Down-, Re- eller Upcycling

I CradlePeople mener vi, at det er meget vigtigt at vi opstiller nogle klart definerede kriterier om, hvordan vi optimerer vores ressourcer. Og derfor bør vi fokusere på designet af vores produkter, som forårsager affaldet, og ikke kun acceptere at leve med affaldsprodukter, som måske, og måske ikke, kan bruges til forædling.

  • UPcycling = (Rå)materialer skal tilføres værdi over tid, og genanvendes igen og igen
  • REcycling = Genanvendelse af materiale i sin oprindelige form
  • DOWNcycling = Nedbrydning af materialer før de bliver genbrugt

Det er nødvendigt at fokusere på processen og de delmål en virksomhed stiller op for sig selv, når man gerne vil være bæredygtig i sin produktion. Vi er endnu langt fra et energiforbrug baseret på vedvarende energi. Og størstedelen af vores forbrugsvarer er endnu ikke intelligent designet til upcycling. Vi må tage udgangspunkt i den virkelighed vi står i lige nu, og det er ikke altid muligt at upcycle et eksisterende produkt. Og så er recycling et vigtigt alternativ.