24 April, 2012 by admin, Nyheder

Cradle to Cradle i dansk byggeri

Fornyelsesfonden støtter nu opførelsen af “Pig City” og en C2C Pavillon. Og Green Solution House i Rønne bliver til virkelighed - det er nemlig lykkedes at få sammenlagt 65 millioner kroner fra en række fonde til byggeriet.

“Pig City” er visionen om fremtidens landbrugsproduktion, med et integreret gartneri og svineproduktion i et lukket kredsløb. C2C pavillonen er en flytbar mødebygning på et fundament af vandpuder, forsynet med vedvarende energi og genanvendelige materialer. Og Green Solution House bliver det første kongres- og hotelbyggeri i verden, der gennemføres efter C2C -principper.

“Pig City”: Grisestald med gartneri på første sal
“Pig City” går grundlæggende ud på at kombinere økologisk produktion af tomater med økologisk svineavl, således at affalds- og næringsstoffer cirkulerer og enten udnyttes i et energiproducerende biogasanlæg eller som råvarer i den anden produktion. Det giver en proces uden spild af ressourcer, og produktionen udleder blot ren luft, idet et avanceret luftrensesystem gør både svinestalde og biogasanlægget lugtfrit.

   

“Projektet er et gennemført eksempel på, at en systematisk “vugge til vugge”-tilgang medfører innovativ og bæredygtig grøn teknologi”, siger Søren Adamsen, regionsdirektør hos COWI, der har været hovedrådgiver på projektet siden idéfasen.

Fødevareproducent Søren Hansen er idémand bag projektet, og han lægger vægt på at også dyrevelfærd
har været et vigtigt parameter: ”Jeg har passet og iagttaget grise i mange år. Jeg ved godt, hvordan grisene gerne vil have det, og så har vi indrettet staldene sådan,” siger han. For eksempel skal grisene ikke flytte fra de fødes til de ender i eget slagteri, da det også er integreret i projektet. Og den anderledes arkitektur har en væsentlig signalværdi, mener Søren Hansen: “Gården kommer mere til at ligne en møbelfabrik eller en moderne fødevarevarevirksomhed. Dermed vil jeg også gerne signalere, at der er tale om en helt nye og anderledes principper at drive landbrug efter, hvor vi ikke generer omgivelserne eller udleder noget, som for eksempel kan skade vandmiljøet,” siger han.

“Pig City” var et af seks vinderprojekter under Realdanias idekonkurrence om fremtidens landbrugsbyggeri, som nu bliver ført ud i livet ved hjælp af støtten fra fornyelsesfonden, RealDania, COWI-fonden med flere. Projektforslag og koncept er udviklet af Gottlieb Paludan Arkitekter og Nee Rentz-Petersen.
Læs mere 
Se “Pig City” på utube

C2C Pavillon på vandpuder med hamp i facaden
C2C Pavillonen skal bane vejen for grøn vækst! Det mener projektteamet, som skal udvikle Danmarks første bygning efter C2C-principperne. Teamet, der består af Vugge til Vugge Danmark, COWI og 3XN, har netop fået fem millioner kroner af Fornyelsesfonden og er dermed godt på vej til at realisere pavillonen.

Pavillonen er en flytbar mødebygning, på et fundament af puder fyldt med vand.  Alle materialer skal kunne genbruges med ingen eller minimal forringelse.

Den 150 m2 store pavillon vil være fuldt forsynet med vedvarende energi. Den skal på alle måder bidrage positivt til omgivelserne – både under byggeriet, i driftsfasen, og når den en gang har udtjent sin funktion.

   

Som en del af projektet skal partnerne derfor udvikle en ny type biokomposit – et glasfiberagtigt materiale af eksempelvis hamp, hør og bioresin – som kan bruges i facaden, fortæller udviklingsdirektør i Cowi Bente Andersen. “Vi kommer til at arbejde rigtig meget med materialeanvendelsen i dette byggeri. Vi skal sørge for at de systemløsninger, vi udvikler, er bæredygtige og kan genanvendes lettest muligt.”

Ved at forpligte leverandørerne i et samarbejde håber holdet også at pavillonen vil blive ved at blive opdateret, så den kan udgøre en omrejsende udstillingsbygning for, hvad – forhåbentlig mange danske – leverandører kan.
“Udover samarbejdet med 3XN og Vugge til Vugge Danmark arbejder vi også tæt sammen med Teknologisk Institut, Risø DTU, Art Andersen, Glasfiber DK og Kollision om at udvikle en lang række banebrydende nye løsninger til pavillonen. Vores mål er at skabe et katalog over innovative, grønne produkter og løsninger, som hele den danske byggebranche kan bruge til at skabe et nyt vindmølleeventyr,” siger Bente Andersen.

Pavillonen, som også får støtte af Realdania og COWI-fonden, skal stå færdig sidst i 2012.

Læs mere

Green Solution House – bæredygtighed på Bornholm
Green Solution House opføres som et centralt led i “Bright Green Island”-visionen, der blev vedtaget af Bornholms Vækstforum i 2008.
Handlingsplanen for ’Bright Green Island’ er en af de mest ambitiøse i Europa inden for energiområdet og indeholder blandt andet et mål om at etablere et internationalt førende test- og demonstrationsmiljø for grønne teknologier og løsninger på Bornholm.

Projektet skal således som et demonstratorium for klimateknologi og bæredygtighed medvirke til at realisere og forankre visionen.

“Vores målsætning for Green Solution House er at skabe en innovativ platform for udvikling af bæredygtighed på det allerhøjeste internationale niveau. Bygningen skal løbende være en showcase på de nyeste muligheder og også derigennem bidrage til både lokal og global udvikling og videndeling. Helt konkret er ambitionen netop nu at implementere visionære løsninger inden for biodiversitet, nye materialer, energioptimering samt vand og affaldshåndtering,” siger projektleder Kasper Guldager Jørgensen fra 3XNs udviklingsafdeling, GXN.

Projektchef Trine Richter oplyser, at det er lykkedes at rejse 65 millioner kroner, og det er hun meget glad for i en tid, hvor finanskrisen ellers sætter sit store præg på mange ting.

“Kampen har været hård, og der venter uendelig meget arbejde forude, men nu er der lys i fyrtårnet, Green Solution House,” siger Trine Richter.

Green Solution House bliver et byggeri, som vil tiltrække sig opmærksomhed fra hele verden. Det vurderer Martin Fluri, direktør for Vugge til Vugge Danmark. Han har spillet en aktiv rolle i projektet siden begyndelsen og forventer at følge det helt til dørs. ”Det er et meget opsigtsvækkende projekt, og Green Solution House bliver et af de førende bæredygtige byggerier – ikke blot i Danmark, men på globalt plan. Der er ikke mange andre byggerier, der kan måle sig med det”, siger han.

Læs mere om Green Solution House

Læs mere om 3xN og GXN

Cradle to cradle-konceptet kan blive en ny kilde til fremgang for den danske byggebranche
Innovation, udvikling, nye arbejdspladser og et stort eksportpotentiale.
Det kan blive perspektiverne for den danske byggebranche, hvis vi bruger principperne fra Cradle to Cradle til at løse nogle af vores samfunds mest presserende problemer. Det mener de involverede parter i de aktuelle C2C byggerier, der skal impementere en række nye løsninger inden for materialeteknologi, energiforsyning og -styring, indeklima og vandkredsløb.

“Hvis vi griber opgaven rigtigt an, kan C2C være med til at løse nogle af de omfattende miljø- og klimaudfordringer, vores samfund står overfor og samtidig skabe ny vækst. Vi ser en lang række muligheder for at sætte Danmark i front som førende på bæredygtighedsområdet ved hjælp af nye, bæredygtige produkter, ydelser og koncepter. På sigt kan det skabe nye, danske arbejdspladser,” udtaler Bente Andersen, som er udviklingsdirektør i COWI.

Med støtte fra RealDania arbejder Vugge til Vugge Danmark netop nu sammen med 3XN om at udvikle en ny byggeanvisning, baseret på Cradle to Cradle-tankegangen, med udgangspunkt i erfaringerne med de aktuelle C2C byggerier.

Og i mens vi venter på den, kan man lade sig inspirere til at bygge “grønnere”, ved at læse om en ny vidensbase for bæredygtige produkter i byggeriet.

Kilde: www.dr.dk/P4, www.ing.dk, www.brk.dk, www.cowi.dk, www.pig-city.dk, www.fornyelsesfonden.dk