18 December, 2013 by Sara Jörn, CradlePeople - Nyheder

Lær CradlePeople bedre at kende

Lasse Lind, arkitekt og medlem af CradlePeoples bestyrelse

Lasse Lind er medlem af CradlePeoples bestyrelse og blev valgt til næstformand i maj 2013. Han fortæller ofte om Cradle To Cradle i arkitekturen både som underviser på Århus arkitektskole og som praktiserende arkitekt. Lasse Lind er arkitekt for 3XN’s innovationsselskab GXN, der er specialiseret i at udvikle og implementere grønne og innovative løsninger indenfor arkitektur og design. G’et står for Grøn, og fremhæver GXNs dedikation indenfor grønt byggeri gennem et særligt fokus på digitale arbejdsprocesser og nye materialeløsninger.

Hvorfor er du med i CradlePeople?
Vi har brug for forandringer, og jeg tror på, at CradlePeople kan være med til at bringe folk sammen, formidle positive budskaber og facillitere bæredygtige forandringer. Vi kan som borgere motivere virksomheder og politikere til at skabe nye cirkulære økonomier, og det vil jeg gerne gøre min lille del til i CradlePeople.

Hvorfor skal vi have et affaldsløst samfund?
Affald er grundlæggende et uhensigtsmæssigt biprodukt af det industrielle produktionssystem. I takt med at råmaterialer bliver kontinuerligt mere sparsomme skal vi finde mere intelligente måder at håndtere vores ressourcer på. Heldigvis handler den cirkulære økonomi ikke kun om håndtering af materialer, men giver os en mulighed for at gentænke mange af de produktionssystemer og forbrugsmønstre, som dybest set er uintelligente og uretfærdige. Forestillingen om et affaldsløst samfund er på den ene side et praktisk og pragmatisk anliggende, og på den anden side en mulighed for at drømme om en bedre verden.

Hvad er din vision for CradlePeople?
Vi skal fortsat være den organisation, der får borgere, virksomheder og politikere til at diskutere og udvikle fremtidens cirkulære økonomi. Jeg tror på, at vi kan medvirke til at kvalificere debatten om fremtidens samfund både nationalt og globalt. Vi skal udvikle vores netværk og være med til at pege på alle de positive tendenser, der er i både erhvervsliv og det politiske miljø.

Hvordan spår du fremtiden for ressourceeffektivitet i din egen branche?
Ressourcedagsordenen vil blive mere og mere fremherskende og byggebranchen vil ændre sig på grund af både politisk regulering og inspirerende eksempler på ressourceeffektiv og funktionel arkitektur. Om 10-20 år vil man se arkitektur, der er selvforsynede med ren energi, forøger biodiversiteten, og består af sunde 100% adskillelige og genanvendelige materialer.

Du kan være med til at gøre en forskel i CradlePeople og arbejdet for et positivt fodaftryk på kloden. Læs hvordan du kan blive medlem her