AFHOLDT: Årsmøde i CradlePeople

Kære medlemmer af CradlePeople,

I inviteres hermed til årsmøde i foreningen.

Tid og sted: Den 8. december kl 18:00-21.00, Vesterbrogade 124, 1620 København V. 

Tilmeld dig venligst her

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Godkendelse af dagsorden
3. Året der gik i CradlePeople
4. Fremlæggelse af revideret årsregnskab til godkendelse
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen
6. Valg af bestyrelsessuppleanter
7. Kerneaktiviteter fremover
8. Status på medlemskontingenter/donationer
9. Fastlæggelse af møderække
10. Evt.

Vel mødt til CradlePeoples årsmøde

KLS – Cradle to Cradle tryksager

“Trykrevolutionen er startet”. Sådan skriver KLS om deres nye produkt Pureprint® – tryksager, der er Cradle to Cradle certificerede og 100% bionedbrydelige. 

9 ud af 10 aviser og papkasser  i Danmark fremstilles allerede af genbrugsmaterialer. Så vi kan på mange måder godt kalde os verdensmestre i at genbruge pap og papir. Det er rigtigt godt. Men der går desværre stadig mange ressourcer tabt, selv i genbrugsprocessen. Det er nemlig kun papirmassen, der kan genbruges, og den udgør omkring 75 procent af den samlede volumen. Trykfarver og fyldstoffer adskilles fra papirmassen og bliver tilbage efter genbrugsprocessen, som et mere eller mindre giftigt slam. Det vil sige, at ca. 25 procent går til spilde.

KLS har derfor stillet sig selv spørgsmålet, om det overhovedet er bæredygtigt, når kun 75% af en produkt egner sig til genbrug? 

Nej, blev deres konklusion. Det er godt at genbruge, men det er ikke godt nok. I dag bruger vi allerede flere ressourcer end jorden kan nå at genskabe. Vi skal forhindre udtømningen af jordens ressourcer og ikke bare forsinke den ved at genbruge dele af en produkt eller forbruge mindre. Skadelige adfærdsmønstre bliver ikke positive, hvis man blot gør det mindre. 

KLS ville skabe et produkt, der er nyttigt. De har derfor lavet pureprint® by KLS, hvor både papir, trykfarve og hjælpematerialer produceres på en sådan måde, at det kan lade sig gøre at genbruge det hele. Papiret kan komme tilbage i kredsløbet, og restslammen kan bruges som gødning på marker eller til nye træer, der igen kan bruges til papir. Cradle to Cradle tryksagerne kan endda komposteres direkte, eller hvis man brænder dem, kan asken bruges i urtehaven.

Den 4. maj 2015 trykkede tidligere miljøminister Ida Auken på startknappen for den første 100 procent nedbrydelige tryksag. KLS regner med, at det bliver en god forretning, da mange virksomheder allerede har vist interesse for produktet. 

KLS Grafisk Hus har udviklet papirkvalitet, trykfarver og hjælpemidler uden skadelig kemi eller tungmetaller i samarbejde med Erhvervsstyrelsen, Grøn Omstillingsfond og Region Hovedstaden.

Kilder: pureprint.dkkls.dk 

Se en lille film om produktet:

 

Afholdt: Cirkulær økonomi nu!

Til ferniseringen på CradlePeoples udvidede udstilling “Everyday Upcycling” kan du møde Ida Auken og andre repræsentanter fra et helt nyt netværk af frontløbere, der vil accelerere omstillingen til en cirkulær økonomi i Danmark.

Læs mere om udstillingen og åbningstider her.

Netværket består af mange af landets største virksomheder, heriblandt Mærsk og Carlsberg, arkitekter fra BIG, Henning Larsen og 3XN, og grønne fortalere fra fx. Dansk Industri, Aalborg Universitet, CradlePeople og mange flere. 

Mød initiativtager til netværket, Ida Auken, der vil fortælle, hvorfor en omstilling er nødvendig, og hvordan netværket vil bidrage til at opnå en cirkulær økonomi hurtigst muligt. Tag en snak med flere repræsentanter fra netværket om hvorfor, de synes, tiden er inde til handling, eller hvad de ser som morgendagens løsninger.

Alt dette sker, når CradlePeople åbner en udvidet udgave af udstillingen “Everyday Upcycling”, der viser upcyclede hverdagsprodukter, der er designet til at deres råmaterialer kan bruges igen og igen og igen. Du kan eksempelvis se sko, der er biologisk nedbrydelige, bleer, der kan komposteres eller skylles ud i toilettet, lamper af tang og meget andet.

Tid og sted:
Den 12. marts kl. 17-20.
Docken, Færgehavnsvej 35, 2150 Nordhavn

Docken ligger i et fantastisk gammelt saltlager i Nordhavn, direkte ud til Øresund med udsigt til solnedgang over havet. CradlePeople byder på et glas vin mens Carlsberg byder på øl og sodavand.

 

oplægsholdere

Ida Auken, Co chair for The YGL Taskforce for Circular Economy, medlem af World Economic Forum’s Meta Council for Circular Economy & medlem af Designrådet, Simon Hoffmeyer Boas, Director, Corporate Communications & CSR hos Carlsberg, Vigga Svensson, Direktør i VIGGA.us & Sofus Midtgaard, Managing partner i Leaderlab og repræsentant fra Launch Nordic og Sustainable Build.

Program:

Kl. 17.00: Velkomst og åbning af arrangementet
CradlePeople byder velkommen og introducerer aftenens program.

Kl. 17.10: “Et nyt netværk for cirkulær økonomi”
Ida Auken, Co chair for The YGL Taskforce for Circular Economy, medlem af World Economic Forum’s Meta Council for Circular Economy & medlem af Designråde og initiativtager til det nye netværk, fortæller, hvorfor en omstilling er nødvendig, og hvordan netværket vil bidrage til at opnå en cirkulær økonomi hurtigst muligt.

Kl. 17:30: “Sådan gør vi… “
Simon Hoffmeyer Boas, Director, Corporate Communications & CSR hos Carlsberg, Vigga Svensson, Direktør i VIGGA.us & Sofus Midtgaard, Managing partner i Leaderlab og repræsentant fra Launch Nordic og Sustainable Build fortæller om deres arbejde med cirkulær økonomi, og hvorfor de går i front i udviklingen af cirkulære forretningsmodeller.

Kl. ca. 18.00: Se udstillingen, øl, vin og netværk
Se udstillingen og nyd en forfriskning, mens du kan tage en snak med blandt andre repræsentanter fra det nye netværk samt virksomhederne, der står bag de udstillede produkter.

Tilmeld dig her 

 Østerbro Lokaludvalg støtter udstillingen, der kan ses på Østerbro til og med maj 2015.

 

Giv affald “menneskerettigheder”

Anders Nolting er kandidat i filosofi og erhvervsøkonomi fra CBS. Han er ansat i et filosofisk konsulenthus med speciale i den bæredygtige omstilling og er også med til at oprette en ny tænketank. Anders er især optaget af, hvordan den grønne omstilling kan skabe mere værdi for os alle sammen og ikke skal ses som et problem, men snarere som en mulighed for et mere autentisk liv.

Hvorfor er du med i CradlePeople?
I filosofien taler man om ”intrinsisk værdi” – noget som ikke har bytte- eller brugsværdi men simpelthen værdi i sig selv. Sådan en status har mennesket, og det gør, at vi har menneskerettigheder verden over. Måske skal vi til at give en slags ”menneskerettigheder” til de ressourcer, der i dag viser sig mere og mere begrænsede?

Det vil være et opgør med den lineære økonomi, der har som en urealistisk grundpræmis, at der er ubegrænsede mængder af ressourcer. Denne type økonomiske rationalitet opstod tilbage i 1700-tallet, hvor der tilsyneladende var overflod af ressourcer i naturen, og det blot var et spørgsmål om at udvinde dem. Men dette økonomiske rationale viser sig for alvor ineffektivt i en tid med et stigende befolkningstal og et stigende pres på planetens bæreevne. Det er på tide at revidere denne type økonomiske tænkning, hvilket Cradle2Cradle-filosofien er godt i gang med.

Vi skal frem til, at vi, som forbrugere i hverdagen, tænker affald på en helt ny måde, altid som en del af et større kredsløb og ikke som noget, der bare skal destrueres. Så kan vi kan tale om et normskred. Uden en sådan mental omstilling tror jeg ikke, vi når særlig langt i den grønne omstilling, og det beskrevne scenarie mener jeg, CradlePeople kan hjælpe os hen imod.

Hvorfor skal vi have et affaldsløst samfund?
Der er de oplagte økonomiske gevinster ved at genanvende verdens ressourcer, men – og det kan lyde dramatisk – der er en vis sandsynlighed for, at vi i fremtiden vil se store kampe om ressourcerne, ja måske ligefrem internationale krige skabt af ressourcemanglen.
Den grønne omstilling bliver derfor, for mig at se, i sidste ende et spørgsmål om sikkerhedspolitik. Alene af den grund mener jeg, at vi må tage visionen om et affaldsløst samfund alvorligt. 

Heldigvis er vi i dag i en position, hvor vi stadig kan nå at gentænke, hvordan vi kan sende ressourcerne i kredsløb og skabe mest mulig værdi ud af det, vi tager fra naturen. Og her mener jeg ikke bare at skabe mest økonomisk værdi ud af effektivisering af ressourcerne. Ifølge Cradle2Cradle tankegangen skaber vi også bedre velfærd og sundhed med mere – så kort sagt – mere liv!

Hvad er din vision for CradlePeople?
CradlePeople skaber opmærksomhed om Cradle2Cradle-filosofien og dialog mellem nye partnere, så budskabet om et affaldsløst samfund bedre kan forgrene sig i alle mulige retninger. Jo mere budskabet vil brede sig som ringe i vandet, jo mere vil det det være muligt at integrere bæredygtig tænkning og adfærd i hverdagens normliv med større selvfølgelighed.
CradlePeople skal fortsætte sit arbejde med at nå ud til både politikere, borgere, virksomheder og studerende og få dem til at mødes på kryds og tværs. Jo bedre forhold for vidensdeling og nye former for samarbejde jo hurtigere kan vi skabe en grøn omstilling.

Arkitekter, journalister, kunstnere, ingeniører, studerende…Der er allerede mange forskellige kræfter i CradlePeople, der arbejder for et affaldsløst samfund og et positivt fodaftryk. Læs tidligere interviews med nogle af de mange aktive medlemmer:

September 2014: Anders Bjørn, miljøingeniør og PhD-studerende på DTU
Juni 2014: Charles-David Mpengula, underviser og forsker på Niels Brock
Maj 2014: Janus Hecht, frivillig konsulent i CradlePeople
April 2014: Julie Swane, arkitekt og medstifter af CradlePeople
Marts 2014: Tina Sig Olesen, produktdesigner i CradlePeople
Februar 2014: Sussi Hørup, studieleder på EA Dania og bestyrelsesmedlem i CradlePeople
Januar 2014: Rune Jørgensen, Klima- og energirådgiver i Niras og frivilligkoordinator i CradlePeople
December 2013: Lasse Lind, arkitekt i GXN og formand i CradlePeople

Ny formand i CradlePeople

CradlePeople har fået ny bestyrelse med arkitekt Lasse Lind i spidsen som formand. Vi fik også tre nye bestyrelsesmedlemmer, fra forskellige sektorer, der hver især arbejder for en cirkulær økonomi og et affaldsfrit samfund.

CradlePeoples nye bestyrelsesformand hedder Lasse Lind. Han er arkitekt for 3XN’s innovationsselskab GXN, der er specialiseret i at udvikle og implementere grønne og innovative løsninger indenfor arkitektur og design.

“Vi har brug for forandringer, og jeg tror på, at CradlePeople kan være med til at bringe folk sammen, formidle positive budskaber og facillitere bæredygtige forandringer. Vi kan som borgere motivere virksomheder og politikere til at skabe nye cirkulære økonomier, og det vil jeg gerne gøre min lille del til i CradlePeople”, siger bestyrelsesformand Lasse Lind om sit engagement i CradlePeople. 

Læs mere om, hvorfor Lasse Lind er med i CradlePeople her.

CradlePeople fik også følgende nye bestyrelsesmedlemmer til årsmødet 2014, som vi hilser hjerteligt velkommen:

  • Janus Hecht, cand.merc.fil., Aalborg Universitet.
  • Dennis Lisbjerg, BioCircular Aps.
  • Dennis Knudsen, Arkitekt Maa, d-arch/novaform.

Du kan se hele CradlePeoples bestyrelse her.

CradlePeople takker afgående formand Henrik Holmlund Thomsen for hans arbejde for CradlePeople i hans formandsperiode. Henrik fortsætter nu som bestyrelsesmedlem.

Den nye bestyrelse vil arbejde proaktivt for at motivere borgere, virksomheder og politikere til at skabe nye cirkulære økonomier.

 

Case: Patagonia

Reducér, reparér, genbrug og genanvend - den californiske tekstilvirksomhed Patagonia kan bryste sig af en tøjproduktion, der baserer sig på et lukket kredsløb – og på tøj, der holder.

Af Anders Nolting Magelund

Californiske Patagonia har i mange år produceret tøj efter de 4 principper: reducér, reparér, genbrug og genanvend – prioriteret i denne rækkefølge. Og med en årlig omsætning på $500 millioner viser de os, at det er muligt at være en stor spiller uden at gå på kompromis med bæredygtighed. Virksomheden blev grundlagt tilbage i 1973 og havde oprindeligt fokus på tøj til bjergbestigere og udendørssports-entusiaster, men i dag henvender deres sortiment sig til en bred målgruppe.

De fire principper er bærende for hele virksomhedens filosofi. Reducering – der er det første af de 4 principper – betyder, at Patagonia først og fremmest ønsker at producere tøj, der holder. Som de siger ”Det er bedre at have 1 jakke, der holder, en 3 der ikke gør”, og de opfordrer deres kunder til at følge denne gyldne regel. Råmaterialerne er altid økologiske, genbrugte og produceret med mindst mulige skadefølger for natur og mennesker. Hvis tøjet går i stykker, fx hvis en lynlås ikke længere virker, reparerer Patagonia det gratis. Hvis en kunde ikke længere er interesseret i sit tøj fra Patagonia, formidler virksomheden kontakt via forskellige platforme så tøjet kan blive brugt af nogle andre. Er tøjet derimod så slidt, at det ikke kan genbruges, vælger Patagonia at føre det igennem en særlig kemisk proces, så alle tekstilfibre kan genanvendes.

I dag er tekstilbranchen kendt for at producere efter den lineære økonomis principper, hvor tøjet og de råstoffer det består af i sidste ende bliver til skrald.
Alene på den nordlige halvkugle ender 15 millioner ton tekstiler årligt på lossepladsen og til afbrænding, og i USA genbruges kun 15% af brugte tekstiler. Et svimlende antal tøj afbrændes i dag stort set unødigt.
Men priser på råstoffer stiger i dag, hvilket lægger pres på virksomhederne. Det, kombineret med en skarp priskrig i branchen og en tendens med faldende tøjpriser, gør det attraktivt for både miljø og pengepung at integrere den cirkulære økonomi i denne sektor. Og her er Patagonia godt i gang.

Ved at Patagonia etablerer en varig og mere intim relation til sine kunder, samt at de genanvender tekstilfibre, uden at fibrene taber værdi på sigt, bevares hele produktionen i et lukket kredsløb.

En sådan cirkulær praksis kræver uden tvivl et mentalt skift i en branche, der ellers er styret af modens omskifteligheder.
Men fordi fordelene er indlysende er der heldigvis virksomheder, der går foran og håb om, at flere og flere tekstilvirksomheder vil gå denne vej.

Læs mere om Patagonia og deres bæredygtighedsarbejde her.

Case: Marks & Spencer

Med over 1200 varehuse verden over, betyder det noget, når butikskæden Marks & Spencer sætter sig mål om at indføre cirkulær økonomi i deres forretningsmodel og få flere Cradle To Cradle certificerede produkter på hylderne.

Marks & Spencer er en stor butikskæde med både tøj, produkter til hjemmet og kvalitetsfødevarer på hylderne. Kædens varehuse kan minde om Magasin, hvis man skal lave en sammenligning til noget vi kender i Danmark, men Marks & Spencer er et verdensomspændende firma. Butikskæden har 1253 butikker verden over, hvor de mestendels sælger deres egne mærkevarer, og derfor gør det en stor forskel, når de sætter sig ambitiøse mål om genanvendelse af råmaterialer og at have flere Cradle to Cradle certificerede produkter i deres butikker.

Butikskædens overordnede mål er at blive verdens mest bæredygtige store detailhandel allerede i 2015.

Plan A hedder virksomhedens strategi for at gøre alt lidt mere bæredygtigt og i år lancerede Marks & Spencer en ny og revideret udgave af planen. I den annoncerede virksomheden, at deres næste skridt er at arbejde mod at indføre cirkulær økonomi i deres forretningsmodel. I 2016 forpligter virksomheden sig i Plan A til at have kortlagt muligheder for cirkulær økonomi på alle dele af virksomhedens forretningsområder, og have lavet en plan for de initiativer de vil tage for at accelerere transitionen mod en cirkulær økonomi.

Virksomhedens direktør Marc Bolland har desuden udtalt, at de har en ambition om at gøre 5 % af deres produkt-portefølje Cradle to Cradle certificeret i løbet af de kommende fem år. Det har blandt andet givet ros til virksomheden fra den Amerikanske klimaforkæmper Al Gore.

Marks & Spencer har i Plan A også mål om ikke at sende affald på lossepladsen og bruge så bæredygtige råmaterialer som muligt.

Din gamle trøje får nyt liv som eksklusiv uldfrakke
I tråd med denne målsætning, har Marks and Spencer i samarbejde med organisationen Oxfam lanceret initiativet ”Shwopping”. Shwopping går kort sagt ud på, at Marks & Spenser’s kunder kan aflevere deres brugte tøj i en ”shwop drop”, der findes i deres butikker (ligesom vi også kender det fra bl.a. H&M). Det afleverede tøj bliver enten genbrugt eller genanvendt til nye produkter. Et eksempel på det sidste er jakken “Shwop coat” . Den består bl.a. af genanvendt uld og cashmere fra trøjer, der er afleveret i Marks & Spencer.

Du kan læse mere om shwopping her

En virksomhed som Marks & Spencer har mere end 35.000 produktserier og omkring 21 mio kunder om ugen i deres varehuse. Derfor rykker det, når så stor en virksomhed tager et skridt mod mindre affald, flere Cradle To Cradle certificerede produkter og tiltag mod en cirkulær forretningsmodel.

CradlePeople håber det kan inspirere andre store virksomheder til også at sætte sig ambitiøse mål mod en cirkulær økonomi.

Læs virksomhedens Plan A her

CradlePeople deltog i juni 2014 i Dakofas affalds-konference “Closing the loops,” hvor Paul Glinn fra Marks & Spencer holdt oplæg. Du kan se hans præsentation her.

Case: Aveda – skønhed med god energi!

Aveda er den første kosmetikvirksomhed i verden, der har modtaget en Cradle to Cradle certificering og tilbyder skønhedsprodukter, der er lavet udelukkende med vedvarende energi.  Produkterne kan fås i Danmark og kan også opleves på CradlePeoples udstilling ”Everyday Upcycling.”

CradlePeoples udstilling ”Everyday Upcycling” er på turné rundt i landet. Udstillingen viser upcyclede hverdagsprodukter, der allerede findes på hylderne. Produkter der er designet til at kunne blive genbrugt igen og igen, og ikke indeholder materialer der er til fare for mennesker og naturen. Udstillingen startede på Dansk Design Center, har været forbi Køge og skal rundt om i landet i det kommende år. I den kommende periode kan den opleves i Næstved.

Et af de produkter der er med på udstillingen kommer fra den amerikanske kosmetikvirksomhed Aveda.  Aveda var de første til at tilbyde danskerne C2C – certificeret shampoo, balsam og hudcreme. 

Syv af Avedas produkter er C2C – certificerede, hvilket blandt andet indebærer:

  • at produkterne indeholder biologiske næringsstoffer, som ikke gør skade på naturen, når en shampoo fx skylles ud i afløbet.
  • at emballagen til produkterne er lavet udelukkende af genbrugelig PET plastik, som bliver brugt igen og igen. De bruger ingen jomfruelige råmaterialer i deres indpakning, og man kan aflevere emballagen fra sine indkøbte produkter i butikker, hvor de sælger Aveda produkter – også i Danmark. 
  • at deres produktion bygger på 100 % vedvarende energi. 

Avedas arbejde med at skabe en affaldsfri produktion baseret på vedvarende energi, er et skridt i den rigtige retning, som forhåbentligt kan inspirere andre kosmetikvirksomheder til at gå samme vej.  For vil man i dag købe Cradle to Cradle produkter til personlig pleje i Danmark, kan der være langt mellem mulighederne. Man kan finde produkterne på nettet og (i nogen tilfælde) få dem sendt til Danmark, men det store gennembrud har vi endnu til gode. 

Aveda produkterne kan købes flere steder i København, f.eks. I Magasin på Kgs. Nytorv eller hos Palma Lifestyle og Beauty Avenue på Frederiksberg.

Læs mere på www.aveda.dk