Cradle to Cradle

c2cCradle to Cradle konceptet (C2C) er skabt af den amerikanske arkitekt William McDonough og den tyske kemi professor Dr. Michael Braungart.

Cradle to Cradle gør op med den traditionelle vugge til grav-tankegang og præsenterer et alternativ; nemlig vugge til vugge. Med denne  produkttilgang opfattes affald som en ressource.

Et udtjent produkt, skal således ikke ende på en losseplads eller et forbrændingsanlæg, men `upcycles´ i en lukket cyklus, og indgå i et nyt produkt eller blive nedbrudt naturligt til næringsstoffer for naturen. Ved at se affald som føde, og bruge vedvarende energi, kan vi opnå en positiv indflydelse på vores omgivelser. Det går ud på at designe vores levevis og moderne forbrugsgoder på en sådan måde, at vores affald bliver til næringsstoffer for fremtidige generationer af produkter, råmaterialer og sunde levende organismer.

I naturen eksisterer ikke affaldsprodukter, der ikke er gavnligt og bidrager til naturens cyklus. Visionen i C2C er på samme måde som i naturen at opbygge et samfund med produkter, huse og byer, der bidrager positivt til omgivelserne.

CradlePeople inspireres af, og støtter op om, de grundlæggende principper i Cradle to Cradle tankegangen. CradlePeople er dog helt uafhængig af al certificeringsvirksomhed, og vægter højt at støtte op omkring små og store skridt mod ressourceoptimering og kredsløbsproduktion.

Vugge til Vugge rådgiver og certificerer virksomheder i danmark, der ønsker at producere i henhold til Cradle to Cradle designprincipper.

William McDonough og Michael Braungart har udgivet to bøger om emnet: “Cradle to Cradle – Remaking the Way We Make Things” i 2002, og opfølgeren “The Upcycle” i 2013.