27 September, 2014 by Sara Jörn, CradlePeople - Nyheder

Events, film, høringssvar…

I en projektperiode over 2 år har Velux Fonden støttet CradlePeople til at udbrede og skabe et samlingspunkt for kredsløbstankegangen, Cradle to Cradle og andet ressource-flow. Det har været en fantastisk spændende rejse, og CradlePeople kan se tilbage på et par travle år med et hav af spændende aktiviteter, så som events, film, høringssvar og meget mere.

Vi er af den bestemte – og stolte -opfattelse, at vi sammen med andre engagerede aktører i f. eks. kommuner og erhvervslivet, har spillet en vigtig rolle i at udbrede og forankre en ressourcedagsorden i Danmark

Gennem Velux Fondens støtte har CradlePeople fået mulighed for at spille en vigtig rolle i at sætte kredsløbstankegangen på dagsordenen og at bidrage til at skabe en folkelig interesse og forankring for en omstilling til et bæredygtigt samfund.

Du kan læse om de mange aktiviteter og CradlePeoples udvikling og erfaringer med projektet i den afsluttende rapport til Velux Fonden, der kan downloades her.

Her beskriver vi også det seneste års eventrække om “Miljøvækst – mod et affaldsfrit samfund”, som opnåede støtte fra Miljøstyrelsens Pulje til Grønne Ildsjæle, og genererede vigtig erfaring og viden til CradlePeoples videre arbejde.

Gennem dialogen og aktiviteterne i projektperioden, har CradlePeople fået samlet en stor mængde vigtig viden og erfaringer. Det har nu givet os endnu bedre forudsætninger for at kortlægge mulighederne og flaskehalserne i en omstilling til et ressourceoptimeret samfund.

Den viden vil vi fortsætte med at kommunikere ud til de relevante aktører, for at sikre, at vi som samfund kan gå fra vision til handling. Følg med her på siden og i vores nyhedsbrev for kommende aktiviteter.

 

billeder