16 December, 2014 by Nina Maria Klok, Nyheder

Giv affald “menneskerettigheder”

Anders Nolting er kandidat i filosofi og erhvervsøkonomi fra CBS. Han er ansat i et filosofisk konsulenthus med speciale i den bæredygtige omstilling og er også med til at oprette en ny tænketank. Anders er især optaget af, hvordan den grønne omstilling kan skabe mere værdi for os alle sammen og ikke skal ses som et problem, men snarere som en mulighed for et mere autentisk liv.

Hvorfor er du med i CradlePeople?
I filosofien taler man om ”intrinsisk værdi” – noget som ikke har bytte- eller brugsværdi men simpelthen værdi i sig selv. Sådan en status har mennesket, og det gør, at vi har menneskerettigheder verden over. Måske skal vi til at give en slags ”menneskerettigheder” til de ressourcer, der i dag viser sig mere og mere begrænsede?

Det vil være et opgør med den lineære økonomi, der har som en urealistisk grundpræmis, at der er ubegrænsede mængder af ressourcer. Denne type økonomiske rationalitet opstod tilbage i 1700-tallet, hvor der tilsyneladende var overflod af ressourcer i naturen, og det blot var et spørgsmål om at udvinde dem. Men dette økonomiske rationale viser sig for alvor ineffektivt i en tid med et stigende befolkningstal og et stigende pres på planetens bæreevne. Det er på tide at revidere denne type økonomiske tænkning, hvilket Cradle2Cradle-filosofien er godt i gang med.

Vi skal frem til, at vi, som forbrugere i hverdagen, tænker affald på en helt ny måde, altid som en del af et større kredsløb og ikke som noget, der bare skal destrueres. Så kan vi kan tale om et normskred. Uden en sådan mental omstilling tror jeg ikke, vi når særlig langt i den grønne omstilling, og det beskrevne scenarie mener jeg, CradlePeople kan hjælpe os hen imod.

Hvorfor skal vi have et affaldsløst samfund?
Der er de oplagte økonomiske gevinster ved at genanvende verdens ressourcer, men – og det kan lyde dramatisk – der er en vis sandsynlighed for, at vi i fremtiden vil se store kampe om ressourcerne, ja måske ligefrem internationale krige skabt af ressourcemanglen.
Den grønne omstilling bliver derfor, for mig at se, i sidste ende et spørgsmål om sikkerhedspolitik. Alene af den grund mener jeg, at vi må tage visionen om et affaldsløst samfund alvorligt. 

Heldigvis er vi i dag i en position, hvor vi stadig kan nå at gentænke, hvordan vi kan sende ressourcerne i kredsløb og skabe mest mulig værdi ud af det, vi tager fra naturen. Og her mener jeg ikke bare at skabe mest økonomisk værdi ud af effektivisering af ressourcerne. Ifølge Cradle2Cradle tankegangen skaber vi også bedre velfærd og sundhed med mere – så kort sagt – mere liv!

Hvad er din vision for CradlePeople?
CradlePeople skaber opmærksomhed om Cradle2Cradle-filosofien og dialog mellem nye partnere, så budskabet om et affaldsløst samfund bedre kan forgrene sig i alle mulige retninger. Jo mere budskabet vil brede sig som ringe i vandet, jo mere vil det det være muligt at integrere bæredygtig tænkning og adfærd i hverdagens normliv med større selvfølgelighed.
CradlePeople skal fortsætte sit arbejde med at nå ud til både politikere, borgere, virksomheder og studerende og få dem til at mødes på kryds og tværs. Jo bedre forhold for vidensdeling og nye former for samarbejde jo hurtigere kan vi skabe en grøn omstilling.

Arkitekter, journalister, kunstnere, ingeniører, studerende…Der er allerede mange forskellige kræfter i CradlePeople, der arbejder for et affaldsløst samfund og et positivt fodaftryk. Læs tidligere interviews med nogle af de mange aktive medlemmer:

September 2014: Anders Bjørn, miljøingeniør og PhD-studerende på DTU
Juni 2014: Charles-David Mpengula, underviser og forsker på Niels Brock
Maj 2014: Janus Hecht, frivillig konsulent i CradlePeople
April 2014: Julie Swane, arkitekt og medstifter af CradlePeople
Marts 2014: Tina Sig Olesen, produktdesigner i CradlePeople
Februar 2014: Sussi Hørup, studieleder på EA Dania og bestyrelsesmedlem i CradlePeople
Januar 2014: Rune Jørgensen, Klima- og energirådgiver i Niras og frivilligkoordinator i CradlePeople
December 2013: Lasse Lind, arkitekt i GXN og formand i CradlePeople