Case: Fra madaffald til grøn energi

Fra D’Angleterre og Radisson, til Burger King og IKEA: Kunderne spænder vidt hos den danske virksomhed BioTrans Nordic. Og den unikke ting, som disse kunder har til fælles er, at de ser deres madaffald som ressourcer, der kan omdannes til biogas og grøn energi.

Systemet er enkelt: Alle former for madaffald kan smides direkte i en opstillet affaldskværn. Det kværnede affald bliver til biomasse, og føres hen til en central opsamlingstank via et rørsystem. Herfra bliver det hentet af BioTrans Nordic og fragtet til et biogasanlæg, hvor biomassen omdannes til energi. Efterfølgende udnyttes affaldet som gødning.

Sådan får landbruget værdifuld fosfor og nitrogen tilbage i jorden, miljøet skånes fra farlige drivhus- og metangasser, og der er skabt ca. dobbelt så meget strøm ved, at biogasse det organiske affald, end hvis det våde materiale var blevet sendt til forbrænding.*

Der genereres store mængder af madaffald fra storkøkkener hver dag. Det er oplagt, at hotel- og restaurationsbranchen og offentlige institutioner begynder at se potentialet i ”det organiske guld.” I dag er det kun 14 kommuner ud af 98 i Danmark, der sender sit mad- og haveaffald til bioforgasning.

*Kilde: Claus Felby, professor ved Københavns Universitet og forsker i biogas

 

biotrans_system

Afholdt: Workshop for aktive medlemmer

Blev en større del af netværket

Allerede nu har vi en masse aktive medlemmer, som hjælper med at organisere events og har spirende ideer til kommende projekter. Den 4. november afholder vi endnu en workshop for friske ildsjæle, som gerne vil have indflydelse på CradlePeoples videre arbejde med det positive fodaftryk. 

Workshoppen er for aktive medlemmer, hvor vi vil fokusere på de kommende events og potentielle projekter. Vi vil tale om hvordan vi bedst skaber dialog blandt deltagerne? Er der nogen vi bør invitere, som du mener er vigtig bør være med? Har du en ide til et godt netværksmøde? Kom og bidrag til udviklingen for et samfund i miljøvækst.

Tilmelding til hello@cradlepeople.dk. Skriv i overskriften ”aktiv medlem”.

 

Hvornår?

Den 4. november kl. 17.00 – 19.00

 

Hvor?

Kontorfællesskabet Områdefornyelsen / Miljøpunkt / CradlePeople

Vennemindevej 39, stuen

København Ø

 

Bedste hilsner

Rune Jørgensen, Frivilligkoordinator og Nicholas Krøyer Blok, Sekretariatschef

Afholdt: Den Affaldsfrie By

Få indblik i San Franciscos “Zero-Waste Plan”, og hvordan en by med 7,5 millioner indbyggere, kan blive affaldsfri allerede i 2020. CradlePeople har inviteret Jack Macy, projektleder bag det ambitiøse mål, til dialogmøde i København.

Tid og sted:

Den 11. oktober 2013 kl. 10.00 – 12.00
Design Society - Dansk Design Center

H.C. Andersens Boulevard 27, 1553 København V

 Arrangementet er gratis. Tilmeld dig her.

Jack MacyOplægsholder: Jack Macy, Commercial Zero Waste Coordinator at SF Environment, San Francisco

I San Francisco, Californien, har man taget springet direkte fra farlig deponi til en af verdens mest effektive genbrugsindustrier. På ganske få år, og med et minimum af lovgivning, har San Francisco opnået at sortere 80% af sit affald, hvor vi herhjemme blot har opnået 27%. Planen kendes som ”Zero Waste Plan”, og målet er, at alt husholdningsaffald bliver genbrugt i år 2020. Allerede nu har processen skabt 10 gange flere jobs i affaldsindustrien, og affald er blevet en stor indtægtskilde for kommunen, fordi det bliver solgt videre som ressourcer.

CradlePeople inviterer til workshop om, hvordan vi kan inspireres og lære af den californiske model – og hvilke udfordringer og muligheder, der er i en dansk model for et affaldsløst samfund.

CradlePeople er støttet af Miljøstyrelsen og Velux Fonden.

 

 

Afholdt: Produkter til låns – København

Fra jeans og tæpper til parkbænke og lygtepæle – det kan altsammen lejes og genanvendes. For at bevare råmaterialerne i kredsløb har flere virksomheder ændret deres forretningsmodel. Hør tre virksomhedsledere fortælle om hvilke muligheder og udfordringer der er, ved at omstille til en cirkulær økonomisk forretningsmodel.

Usikre råvarepriser og miljømæssige omkostninger skaber grobund for, at private virksomheder vælger at tage ejerskab over råmaterialerne. De sikrer stabilitet ved at lease, leje og låne deres produkter ud, så råmaterialerne kan genbruges igen og igen. Det betyder meget mindre CO2 udledning, bedre vilkår for miljøet og potentielt god indtjening for virksomhederne ved, at de har en større ressourcebank. 

Mød et af europas største tæppefirmaer, Desso, den danske vej- og parkudstyrsvirksomhed, GH Form, og hollandske MUD Jeans, som har gjort det til virkelighed, at deres produkter kun skal være til låns. 

Oplægsholdere

Oplægsholdere: Michael Aastrup, Christian Wolff og Bert van Son

Tid og sted:
Den 30. oktober 2013 kl. 16.00 – 19.00
Design Society, 2. sal - Dansk Design Center

H.C. Andersens Boulevard 27, 1553 København V

Arrangementet er gratis. Tilmelding her.

Program

Kl. 16.00 ankomst

Kl. 16.10 Introduktion til CradlePeople og det positive fodaftryk

Kl. 16.20 Bert van Son, C.E.O. and owner, Mud Jeans International BV (på engelsk)

Kl. 16.55 Christian Wolff, Produkt- og salgsansvarlig Ingeniør, GH Form

Kl. 17.30 Michael Aastrup, Managing Director, The Nordic Countries at Desso

Kl. 18.05 Dialog med virksomhederne og networking

Kl 18.30 Tak for i dag

CradlePeople er støttet af MiljøministerietVelux Fonden og Miljøpunkt Østerbro.

 

Afholdt: Aktive medlemmer

Vil du gerne involvere dig mere i CradlePeoples arbejde? 

Den 30. september inviterer CradlePeople friske ildsjæle til at arbejde aktivt for affaldsløst samfund og det positive fodaftryk. Allerede nu har vi en masse aktive medlemmer, som hjælper med at organisere events og har spirende ideer til kommende projekter. Mød disse ildsjæle, og hjælp CradlePeople med afholde endnu flere events.

Workshoppen er for aktive medlemmer, hvor vi vil fokusere på det kommende event den 30. oktober; “Produkter til låns“. Vi får besøg af tre virksomheder, som alle arbejder med at lease deres produkter ud, for at få produkterne tilbage i produktion efter endt levetid. Hvordan skaber vi den bedste dialog blandt deltagerne? Er der nogen vi bør invitere, som du mener er vigtig bør være med?

Kom og bidrag til udviklingen for et samfund i miljøvækst.

Tilmelding til hello@cradlepeople.dk. Skriv i overskriften ”aktiv medlem”.

Den 30. september kl. 17.00 – 19.00

Kontorfællesskabet Områdefornyelsen / Miljøpunkt / CradlePeople

Vennemindevej 39, stuen

København Ø