CradlePeople opruster i 2014

CradlePeople vil gerne sige tak for et godt år.

2013 var året, hvor vi sammen for alvor fik gjort affald til guld på den politiske og erhvervsøkonomiske arena. TAK til alle, der har været med til at støtte den dagsorden og CradlePeople. 

Der er momentum for et paradigmeskift, hvor vi går fra en lineær til en cirkulær økonomi, og hvor vi skaber en vækst, der ikke kræver brug af nye råmaterialer.

Da vi i november 2012 sammen med Dansk Design Center afholdt arrangementet ”Mod et affaldsløst samfund”, var arrangementets titel kontroversiel. Et affaldsløst samfund virkede som en urealistisk utopi for mange; nu fremstår det mere og mere som et mål, der ikke bare er indenfor rækkevidde, men også er helt nødvendigt for at opretholde vores levestandard og eksistensgrundlag.

Men vi er langt fra i mål endnu. Der er brug for endnu mere viden, dialog og for at bringe ildsjæle, virksomheder og uddannelser sammen på tværs af sektorer. Der er brug for CradlePeople!

Derfor udvider vi nu i CradlePeople.
CradlePeoples sekretariat udvides med flere kræfter og kompetencer. I november 2013 sagde vi farvel til projektleder Nicholas Krøyer Blok, der har valgt at gå nye veje. Vi siger tak til Nicholas for den store indsats.

Den nye struktur betyder i 2014 flere ansigter i sekretariatet, som kan sikre en bred faglighed:

 Sekretariatet
Sara Jörn, arkitekt, Lene Midtgaard, cand. scient. pol., Nina Maria Klok, journalist og Tina Sig Olesen, produktdesigner

Sara er allerede et kendt ansigt i CradlePeople. Hun er arkitekt og har udover flere års erfaring i organisationen arbejdet med bæredygtighed på forskellige tegnestuer. 

Lene er cand.scient.pol og har mangeårig erfaring som projektleder og fundraiser i miljøbranchen bl.a. fra Danmarks Naturfredningsforening. Lene ved alt om, hvordan man undgår farlig kemi i hverdagen, og har skrevet flere bøger om emnet.

Nina er uddannet cand.scient.soc og journalist. Med kombinationen ved hun rigtigt meget om CSR og bæredygtighed. Hun er også kommunikationsansvarlig for projektet klimakvarter.dk. 

Tina er produktdesigner. Hun brænder for at undgå at bruge nye råmaterialer, og er en Ole opfinder, når det kommer til at give affald nyt liv. 

Udvidelsen betyder også, at vi næste år kan tilbyde endnu flere oplæg til forskellige målgrupper og et hav af nye arrangementer.

Vi starter tidligt ud næste år – allerede i januar afholder vi Danmarks første udstilling af upcyclede hverdagsprodukter og Cradle to Cradle design. Udstillingen bliver vist på Dansk Design Center, og du er inviteret til fernisering den 10. januar.

De første måneder af næste år byder på flere events, fra Århus over Næstved til København. Du kan blandt andet besøge Amager Ressource Center og blive klogere på, hvor affaldet i dag bliver af. Du kan høre om flere virksomheder, der har gjort ressourceoptimering til en del af deres forretningsmodel, og du inviteres til at skille produkter ad og samle dem igen, når CradlePeople giver designerne mulighed for at møde genindvindingsindustrien.

Følg med i de kommende nyhedsbreve og på hjemmesiden, hvor vi vil opdatere arrangementerne løbende. 

Vi håber, at endnu flere vil være med til at gøre en forskel i CradlePeople og arbejdet for et positivt fodaftryk på kloden. Læs hvordan du kan blive medlem her

Rigtigt godt nytår! 

CradlePeople er støttet af Velux FondenMiljøministerietMiljøpunkt Østerbro og Dansk Design Center

2013 i billeder

Produkter til låns

“Produkter til låns”, september 2013

 

“Affaldsfri by”, oktober 2013

 

Affaldsfri by

Mere affaldsfri by

 

Affaldsfri mode 2

“Affaldsfri mode”, juni 2013

 

Diskussion

Diskussion

 

Let´s do good - Aarhus

“Det positive byggeri” – Aarhus, marts 2013

 

Kontoret

“Hverdag på kontoret”

 

Lær CradlePeople bedre at kende

Lasse Lind, arkitekt og medlem af CradlePeoples bestyrelse

Lasse Lind er medlem af CradlePeoples bestyrelse og blev valgt til næstformand i maj 2013. Han fortæller ofte om Cradle To Cradle i arkitekturen både som underviser på Århus arkitektskole og som praktiserende arkitekt. Lasse Lind er arkitekt for 3XN’s innovationsselskab GXN, der er specialiseret i at udvikle og implementere grønne og innovative løsninger indenfor arkitektur og design. G’et står for Grøn, og fremhæver GXNs dedikation indenfor grønt byggeri gennem et særligt fokus på digitale arbejdsprocesser og nye materialeløsninger.

Hvorfor er du med i CradlePeople?
Vi har brug for forandringer, og jeg tror på, at CradlePeople kan være med til at bringe folk sammen, formidle positive budskaber og facillitere bæredygtige forandringer. Vi kan som borgere motivere virksomheder og politikere til at skabe nye cirkulære økonomier, og det vil jeg gerne gøre min lille del til i CradlePeople.

Hvorfor skal vi have et affaldsløst samfund?
Affald er grundlæggende et uhensigtsmæssigt biprodukt af det industrielle produktionssystem. I takt med at råmaterialer bliver kontinuerligt mere sparsomme skal vi finde mere intelligente måder at håndtere vores ressourcer på. Heldigvis handler den cirkulære økonomi ikke kun om håndtering af materialer, men giver os en mulighed for at gentænke mange af de produktionssystemer og forbrugsmønstre, som dybest set er uintelligente og uretfærdige. Forestillingen om et affaldsløst samfund er på den ene side et praktisk og pragmatisk anliggende, og på den anden side en mulighed for at drømme om en bedre verden.

Hvad er din vision for CradlePeople?
Vi skal fortsat være den organisation, der får borgere, virksomheder og politikere til at diskutere og udvikle fremtidens cirkulære økonomi. Jeg tror på, at vi kan medvirke til at kvalificere debatten om fremtidens samfund både nationalt og globalt. Vi skal udvikle vores netværk og være med til at pege på alle de positive tendenser, der er i både erhvervsliv og det politiske miljø.

Hvordan spår du fremtiden for ressourceeffektivitet i din egen branche?
Ressourcedagsordenen vil blive mere og mere fremherskende og byggebranchen vil ændre sig på grund af både politisk regulering og inspirerende eksempler på ressourceeffektiv og funktionel arkitektur. Om 10-20 år vil man se arkitektur, der er selvforsynede med ren energi, forøger biodiversiteten, og består af sunde 100% adskillelige og genanvendelige materialer.

Du kan være med til at gøre en forskel i CradlePeople og arbejdet for et positivt fodaftryk på kloden. Læs hvordan du kan blive medlem her

 

Gå i seng med god samvittighed

Nu kan du lægge dig til at sove uden større bekymringer om sundhedsfare og din belastning på miljøet. Sengeproducenten Auping har lavet flere senge, der er Cradle to Cradle certificerede. Continue reading