstnere, ingeniører, studerende… Der er allerede mange forskellige kræfter i CradlePeople, der arbejder for et affaldsløst samfund og et positivt fodaftryk. I hele 2014 vil du kunne læse spændende interviews med flere af de mange aktive i CradlePeople.

September 2014: Anders Bjørn

Anders er uddannet miljøingeniør og PhD-studerende på DTU. I sit PhD projekt arbejder Anders med livscyklusvurdering (LCA), som er en metode, der kan bruges til at sætte tal på hvilke miljøpåvirkninger og ressourceforbrug, der er knyttet til et produkt eller en service. Det kan handle om alt fra fremstillingen af en kaffekop til verdensøkonomien. Anders undersøger om man via LCA kan opstille kriterier for miljømæssigt bæredygtige systemer i absolut forstand – hvilket går godt i spænd med et ideelt Cradle to Cradle – system. Udover alt det akademiske følger Anders ivrigt, hvad der rører sig på græsrodsniveau, tekniske innovationer og miljøpolitiske tiltag.

Hvorfor er du medlem af CradlePeople?
I mit speciale sammenlignede jeg i sin tid Cradle to Cradle (C2C) med andre bæredygtighedskoncepter og meldte mig ind i CradlePeople for at have fingeren på pulsen i forhold til hvilke konkrete initiativer og udfordringer, der fandtes i Danmark og udlandet. Selvom mit PhD projekt ikke direkte involverer C2C er jeg fortsat medlem af CradlePeople af samme årsag.

På DTU beskæftiger jeg mig med kvantitativ miljøvurdering i livscyklusperspektiv – fagteknisk kaldet LCA. I undervisning og forskning har vi brug for case studier at prøve vores LCA-metoder af på, og her giver CradlePeople adgang til et netværk af mennesker som gerne vil have lavet en LCA på deres produkt eller produkt-idé som typisk er inspireret af C2C. Det er interessant at vurdere miljøpåvirkningen af et produkt, hvor bæredygtighed har været tænkt ind helt centralt fra dag 1, frem for et produkt, som er blevet til under en mere traditionel produktudviklingsproces, hvor miljøhensyn typisk først bliver klistret på i 11. time. Desuden tror jeg, det er sundt indimellem at blive konfronteret med C2C-perspektivet at ”gøre mere godt” (hvad end man så ligger i det) frem for ”at gøre mindre skidt”, som er grundidéen i LCA.

Hvad kan vi bruge en vision om et affaldsløst samfund til?
Visionen om et affaldsløst samfund kan både fungere som en pædagogisk introduktion til ”molekylemanagement” for hr og fru Jensen og som en provokation for de allerede miljøbeviste, som er vant til at tænke i at reducere deres økologiske fodaftryk fra privatforbruget. Med andre ord inspirerer visionen til fuldstændigt at gentænke det eksisterende system, frem for at forsøge at optimere indenfor systemets rammer.

Hvad ser du gerne mere af i CradlePeople?
Visionen om et affaldsløst samfund skal selvfølgeligt appellere til store virksomheder, uden hvem det pt. er svært at forestille sig at større ændringer kan gennemføres. Cradle to Cradle´s grundlæggere, Michael Braungart og William McDonough, har da også historisk set slået sig op på samarbejde med f.eks. Nike, Ford og Mærsk – virksomheder som alle har en interesse i at udbrede og fastcementere en forbrugskultur. En gentænkning af det eksisterende system kræver efter min mening også, at vi overvejer om samfundet kunne skrues mere hensigtsmæssigt sammen. Hvad med et større fokus på alternative og mindre profitorienterede forretningsmodeller, som ikke baserer sig på at skabe en øget efterspørgsel? Diverse fødevarefællesskaber, hjemmesiden lejdet.dk og spisehuset Rub&Stub er alle gode eksempler, der fortjener at blive fremhævet og inspirere. Hvis vi virkeligt skal opnå et affaldsløst samfund, er det ikke nok med ”rethinking the way we make things” – vi skal også ”reconsider why we make things”!

Juni 2014: Charles-David Mpengula
Maj 2014: Janus Hecht, frivillig konsulent i CradlePeople
April 2014: Julie Swane, medstifter af CradlePeople
Marts 2014: Tina Sig Olesen, produktdesigner i CradlePeople
Februar 2014: Sussi Hørup, bestyrelsesmedlem i CradlePeople
Januar 2014: Rune Jørgensen, frivilligkoordinator i CradlePeople
December 2013: Lasse Lind, næstformand i CradlePeople