Cradle to Cradle i dansk byggeri

Fornyelsesfonden støtter nu opførelsen af “Pig City” og en C2C Pavillon. Og Green Solution House i Rønne bliver til virkelighed - det er nemlig lykkedes at få sammenlagt 65 millioner kroner fra en række fonde til byggeriet.

“Pig City” er visionen om fremtidens landbrugsproduktion, med et integreret gartneri og svineproduktion i et lukket kredsløb. C2C pavillonen er en flytbar mødebygning på et fundament af vandpuder, forsynet med vedvarende energi og genanvendelige materialer. Og Green Solution House bliver det første kongres- og hotelbyggeri i verden, der gennemføres efter C2C -principper.

“Pig City”: Grisestald med gartneri på første sal
“Pig City” går grundlæggende ud på at kombinere økologisk produktion af tomater med økologisk svineavl, således at affalds- og næringsstoffer cirkulerer og enten udnyttes i et energiproducerende biogasanlæg eller som råvarer i den anden produktion. Det giver en proces uden spild af ressourcer, og produktionen udleder blot ren luft, idet et avanceret luftrensesystem gør både svinestalde og biogasanlægget lugtfrit.

   

“Projektet er et gennemført eksempel på, at en systematisk “vugge til vugge”-tilgang medfører innovativ og bæredygtig grøn teknologi”, siger Søren Adamsen, regionsdirektør hos COWI, der har været hovedrådgiver på projektet siden idéfasen.

Fødevareproducent Søren Hansen er idémand bag projektet, og han lægger vægt på at også dyrevelfærd
har været et vigtigt parameter: ”Jeg har passet og iagttaget grise i mange år. Jeg ved godt, hvordan grisene gerne vil have det, og så har vi indrettet staldene sådan,” siger han. For eksempel skal grisene ikke flytte fra de fødes til de ender i eget slagteri, da det også er integreret i projektet. Og den anderledes arkitektur har en væsentlig signalværdi, mener Søren Hansen: “Gården kommer mere til at ligne en møbelfabrik eller en moderne fødevarevarevirksomhed. Dermed vil jeg også gerne signalere, at der er tale om en helt nye og anderledes principper at drive landbrug efter, hvor vi ikke generer omgivelserne eller udleder noget, som for eksempel kan skade vandmiljøet,” siger han.

“Pig City” var et af seks vinderprojekter under Realdanias idekonkurrence om fremtidens landbrugsbyggeri, som nu bliver ført ud i livet ved hjælp af støtten fra fornyelsesfonden, RealDania, COWI-fonden med flere. Projektforslag og koncept er udviklet af Gottlieb Paludan Arkitekter og Nee Rentz-Petersen.
Læs mere 
Se “Pig City” på utube

C2C Pavillon på vandpuder med hamp i facaden
C2C Pavillonen skal bane vejen for grøn vækst! Det mener projektteamet, som skal udvikle Danmarks første bygning efter C2C-principperne. Teamet, der består af Vugge til Vugge Danmark, COWI og 3XN, har netop fået fem millioner kroner af Fornyelsesfonden og er dermed godt på vej til at realisere pavillonen.

Pavillonen er en flytbar mødebygning, på et fundament af puder fyldt med vand.  Alle materialer skal kunne genbruges med ingen eller minimal forringelse.

Den 150 m2 store pavillon vil være fuldt forsynet med vedvarende energi. Den skal på alle måder bidrage positivt til omgivelserne – både under byggeriet, i driftsfasen, og når den en gang har udtjent sin funktion.

   

Som en del af projektet skal partnerne derfor udvikle en ny type biokomposit – et glasfiberagtigt materiale af eksempelvis hamp, hør og bioresin – som kan bruges i facaden, fortæller udviklingsdirektør i Cowi Bente Andersen. “Vi kommer til at arbejde rigtig meget med materialeanvendelsen i dette byggeri. Vi skal sørge for at de systemløsninger, vi udvikler, er bæredygtige og kan genanvendes lettest muligt.”

Ved at forpligte leverandørerne i et samarbejde håber holdet også at pavillonen vil blive ved at blive opdateret, så den kan udgøre en omrejsende udstillingsbygning for, hvad – forhåbentlig mange danske – leverandører kan.
“Udover samarbejdet med 3XN og Vugge til Vugge Danmark arbejder vi også tæt sammen med Teknologisk Institut, Risø DTU, Art Andersen, Glasfiber DK og Kollision om at udvikle en lang række banebrydende nye løsninger til pavillonen. Vores mål er at skabe et katalog over innovative, grønne produkter og løsninger, som hele den danske byggebranche kan bruge til at skabe et nyt vindmølleeventyr,” siger Bente Andersen.

Pavillonen, som også får støtte af Realdania og COWI-fonden, skal stå færdig sidst i 2012.

Læs mere

Green Solution House – bæredygtighed på Bornholm
Green Solution House opføres som et centralt led i “Bright Green Island”-visionen, der blev vedtaget af Bornholms Vækstforum i 2008.
Handlingsplanen for ’Bright Green Island’ er en af de mest ambitiøse i Europa inden for energiområdet og indeholder blandt andet et mål om at etablere et internationalt førende test- og demonstrationsmiljø for grønne teknologier og løsninger på Bornholm.

Projektet skal således som et demonstratorium for klimateknologi og bæredygtighed medvirke til at realisere og forankre visionen.

“Vores målsætning for Green Solution House er at skabe en innovativ platform for udvikling af bæredygtighed på det allerhøjeste internationale niveau. Bygningen skal løbende være en showcase på de nyeste muligheder og også derigennem bidrage til både lokal og global udvikling og videndeling. Helt konkret er ambitionen netop nu at implementere visionære løsninger inden for biodiversitet, nye materialer, energioptimering samt vand og affaldshåndtering,” siger projektleder Kasper Guldager Jørgensen fra 3XNs udviklingsafdeling, GXN.

Projektchef Trine Richter oplyser, at det er lykkedes at rejse 65 millioner kroner, og det er hun meget glad for i en tid, hvor finanskrisen ellers sætter sit store præg på mange ting.

“Kampen har været hård, og der venter uendelig meget arbejde forude, men nu er der lys i fyrtårnet, Green Solution House,” siger Trine Richter.

Green Solution House bliver et byggeri, som vil tiltrække sig opmærksomhed fra hele verden. Det vurderer Martin Fluri, direktør for Vugge til Vugge Danmark. Han har spillet en aktiv rolle i projektet siden begyndelsen og forventer at følge det helt til dørs. ”Det er et meget opsigtsvækkende projekt, og Green Solution House bliver et af de førende bæredygtige byggerier – ikke blot i Danmark, men på globalt plan. Der er ikke mange andre byggerier, der kan måle sig med det”, siger han.

Læs mere om Green Solution House

Læs mere om 3xN og GXN

Cradle to cradle-konceptet kan blive en ny kilde til fremgang for den danske byggebranche
Innovation, udvikling, nye arbejdspladser og et stort eksportpotentiale.
Det kan blive perspektiverne for den danske byggebranche, hvis vi bruger principperne fra Cradle to Cradle til at løse nogle af vores samfunds mest presserende problemer. Det mener de involverede parter i de aktuelle C2C byggerier, der skal impementere en række nye løsninger inden for materialeteknologi, energiforsyning og -styring, indeklima og vandkredsløb.

“Hvis vi griber opgaven rigtigt an, kan C2C være med til at løse nogle af de omfattende miljø- og klimaudfordringer, vores samfund står overfor og samtidig skabe ny vækst. Vi ser en lang række muligheder for at sætte Danmark i front som førende på bæredygtighedsområdet ved hjælp af nye, bæredygtige produkter, ydelser og koncepter. På sigt kan det skabe nye, danske arbejdspladser,” udtaler Bente Andersen, som er udviklingsdirektør i COWI.

Med støtte fra RealDania arbejder Vugge til Vugge Danmark netop nu sammen med 3XN om at udvikle en ny byggeanvisning, baseret på Cradle to Cradle-tankegangen, med udgangspunkt i erfaringerne med de aktuelle C2C byggerier.

Og i mens vi venter på den, kan man lade sig inspirere til at bygge “grønnere”, ved at læse om en ny vidensbase for bæredygtige produkter i byggeriet.

Kilde: www.dr.dk/P4, www.ing.dk, www.brk.dk, www.cowi.dk, www.pig-city.dk, www.fornyelsesfonden.dk

Når olien slipper op…

Det kommer næppe som en nyhed for nogen: Jordens olieressourcer er endelige. Faktisk er de ved at slippe op. På et enkelt år, forbruger vi lige så mange fossiler, som det har taget jorden 5 millioner år at producere. Og hver dag bruger vi tre til seks gange så meget olie, som vi finder.

Det såkaldte “peak oil” – punktet, hvor ny produktion af olie ikke længere holder trit med tømningen af ældre felter – er formentlig allerede nået for den velkendte olie, der let strømmer op af jorden.

Samtidig vokser efterspørgslen og behovet for energi, i takt med en eksponentielt voksende befolkning og især voksende middelklasser, som i Kina og Indien, der kræver køleskabe, biler og bærbare computere. I år 2000 brugte verden 26 milliarder tønder olie, men i 2030 vil behovet ifølge Det Internationale Energiagentur være steget til 44 milliarder.

Hvis vi ikke sætter meget stærkere ind nu, kommer vi altså til at leve i en verden, hvor der langt fra er nok energi til alle. Det vil betyde døden for fattige mennesker og voldsomme prisstigninger for de rige.

Verden, som vi kender den, står overfor en af historiens  største omstillinger.

Vi er junkier på olie
Olien er forudsætningen for de fleste aspekter af vores tilværelse. Moderne industri og produktion er afhængige af olie, lige fra transport, elektronik, dagligvarer og militærindustrien, til verdens fødevareproduktion. Over 4000 produkter er lavet af olie; alt fra aspirin, asfalt, elektronik, deodoranter, bildele, stearinlys, emballage, til kontaktlinser. Man kan sige, at vores moderne verden i dobbelt forstand er bygget på et flydende fundament.

I den nyere historie, har de fleste kampe og krige omhandlet adgangen til energi. USA´s status som supermagt bygger bl.a. på, at landet har produceret mere olie end nogen anden. Før 1980 var der masser af store fund, og oliegeologer verden over fandt flere af de såkaldte ‘oil-gigants’. Felter, der var så store, at de kunne forsyne hele verden med olie i et halvt år.

Men efter 1980 vender oliegeologerne tilbage med tomme prøveflasker, og det går støt ned ad bakke for reservebeholdningen. I 1970 nåede olieproduktionen i USA sit højdepunkt, og da de begyndte at vende blikket mod billig Arabisk olie. USA har derfor været knyttet til import fra flere kontroversielle stater.

Langt de fleste lande med betydelige olieressourcer betragter deres opgørelser som ”statshemmeligheder”, ikke noget der er genstand for uvildig revision eller indblanding udefra. I øvrigt opgiver de fleste OPEC-lande uændrede reserverår efter år, trods betydelig produktion uden at der gøres nye fund. Optimistiske prognoser spår om reserver til ca. 40 år endnu. Omkring 2020 vil verdens forsyning af konventionel olie være næsten fuldstændig afhængig af nogle få mellemøstlige olielande, som vil kunne drive priserne meget højt op.

Kombinationen af faldende udbud, stigende efterspørgsel og nationale stridigheder skaber voldsomme prisstigninger og fald. Priserne på råvarer og fødevarer er allerede højere end nogensinde før i vores industrielle historie.

Det kommer til at gøre mere ondt, når prisen på olie vil stige. Igen og igen og igen.

Det vil betyde mindre økonomisk aktivitet og produktion, med en generel stagnation, varemangel og voksende arbejdsløshed til følge. Og for en voksende andel af jordens befolkning vil sulten true.

Det er derfor logisk, at verdens politikere kæmper for at skaffe olie til folket, så længe det varer. Koste hvad det vil – og det gør det. Det bliver sværere at finde og udvinde olie. Vi skal bore dybere, på mere utilgængelige steder, og derfor bruge større investeringer og mere energi på udvindingen af olien.

Canada – desperationens frontløbere
”All oil is dirty oil”, har USA´s udenrigsminister, Hillary Clinton udtalt. Og mon ikke det har sin rigtighed. Den store satsning på Canadas oliesand er et symptom på, hvor svært det er at finde konventionel olie. Og et eksempel på, hvor langt man er villig til at gå, for at sikre forsyningen til det alt mere olietørstende verdenssamfund.

Canada har meget store olieforekomster bundet i tjæresand i delstaten Alberta, og en udvinding af dem kan strække den globale olieæra mærkbart. Af samme grund er de fleste store olieselskaber involveret i Alberta, således også europæiske virksomheder som Statoil, British Petroleum, Royal Dutch Shell, Total og ENI/Agip.

 At udvinde den vanskeligt tilgængelige olie kræver imidlertid dobbelt så megen energi som konventionel udvinding, en meget stor CO2-udledning, foruden  kolossale miljøødelæggelser.

EU-Kommissionen foreslår en CO2-faktor knyttet til tjæresand, som betyder godt 20 pct. højere pris, end faktoren for almindelig råolie. Det er ikke et EU-forbud mod import af den canadiske olie, men et klart signal om at vælge noget mindre miljøbelastende. I praksis kan det således afskære Canada fra det europæiske oliemarked og måske smitte af internationalt, og det er grunden til den canadiske regerings hidsige protester, som også er tilgået regeringer i EU-lande med egne olieselskaber i Alberta.

En global handling
I dag har vi ingen alternativer parat, der kan erstatte olien. På nærvarende tidspunkt, udgøres ifølge en rapport udarbejdet af FN’s Klimapanel, IPCC , 20% af verdens elektricitet fra vedvarende energikilder . Bemærk at det altså kun omfatter elektricitet og altså ikke f.eks. konventionel transport. Græsrodsbevægelserne hævder, at tallet for verdens (brutto)forsyning af vedvarende energi snarere er blot 2,5% af. En udbygning af vedvarende energi, der er tilstrækkelig til at forsyne verdens behov, vurderes at tage et par årtier. Det forudsætter massive finansielle og energimæssige investeringer, altså olie. Og det kræver et hidtil uset globalt samarbejde.

Hvis det globale samfund tager klimatruslen alvorligt, f.eks. gennem en halvering af de globale drivhusgasudslip i 2050, vil klimaproblemet lægge en dæmper på olieforbruget på kort og mellemlangt sigt, noget der fra et forbrugersynspunkt vil være gunstigt for prisudviklingen.

Den store omstilling
Udsigten til global ressourcemangel i almindelighed, og olieressourcer i særdeleshed, tvinger stater og regeringer til at stramme kravene til ressourceforbruget hos befolkning og erhvervsliv. Det kan skabe innovation og nye vækstmuligheder.

Europa investerer i disse år i vedvarende energi. I 2010 blev der installeret flere solceller i EU end nogensinde før, hvor  vedvarende energikilder udgjorde 12,4 procent af det endelige bruttoenergiforbrug. Alligevel har EU ikke kunnet nå sit mål for vedvarende energi. Medlemslandene har flotte mål, men vil helst ikke forpligte sig når krisen kradser.

I lille Danmark, hvor næste 20% af vores energi kommer fra vindmøller, har staten med det store energiforlig planer om store investeringer i vedvarende energi. Aftalen indeholder bl.a. udbygning af vindenergi, fremme af kraftvarme, fjernvarme, biomasse, biogas og flere andre gode initiativer.

Der er dog grund til at tænke sig godt om, ved omstillingen til en bæredygtig energiforsyning. Vi løber nok næppe tør for vind, men den energiteknologi, der skal omsætte den, kan løbe ind i problemer, hvis adgangen til sjældne mineraler forsvinder. For nærvarende forsyner Kina verdensmarkedet med 97 procent af det samlede forbrug af sjældne jordarter. Mineraler som er nødvendige for, at lave vindmøller og sågar også elbiler.

Men Grønland er ved at bryde dette monopol. Problemet er bare, at de i Grønland ofte findes sammen med  f.eks. uran  som man af politiske  og forureningsmæssige årsager ikke ønsker  opgravet.

Forskning i alternativer til de sjældne jordarter, der i dag er nødvendige for moderne teknologi, er nødvendig. Og det haster med at udvikle intelligent design til vindmølle- og solcelleindustrien, der gør kontinuerlig genanvendelse af råmaterialerne mulig.

Se eventuelt den tankevækkende video med den ikke så opløftende titel ”There Is No Tomorrow”, der ikke overraskende tegner et dystert billede af en nærliggende fremtid uden olie.

 

 

Denne film giver en hurtig forklaring på vores afhængighed af olie:Hvad kan jeg gøre selv?
Som privatperson kan man vælge at lade geotermisk varme udskifte oliefyret. Og der findes flere og flere virksomheder, som installerer solceller på private husstande. Ønsker man at tage handling med det samme, findes der flere virksomheder, som fx Naturenergi og Vindstød, der tilbyder levering af vedvarende energi til dit hjem. Vi har nemlig frit leverandørvalg af energi i Danmark.

Har du en aktivist gemt i maven kan du vælge at støtte op om tar-sand-arrangementer, som afholdes over alt i verden 5. maj (se event-side på Facebook), som retter sig mod de mange firmaer og instanser, som investerer i de enorme miljø-ødelæggelser i Alberta.

Vi kan sammen og hver især gøre vores til at mindske efterspørgslen på olie, og vi må ikke mindst sikre, at vores banker, pensionskasser, aktiepuljer osv. ikke er en del af finansieringen af den udvinding af tar-sand i Alberta, som har været karakteriseret som vor tids største organiserede naturødelæggelsesprojekt.

 

Kilder: www.geologi.dk, www.ingeniøren.dk, www.dr.dk, http://www.peakoil.net/, www.mm.dk, www.klimabevaegelsen.dkwww.nordjyske.dk/www.clarte.dkwww.jenshvass.comwww.180grader.dk/

Case: Rheinzink

Når man taler om Cradle to Cradle kan det ofte blive meget flyvsk, men Rheinzink hiver det ned på jorden igen. Det handler om tagrender, tage og facader.

Rheinzink er den første byggeleverandør, som fik Cradle to Cradle certificering. De hoppede endda elegant over bronzecertificering, og røg direkte op på en sølv-plads. Arkitekter og folk i konstruktions- og byggebranchen ved hvem de er, men CradlePeople vil gerne dele det med alle jer andre.

Her er nemlig et produkt, som er 99,995% fri for unaturlige materialer og 100% genanvendeligt. En tredjedel af deres produkter er allerede genbrug og de ville gerne være fuldt cirkulærer hvis det ikke var fordi, at deres produkter rent faktisk holder i ualmindelig lang tid. Det betyder at Rheinzink skal vente længe på at få deres produkter tilbage fra brugerne. Skal produktet dog recycles efter endt livstid, kræver det kun 5% mere energi at genskabe produktet, end den oprindelige produktion.

Læs meget mere om Reihnzink på deres hjemmeside.

Vindmøller – den bedste og værste løsning

Det danske energiforlig for vedvarende energi, som politikerne i marts blev enige om, fokuserer en hel del på vindmøller. En energikilde, som ikke koster noget, selvom det at producere vindmøllerne er en stor investering. Den har umiddelbart været mere økonomisk fornuftig end at forsætte med naturgas fra Rusland, Arabisk olie og kul fra Amerika. De besparelser, der kan hentes på færre sundhedsskader, som følge af mindre forurening og højere livskvalitet, er bestemt også vær at nævne.

Men ved at vælge vindmøller gør vi os afhængige af Kina.

Kina står i dag for at levere 97% af alle sjældne jordarter, og i vindmøller bruges blandt andet jordarter som neodymium og dysprosium til at lave deres magneter. Magneter som er uundværlige i produktionen.

Og der er en grund til de hedder ”sjældne”, da de er svære at hente op ad jorden. Nu kigger vi så mod Grønland, hvor man snakker om, at meget af den moderne minedrift skal indfinde sig, hvor vi på ny vil bruge utrolige ressourcer på at hente materialer, som vi putter i vores forbrugsgoder. Det er nemlig ikke kun i vindmøller vi bruger sjældne jordarter. Men også i mobiltelefoner, fladskærme, hvidvarer, værktøj og meget mere.

Disse produkter med kostbare mineraler smider vi så ud, i en evig strøm af forbrug. Det er nærliggende at forestille sig, at det ville være nemmere at bruge ressourcer på at indsamle brugte varer, for at udvinde mineralerne, end at drive minedrift i Grønland og plage Kina for mineraler de selv har tænkt sig at bruge. Prisen på sjældne jordarter er nu højere, end nogen sinde før i vores industrielle tidsalder. Alle former for ressourcer, fra fødevarer til mineraler, har steget i pris de sidste 10 år! (Læs mere om dette her).

Nu har EU, USA og Japan anmeldt Kina til WTO for at protestere imod, at de har lagt restriktioner på eksport af sjældne jordarter. Kina vil helst bruge dem til eget forbrug og eksportvarer. Og trods at de vestlige lande har været tilfredse med at Kina står for minedriften, som gør store skader på miljøet, vil de nu have ret til Kinas ressourcer. Vi står foran endnu et økonomisk bagslag, hvis den vestlige verden ikke kan få fat i de sjældne jordarter.

Det giver anledning til at tænke over, at når vi først indhenter de alt mere kostbare sjældne jordarter,  hvem burde så få lov til at bruge dem.  Det foreligger store beslutninger for, hvilke produkter, som fortjener sjældne jordarter, og om vindmøllerne er en af dem.

Kilder: IngeniørenMcKinsey og Ellen MacArthur Foundation