8 December, 2011 by admin, Nyheder

Amagerforbrændingen får ikke støtte til nye forbrændingsovne

Umiddelbart en sejr til C2C! Amagerforbrændingen får ikke støtte til nye forbrændingsovne.

Københavns Kommune siger nu pænt nej tak til sin del af en lånegaranti på 4 milliarder kroner til projektet, der ville udvide Amagerforbrændings kapacitet med næsten 30 procent. Affaldsforbrændingsanlæg forurener og destruerer de materialeressourcer i vores affald, som ellers kunne være nyttiggjort ved genanvendelse. Det store projekt ville, hvis det blev gennemført, tage enorme ressourcer fra kommunens andre initiativer på affaldsområdet og binde København til at brænde skrald i mange år fremover. Læs mere