28 March, 2014 by Sara Jörn, Nyheder

Lær CradlePeople bedre at kende

Arkitekter, journalister, kunstnere, ingeniører, studerende… Der er allerede mange forskellige kræfter i CradlePeople, der arbejder for et affaldsløst samfund og et positivt fodaftryk. I 2014 vil du hver måned kunne læse et interview med en af de mange aktive i CradlePeople. 

Marts 2014: Tina Sig Olesen, produktdesigner

Tina Sig Olesen er uddannet produktdesigner fra Edinburgh Napier University i Skotland og brænder for design, der skaber forandring. I CradlePeople, har hun blandt andet været kurator på udstillingen “Everyday Upcycling” og holder oplæg om gode eksempler på intelligent design og produkter, der kan upcycles og forblive i kredsløb.

Hvorfor er du med i CradlePeople?
Jeg er designer, og hvis vi fortsat opfatter det, som vores vigtigste opgave som designere at ”forskønne verden”, med en lind strøm af smukke, ligegyldige produkter, kan vi lige så godt overlade designfaget til andre. Alle, med en smule æstetisk sans, kan skabe noget smuk. Som designere skal vi kunne mere og ville mere. Så stop bitching og start upcycling! Derfor mener jeg, at alle designere har et stort ansvar for omstillingen til en cirkulær økonomi og mod et affaldsfrit samfund. Vi har en gylden mulighed for at slå vores position og eksistensberettigelse fast; for at bruge vores kreativitet og faglighed til at designe produkter til adskillelse, innovative forretningsmodeller og cirkulære systemer.

Jeg vil gerne være med til at sætte cirkulær økonomi på dagsordenen og inspirere til at tænke nyt og innovativt, når vi designer og forbruger. Der findes allerede mange inspirerende, innovative og cirkulære produkter, services, projekter og virksomheder, som vi kan lære meget af. Noget af det CradlePeople er rigtig gode til, er at formidle de gode eksempler og inspirere til nye måder at gøre tingene på.

Hvorfor skal vi have et affaldsløst samfund?
Affald er et resultat af en usund måde at designe og forbruge på. Vi har købt, brugt og brændt uden at tænke over, at verdens ressourcer ikke er ubegrænsede. Det er efterhånden blevet lidt af en kliché, men affald er ressourcer, som kan udnyttes meget bedre, end ved at sætte en tændstik til det. Den ressourceknaphed vi oplever i dag findes ikke i et affaldsløst samfund, fordi ressourcerne vil forblive i kredsløb og blive brugt igen og igen og igen.

Hvad er din vision for CradlePeople?
Vi skal vokse! Vi skal fortsat skabe dialog og netværk mellem ildsjæle, virksomheder, politikere, uddannelser og herigennem sikre den viden, inspiration og energi, der skal til for, at en omstilling til en cirkulær økonomi og et affaldsfrit samfund bliver mulig. Ikke kun nationalt, men også globalt.

Her og nu er det mit håb, at vores ”Everyday Upcycling” udstilling fortsætter sin tour rundt i landet, og at den forsætter med at vokse med nye upcyclede produkter. På længere sigt kunne jeg sagtens se den blive en fast udstilling for cirkulære produkter. Det kunne evt. være i et CradlePeople hus, hvor alt, også selv bygningen, er cirkulært og aktivt. Det er da et sted man gerne ville komme!

Hvordan spår du fremtiden for ressourceeffektivitet i din egen branche?
Ressourceeffektivitet er en vigtig faktor for designbranchen allerede, og det vil blive endnu vigtigere fremover. Retur- og aftagningssystemer vil blive en væsentlig del af designet af produkter, ligesom materialevalget også vil få stor betydning hele produktets livscyklus.

Du kan være med til at gøre en forskel i CradlePeople og arbejdet for et positivt fodaftryk på kloden. 
Læs hvordan du kan blive medlem her

Læs tidligere interviews:
Februar 2014: Sussi Hørup, bestyrelsesmedlem i CradlePeople
Januar 2014: Rune Jørgensen, frivilligkoordinator i CradlePeople
December 2013: Lasse Lind, næstformand i CradlePeople