26 February, 2014 by Sara Jörn, CradlePeople - Nyheder

Lær CradlePeople bedre at kende

Arkitekter, journalister, kunstnere, ingeniører, studerende… Der er allerede mange forskellige kræfter i CradlePeople, der arbejder for et affaldsløst samfund og et positivt fodaftryk. I 2014 vil du hver måned kunne læse et interview med en af de mange aktive i CradlePeople. 

Februar 2014: Sussi Hørup, bestyrelsesmedlem i CradlePeople og studiekoordinator i Erhvervsakademi Dania i Skive.

Sussi Hørup er uddannet arkitekt og industriel designer fra Kunstakademiets Arkitektskole. Hun er studiekoordinator og underviser hos Erhvervsakademi Dania i Skive, hvor Cradle to Cradle og cirkulær økonomi er implementeret i uddannelsen. Aktuelt har uddannelsen et partnerskab med Genbyg Skive, hvor de studerende skal udvikle ideer til nye forretningsmodeller, i forbindelse med nedbrydning af gamle huse i kommunen.

Hvorfor er du med i CradlePeople?
Mit engagement i CradlePeople udspringer af, at vi på Erhvervsakademi Dania i 2008 blev introduceret til begrebet Cradle to Cradle. Det gjorde det klart for både undervisere og studerende, at vi ønskede at udforske og inddrage designprincipperne i uddannelsen. Vi var imidlertid rimeligt meget på bar bund og søgte efter netværk, der kunne bidrage med viden og erfaringer. På en konference om Cradle to Cradle i Sønderborg, stødte vi på CradlePeoples dedikerede frontløberteam, og meldte os straks ind.

Erhvervsakademi Dania har løbende kunne drage nytte af netværket i CradlePeople og har også selv bidraget med lokale arrangementer. Vi har deltaget i forskellige vidennetværk og bidraget med vores erfaringer med cirkulær økonomi som innovationsdrivkraft. Det har i mere end én forstand været grænseoverskridende, da det bl.a. er gennem CradlePeople, at vi har set mulighederne for at udvide samarbejdet med virksomheder, kommuner, regioner og andre uddannelsesinstitutioner. Det har ført os ud i internationale netværk som f. eks. Ellen MacArthur Foundation – og i det hele taget givet os en klar opfattelse af, at kunne bidrage med lokale løsninger i forhold til de globale udfordringer.

Hvorfor skal vi have et affaldsløst samfund?
Affald er uintelligent. Affald er unaturligt. At vi i dag har et begreb som affald dækker over system- og designfejl og uhensigtsmæssig adfærd. Det kan der heldigvis rettes op på og vi er begyndt.

Hvad er din vision for CradlePeople?
Som medlem af bestyrelsen i CradlePeople for Erhvervsakademi Dania, har det været interessant at deltage i udviklingen af CradlePeople fra en spirende græsrodsbevægelse til at være en anerkendt ngo, der bidrager med oplysning på mange niveauer og derigennem skaber netværk, der er med til at skabe forandring mod et affaldsløst samfund.

CradlePeople har potentialet til at være både netværk, tænketank, vidensformidler og medspiller i den grønne omstilling.

Min vision er, at CradlePeople indgår i en større global bevægelse hen imod den grønne omstilling, hvor der dagligt popper nye initiativer og aktive op. 

Det er en bevægelse, der udspringer fra græsrødder og opfanget af visionære politikere, ledere og medarbejdere i det private erhvervsliv og offentlige institutioner. Bevægelsen har politisk slagkraft både af erkendt nødvendighed, men også som en vej til at gentænke demokratiet.

Hvordan spår du fremtiden for ressourceeffektivitet i din egen branche?
Der er brug for viden omkring de sparsomme ressourcer og deres intelligente anvendelse i produktionsvirksomheder. Vi kan se, hvordan de økosystemer, som ressourceflow indgår i har brug for at blive redefineret, at de nye partnerskaber det indebærer, kræver andre typer af kompetencer hos medarbejdere og ledere. Altså en gentænkning af det vi uddanner i. Jeg ser desuden et mega iværksætterpotentiale, der bl.a. vil kunne løfte os ud af nogle af de problemstillinger, der fremlægges i Danmark.

Du kan være med til at gøre en forskel i CradlePeople og arbejdet for et positivt fodaftryk på kloden. Læs hvordan du kan blive medlem her

Læs tidligere interviews:
Januar 2014: Rune Jørgensen, frivilligkoordinator i CradlePeople
December 2013: Lasse Lind, næstformand i CradlePeople