15 July, 2012 by Sara Jörn, Film

Kort film om cirkulær økonomi

En af de største udfordringer ved Cradle to Cradle er, at kunne forstå det! Det er på mange måder en kompleks størrelse, der ikke nemt lader sig beskrive helt kort. I CradlePeople forsøger vi at kommunikere grundfilosofien i Cradle to Cradle bedst muligt, og vi har især taget begrebet cirkulær økonomi til os.

Hos Ellen MacArthur Foundation i Storbritannien, er man nået langt med udviklingen af begrebet og dets muligheder. Vi har tidligere omtalt den vigtige rapport Towards The Cirkular Economy, bestilt af McKinsey & Company. Her skitseres mulighederne for en hurtigere vedtagelse af den cirkulære økonomi, de økonomiske fordele ved cirkulære forretningsmodeller og veje til handling.

For at gribe de økonomiske og miljømæssige muligheder, skal både erhvervslivet og myndigheder drives til handling, og rapporten blev skabt for at udløse den nødvendige debat. Ved at opsummere de fremskridt, der kan ses fra et økonomisk perspektiv, konkluderer rapporten, at der er vilje til at gøre cirkulær økonomi mainstream.

Især fokuserer man hos The Ellen MacArthur Foundation på business and education. Vi anbefaler her denne lille film, hvor rapportens overordnede konklusioner bliver fint beskrevet:

Se eventuelt også en trailer til filmen “Trashed“, der meget aktuelt omhandler nødvendigheden af et opgør med en linær produktionsmodel.

iframe>