4 June, 2014 by Sara Jörn, Cases

Case: Haarlemmermeer

Af Janus Hecht

I Holland tænker de stort!

En omstilling til en cirkulær økonomi sker ikke på én gang. En retningsændring – eller omstilling – sker ved bevægelse i skridt. Den tager form og udvikles i alle de initiativer – små og store – som finder sted rundt omkring i verden.

I den Hollandske by Haarlemmermeer anser de ikke en omstilling til en bæredygtig økonomi for et valg. Det er en simpel nødvendighed. “Det er en pligt og uundgåeligt den nye måde at organisere sig på”, siger John Nederstigt, rådmand for bæredygtighed i Haarlemmermeer.

Derfor har de i Haarlemmermeer valgt at tage et stort skridt: de vil udarbejde en bæredygtig regional plan baseret på cirkulær økonomi.

En bæredygtighedens Silicon Valley
Arbejdet med at formulere den fælles regionale vision og strategi involverer forskere fra både Holland og USA og bliver koordineret af Global Sustainable Solutions Center (GSSC), der fungerer som et slags “action center”, hvor borgere, virksomheder og entreprenører kan få konkret rådgivning.

Som en del af projektet etableres verdens første cradle-to-cradle businesspark, Park 20I20 i Hoofdorp, med lukkede kredsløb for materialer, energi, affald og vand.

Ambitionsniveauet er højt, og håbet er, at området omkring Haarlemmermeer kan blive en slags bæredygtighedens Silicon Valley hvor erhvervsliv, forskning og uddannelsesinstitutioner kan samarbejde frit.

cycle

Fra små til større skridt
Alle skridt mod en cirkulær økonomi – store som små – er gode skridt. Hollænderne går forrest og viser, at skridtlængden kan tænkes i regional skala. Men de hollandske ambitionerne stopper heldigvis ikke der. I en ny rapport finansieret af det hollandske ministerium for infrastruktur og miljø, undersøges det af forskere fra not-for-profit organisationen ”The Netherlands Organisation for Applied Scientific Research (TNO)”, hvad det vil kræve, hvis Holland skal omstille sig til cirkulær økonomi på nationalt plan. Allerede nu genanvender Holland 78% af deres affald og er altså allerede godt på vej.

For at udnytte potentialet endnu bedre, peges der i rapporten blandt andet på behovet for en sammenhængende langtidsindsats, hvor lovgivningen optimeres i forhold til at belønne foregangsvirksomheder, at der udarbejdes en sammenhængende forsknings- og uddannelsesplan samt på at det offentlige skal gå forrest med sine egne indkøb.

På det konkrete plan skal leasing og lejeaftaler spille en større rolle, prisen på råmaterialer skal øges, og momsen skal reduceres på cirkulære ydelser, foreslås det af rapportens forfattere. Derudover skal der udvikles nye plastiktyper, der egner sig bedre til genanvendelse, og der skal arbejdes på at ændre holdningen til ejerskab.

Til gengæld, fastlår rapporten, vil det skabe nye jobs, bedre udnyttelse af de hollandske arealer og give store gevinster for både økonomien og miljøet.

De ambitiøse skridt i Holland, skal blive til endnu større skridt for verden
Både i Haarlemmermeer og på nationalt plan, viser hollænderne, at det er muligt at tænke en samlet strategi og vision baseret på cirkulær økonomi.

Men det række endnu videre, for GSSC-centeret i Haarlemmermeer skal udover at fungerer som den samlende og rådgivende instans, opsamle erfaringer, der kan anvendes internationalt. Håndteringen af globale udfordringer, må i sagens natur medtænke globale skridt.

Det er selvfølgelig ikke nok blot at tænke i de store skridt man kan tage. Ord må følges af handling, eller som amerikanerne ville formulere det: ”It´s time to walk the talk!”.

Helt sikkert er det, at det bliver spændende at se, hvad der sker i praksis – og ikke mindst hvordan vi i Danmark kan lade os inspirere og trække på nogle af de erfaringer de gør sig i Holland.

Kilder:
www.affaldogressourcer.dk

TNO (2013): Opportunities for a circular economy in the Netherlands, Bastein, T., Roelofs, E., Rietveld, E. and Hoogendoorn, A.

https://asunews.asu.edu/-asu-park2020