Case: Aveda – skønhed med god energi!

Aveda er den første kosmetikvirksomhed i verden, der har modtaget en Cradle to Cradle certificering og tilbyder skønhedsprodukter, der er lavet udelukkende med vedvarende energi.  Produkterne kan fås i Danmark og kan også opleves på CradlePeoples udstilling ”Everyday Upcycling.”

CradlePeoples udstilling ”Everyday Upcycling” er på turné rundt i landet. Udstillingen viser upcyclede hverdagsprodukter, der allerede findes på hylderne. Produkter der er designet til at kunne blive genbrugt igen og igen, og ikke indeholder materialer der er til fare for mennesker og naturen. Udstillingen startede på Dansk Design Center, har været forbi Køge og skal rundt om i landet i det kommende år. I den kommende periode kan den opleves i Næstved.

Et af de produkter der er med på udstillingen kommer fra den amerikanske kosmetikvirksomhed Aveda.  Aveda var de første til at tilbyde danskerne C2C – certificeret shampoo, balsam og hudcreme. 

Syv af Avedas produkter er C2C – certificerede, hvilket blandt andet indebærer:

 • at produkterne indeholder biologiske næringsstoffer, som ikke gør skade på naturen, når en shampoo fx skylles ud i afløbet.
 • at emballagen til produkterne er lavet udelukkende af genbrugelig PET plastik, som bliver brugt igen og igen. De bruger ingen jomfruelige råmaterialer i deres indpakning, og man kan aflevere emballagen fra sine indkøbte produkter i butikker, hvor de sælger Aveda produkter – også i Danmark. 
 • at deres produktion bygger på 100 % vedvarende energi. 

Avedas arbejde med at skabe en affaldsfri produktion baseret på vedvarende energi, er et skridt i den rigtige retning, som forhåbentligt kan inspirere andre kosmetikvirksomheder til at gå samme vej.  For vil man i dag købe Cradle to Cradle produkter til personlig pleje i Danmark, kan der være langt mellem mulighederne. Man kan finde produkterne på nettet og (i nogen tilfælde) få dem sendt til Danmark, men det store gennembrud har vi endnu til gode. 

Aveda produkterne kan købes flere steder i København, f.eks. I Magasin på Kgs. Nytorv eller hos Palma Lifestyle og Beauty Avenue på Frederiksberg.

Læs mere på www.aveda.dk

Lær CradlePeople bedre at kende

Arkitekter, journalister, kunstnere, ingeniører, studerende… Der er allerede mange forskellige kræfter i CradlePeople, der arbejder for et affaldsløst samfund og et positivt fodaftryk. I 2014 vil du hver måned kunne læse et interview med en af de mange aktive i CradlePeople. 

Februar 2014: Sussi Hørup, bestyrelsesmedlem i CradlePeople og studiekoordinator i Erhvervsakademi Dania i Skive.

Sussi Hørup er uddannet arkitekt og industriel designer fra Kunstakademiets Arkitektskole. Hun er studiekoordinator og underviser hos Erhvervsakademi Dania i Skive, hvor Cradle to Cradle og cirkulær økonomi er implementeret i uddannelsen. Aktuelt har uddannelsen et partnerskab med Genbyg Skive, hvor de studerende skal udvikle ideer til nye forretningsmodeller, i forbindelse med nedbrydning af gamle huse i kommunen.

Hvorfor er du med i CradlePeople?
Mit engagement i CradlePeople udspringer af, at vi på Erhvervsakademi Dania i 2008 blev introduceret til begrebet Cradle to Cradle. Det gjorde det klart for både undervisere og studerende, at vi ønskede at udforske og inddrage designprincipperne i uddannelsen. Vi var imidlertid rimeligt meget på bar bund og søgte efter netværk, der kunne bidrage med viden og erfaringer. På en konference om Cradle to Cradle i Sønderborg, stødte vi på CradlePeoples dedikerede frontløberteam, og meldte os straks ind.

Erhvervsakademi Dania har løbende kunne drage nytte af netværket i CradlePeople og har også selv bidraget med lokale arrangementer. Vi har deltaget i forskellige vidennetværk og bidraget med vores erfaringer med cirkulær økonomi som innovationsdrivkraft. Det har i mere end én forstand været grænseoverskridende, da det bl.a. er gennem CradlePeople, at vi har set mulighederne for at udvide samarbejdet med virksomheder, kommuner, regioner og andre uddannelsesinstitutioner. Det har ført os ud i internationale netværk som f. eks. Ellen MacArthur Foundation – og i det hele taget givet os en klar opfattelse af, at kunne bidrage med lokale løsninger i forhold til de globale udfordringer.

Hvorfor skal vi have et affaldsløst samfund?
Affald er uintelligent. Affald er unaturligt. At vi i dag har et begreb som affald dækker over system- og designfejl og uhensigtsmæssig adfærd. Det kan der heldigvis rettes op på og vi er begyndt.

Hvad er din vision for CradlePeople?
Som medlem af bestyrelsen i CradlePeople for Erhvervsakademi Dania, har det været interessant at deltage i udviklingen af CradlePeople fra en spirende græsrodsbevægelse til at være en anerkendt ngo, der bidrager med oplysning på mange niveauer og derigennem skaber netværk, der er med til at skabe forandring mod et affaldsløst samfund.

CradlePeople har potentialet til at være både netværk, tænketank, vidensformidler og medspiller i den grønne omstilling.

Min vision er, at CradlePeople indgår i en større global bevægelse hen imod den grønne omstilling, hvor der dagligt popper nye initiativer og aktive op. 

Det er en bevægelse, der udspringer fra græsrødder og opfanget af visionære politikere, ledere og medarbejdere i det private erhvervsliv og offentlige institutioner. Bevægelsen har politisk slagkraft både af erkendt nødvendighed, men også som en vej til at gentænke demokratiet.

Hvordan spår du fremtiden for ressourceeffektivitet i din egen branche?
Der er brug for viden omkring de sparsomme ressourcer og deres intelligente anvendelse i produktionsvirksomheder. Vi kan se, hvordan de økosystemer, som ressourceflow indgår i har brug for at blive redefineret, at de nye partnerskaber det indebærer, kræver andre typer af kompetencer hos medarbejdere og ledere. Altså en gentænkning af det vi uddanner i. Jeg ser desuden et mega iværksætterpotentiale, der bl.a. vil kunne løfte os ud af nogle af de problemstillinger, der fremlægges i Danmark.

Du kan være med til at gøre en forskel i CradlePeople og arbejdet for et positivt fodaftryk på kloden. Læs hvordan du kan blive medlem her

Læs tidligere interviews:
Januar 2014: Rune Jørgensen, frivilligkoordinator i CradlePeople
December 2013: Lasse Lind, næstformand i CradlePeople

Afholdt: Hvor er energien i cirkulær økonomi?

Miniseminar om fremtidens energikilder i samarbejde med Energy Crossroads.

Read the English version

I dag bruger vi og smider væk. Denne lineære “brug-og-smid-væk”-kultur er afhængig af adgangen til store mængder råmaterialer og fossil energi. At reducere og minimere vores brug af råmaterialer og fossil energi udsætter bare det uundgåelige – jordens ressourcer vil slippe op, hvis ikke vi sender råmaterialerne i kredsløb og omstiller os til at bruge vedvarende energi. 

Fossil energi bliver sværere, dyrere og mere forurenende at udvinde, jo mere vi bruger. Vi løber næppe tør for vind og sol, men inden længe vil det blive svært at få fat i nogle af de sjældne metaller og jordarter, der bruges i fremstillingen af for eksempel vindmøller og solceller.

En forandring er nødvendig. En omstilling til en cirkulær økonomi sender råmaterialerne i kredsløb – men hvad skal der til, for at produktion, transport og opvarmning også kan være cirkulær?

CradlePeople og Energy Crossroads inviterer derfor til et spændende arrangement, hvor vi ser på de største muligheder og udfordringer for en omstilling til vedvarende energi.

Arrangementet er på engelsk.
Tilmelding er nødvendig og kan ske her.

Tid og sted:
Mandag den 3. marts 2014 kl. 19.00 – 20.30
Studenterhuset, Købmagergade 52, 1150 København K.

 

Oplægsholdere

Tina Sig Olesen, Product Designer, Carlos Garcia-Robles, Master Technological and Social-Economic Planning (RUC) and  Ivan T. Herrmann, forsker på Danmarks Tekniske Universitet at the Technical University of Denmark (DTU)

Program

 • 19.00: Introduktion
  v/ CradlePeople og Energy Crossroads.
 • 19.10: Cirkulær økonomi og Cradle to Cradle design
  v/ Tina Sig Olesen, CradlePeople.
 • 19.30: Hvad er de største muligheder og udfordringer for omstilling til vedvarende energi?
  v/ Carlos Garcia-Robles, Master Technological and Social-Economic Planning (RUC)
 • 19.50 : Præsentation af Life Cycle Assessment (LCA) som metode – muligheder og begrænsninger
  v/ Ivan T. Herrmann, researcher at the Technical University of Denmark (DTU)
 • 20.10 - 20.30: Spørgsmål og paneldebat

Eventet er arrangeret i samarbejde mellem CradlePeople og Energy Crossroads. 

 

 

 

Where is the energy in circular economy?

The linear ‘take, make, dispose’ model of today relies on large quantities of easily accessible resources and energy. Working towards a reduction of resources and fossil energy will only delay the inevitable- we will run out of resources.

We are running out of fossil fuels and they are getting harder, more expensive and more polluting to extract. The rare metals used for manufacturing for example wind turbines and solar cells are also limited.

A change is necessary. A transition towards a circular economy eradicates waste through careful design and aims to rely on renewable energy. But what does it take to make our production, transportation and heating circular?

CradlePeople and Energy Crossroads invite you to an interesting debate on these issues.

Date and place:

Monday the 3rd March 2014 at 19.00 – 20.30

Studenterhuset, Købmagergade 52, 1150 København K.

Sign up for the arrangement

Oplægsholdere

Tina Sig Olesen, Product Designer, Carlos Garcia-Robles, Master Technological and Social-Economic Planning (RUC) and Ivan T. Herrmann, researcher at the Technical University of Denmark (DTU)

Programme

 • 19.00: Introduction
  by CradlePeople and Energy Crossroads.
 • 19.10- Circular economy and Cradle to Cradle design
  By Tina Sig Olesen, production designer, CradlePeople.
 • 19.30: What are the biggest opportunities and challenges for a transition to renewable energy?
  By Carlos Garcia-Robles, Master Technological and Social-Economic Planning (RUC)
 • 19.50: Opportunities and limitations for Life Cycle Assessment (LCA) to quantify environmental impacts in relation to energy issues
  20.10 – 20.30: Questions and discussion.

 The event is arranged in cooperation between Energy Crossroads and CradlePeople.

Afholdt: Hvor bli´r det af?

Hvor havner vores produkter henne, når de bliver til affald?

OBS: Arrangementet er fuldt booket.

Din smartphone er smadret, computeren er for langsom til du gider bruge den, mælkekartonen tom og batterierne i fjernbetjeningen er flade. Så ud ryger det.

Men hvor havner vores produkter henne, når de bliver til affald?
Hvad der sker med dem efterfølgende?
Og hvad sker der, hvis vi smider elektronik i affaldsspanden?

For at vi kan højne genanvendelsen i Danmark, inviterer CradlePeople og Amager Ressourcecenter til debat om, hvordan vi finder intelligente løsninger for morgendagens affaldsforebyggelse og bygger bro til en mere bæredygtig, cirkulær økonomi. Hvordan øger vi genbrug af værdifulde og sjældne ressourcer?

Mød blandt andre Ulla Röttger, direktør for Amager Ressourcecenter, der vil fortælle mere om, hvordan vi håndterer affaldet i dag og Nille Juul-Sørensen, direktør for Dansk Design Center, der vil slå et slag for, at design er løsningen på et affaldsløst samfund. 


Og så går vi på på opdagelse i hjertet af designprodukternes kirkegård, når vi får en rundtur på Amager Ressourcecenters energianlæg, hvor du blandt andet kan opleve, hvordan de enorme grabber fordeler affaldet, inden det ryger til forbrænding.  

Tid og sted:

Den 11. marts 2014 kl. 15.30-18.00

Amager Ressourcecenter, Kraftværksvej 31, 2300 København S

Buskørsel fra Dansk Design Center, HC Andersens Boulevard 27, DK 1553 København V

Der er desværre ikke flere ledige pladser.

 

 Oplægsholdere Ulla Röttger, direktør for Amager Ressourcecenter

, Nille Juul-Sørensen, direktør Dansk for Design Center og Tina Sig Olesen, produktdesigner, CradlePeople. 


Program:

15.30 Afgang med bus til Amager Ressourcecenter
Bussen afgår fra Dansk Design Center, HC Andersens Boulevard 27, DK 1553 København V


16.00 Velkomst 
        
v/ CradlePeople og Amager Ressourcecenter


16.10 Hvor bliver affaldet af, og hvad sker der med det?
        
V/ Ulla Röttger, direktør for Amager Ressourcecenter16.30 På opdagelse i danskernes affald
        
Rundvisning på Amager Ressourcecenter

17.15 Design er løsningen på fremtiden
        
v/ Nille Juul-Sørensen, direktør Dansk Design Center

17.35 Design, der virker
v/ Produktdesigner Tina Sig Olesen fra CradlePeople viser eksempler på produkter, der er designet til kredsløb.17.45 Spørgsmål til oplægsholderne


18.00 Bus kører tilbage til Dansk Design Center

SHARING COPENHAGEN 2014 
BE PART OF THE SOLUTION
Dette arrangement er en del af Sharing Copenhagen. København er kåret som Europas Grønne Hovedstad i 2014. Europa-Kommissionen har givet København prisen, fordi vi i København er gode til at kombinere bæredygtige løsninger med vækst og livskvalitet. 

I 2014 inviterer Sharing Copenhagens partnere Europas borgere og erhvervsliv til at dele idéer og erfaringer. Sammen kan vi finde løsninger, som skal håndtere de udfordringer, som alverdens byer står overfor! Og sammen kan vi skabe rammerne for det gode liv i byen.

 

 Print      CP

 

 

Afholdt: Ressourcedag for hele familien – Næstved

Nu får Næstved chancen for at se CradlePeoples udstilling “Everyday Upcycling“, når AffaldPlus holder ressourcedag for hele familien den 9. marts 2014. På selve dagen vil der være aktiviteter for folk i alle aldre med fokus på affald og affaldshåndtering. Mød blandt andre CradlePeople, affaldskunstneren Thomas Dambo og samfundsdebattøren Henrik Dahl.

Hvordan er affald en ressource, hvilke visioner har du og andre for fremtiden, hvordan kan man genbruge kreativt, og hvorfor skal du leje og ikke eje dine cowboybukser? 

Disse og mange andre spørgsmål kan du få svar på den 9. marts, når AffaldPlus holder åbent hus i YderZonen.

Tid og sted: 
Den 9. marts kl 11-15
AffaldPlus, Ved Fjorden 20, 4700 Næstved

Program:

Kl. 11.00 – 13.00:
Foredrag med: Thomas Dambo, CradlePeople, Henrik Wejdling og Henrik Dahl.

Kl. 11.00:
Workshop ”Byg i genbrug” (mest for børn).

Kl. 13.00:
Workshop ”Byg i genbrug” fortsætter (nu for alle).

Kl. 13.00:
Åbent hus i YderZonen. Se Cradlepeoples udstilling ”Everyday Upcycling” og prøv YderZonens læringsstationer.

Kl. 14.00:
Besøg PlusButikken.

Kl. 15.00:
Arrangementet slutter.

Læs mere om arrangementet her