CradleNu Idékatalog

Er det muligt at få et Cradle-to-Cradle-København?

Ifølge deltagerne på CradleNu seminaret: “JA, men det kræver store forandringer”. Og du kan hermed læse hvilke, i idékataloget, som giver et godt overblik over, hvad København, og andre byer, har i vente.

CradleNu er et projekt, som kigger på mulighederne for at ændre København til en Cradle to Cradle by. Det har været et pilotprojekt drevet af CradlePeople i samarbejde med Miljøpunkt Østerbro, med støtte fra Østerbro Lokaludvalg.

Vision for København i 2030

Se en kort film med dagens højdepunkter.

Restaurant Il Dona lagde hus til, da CradleNu Seminaret løb af stabelen den 25. oktober 2011. Der blev stillet skarpt på udfordringen:  “København som Cradle to Cradle by i år 2030”. Det var med særlig fokus på emnene: Byggeri, energi,transport, affald/forbrug og biodiversitet.
Vores vært fra CradlePeople, Nicholas Krøyer Blok, kunne stolt præsentere fem oplægsholdere, der hver især leverede sit bud på de aktuelle emner:

BYGGERI – SØREN LYNGSGAARD, Vugge til Vugge DanmarkSøren Lyngsgaard
Vi har brug for en revolution baseret på værdier!

Så enkelt kan det siges, og det gjorde Søren Lyngsgaard i sit  oplæg, der indledte CradleNu seminaret. Bæredygtigt byggeri og byudvikling handler først og sidst om social retfærdighed; ærlighed, fairness og kreativitet. I dag mister vi halvdelen of det, vi kunne opnå, ved at næringsstoffer og materialer kommer tilbage i et kredsløb – og det er tragisk.

Vi har brug for en ny designstrategi! Revolutionens kerne er, at design må starte med værdier som udgangspunkt for vores principper og målsætninger – først herefter kan vi udvikle strategier og taktik. Til sidst kan vi foretage målinger, i stedet for som nu, at bruge dem som udgangspunkt, var budskabet.

I Søren Lyngsgaards København 2030 tager vi vare på solens energi. Næringsstoffer forbliver næringsstoffer, hvad enten de er biologiske eller tekniske. Vi har et defineret kredsløb til rådighed, sådan at vi kan sikre langsigtet vækst. Og byudviklingsstrategien tager udgangspunkt i en kortlægning af materialestrømme og en omfattende diversitet i udviklingen af løsninger.

Sponsoreret af RealDania er Vugge til Vugge allerede nu i samarbejde med tegnestuen 3xN i færd med at udarbejde en Cradle to Cradle byggeanvisning, der skal lave Cradle to Cradle principper operationelle og implementerbare i byggeriet.

Vi har brug for et Cradle to Cradle Center, slog Søren Lyngsgaard fast, der kan komme med anbefalinger for udviklingsprojekter for mere biodiversitet. Og vi har brug for et Cradle to Cradle Råd, der kan komme med anbefalinger til myndigheder og politiker, og vejlede med udgangspunkt i værdier og principper og ikke blot på målinger. Se hele SørenLyngsgaards oplæg Youtube.

ENERGI – LILLI S. JENSEN - Clusters Biofuels Denmark
Hvad er energi? Spørger Lilli S. Jensen indledende retorisk. Og svarer selv, at allerede Einstein har fastslået, at energi og masse (ressourcer) ikke kan adskilles, så det vil Lilli S. Jensen heller ikke prøve på. Til gengæld vil hun tale om energi og ressourcer med udgangspunkt i hendes arbejde for den industrielle symbiose i Kalundborg, der blev grundlagt allerede for 50 år siden og siden har stået model for National Industrial Symbioses Program i England (NISP).

Symbiosen i Kalundborg består af et lukket kredsløb af ni virksomheder, der deles om ressourcer, vand og energi. Bare med de 9 virksomheder spares 250.000 tons C02 udledning om året! Og overskudsvarmen kan opvarme Imbicon bioethanolfabrik, der er placeret i Kalundborg af samme grund.

I 2030 ser Lilli S. Jensen et biobaseret samfund for sig. Vi har dækket især vores industrielle bygninger til med solceller, og ved at bruge kunstig fotosyntese, lagrer vi solenergien. Haver i gårde og på tage, regnvandsbassiner med pil, der renser vandet og udnyttelse af biomassen fra restprodukter er eksempler på tiltag, der skal sikre et C2C cyklisk system. Vi kører i hybrid- og elbiler, elektrisk tog og metro. ” Det nye er ikke teknologien, men at Danmark begynder at bruge den”, siger hun.

“Keep it simple – think smart”, er mantraet, der ifølge Lilli S. Jensen skal føre os ind i en C2C fremtid!
Se hele Lill S. Jensens oplæg på Youtube.

TRANSPORT – RICHARDT DELURAN – Move About ApS

“Verden GÅR under!” Hvis vi var nogen, der havde en forestilling om det modsatte, kunne Richardt Deleuran hjælpe os ud af den vildfarelse. Spørgsmålet er blot hvordan – og her mener han, er det vores udfordring i dag at sørge for, at det bliver solens eksplosion, og ikke en menneskeskabt katastrofe, der fører til jordens endeligt.

Når det gælder transport er det Richardt Deleurans holdning, at vi bør acceptere at vi bruger energi i det omfang vi bevæger os. Vi skal i stedet satse på, at den energi vi bruger er vedvarende, at vi er fleksible i forhold til vores transportform og ikke mindst at vi er meget selektive i vores valg af transport. I elbilen har vi mulighed for at selektere hvordan drivemidler bliver produceret og på den måde bevæge os væk fra fossile brændstoffer. En elbils batteri er meget kostbart. Fra et økonomisk perspektiv er dette en vigtig faktor, der skubber i en C2C retning, mener Richardt Deleuran. Elmotoren indebærer også en kraftig simplificering, som kun har 5 bevæglige dele, i forhold til den komplekse forbrændingsmotor med 500 bevægelige dele! Dette er med til at forlænge bilens levetid betydeligt.

Det er vigtigt at vi tager et skridt ad gangen for vedvarende forandring, mener Richardt Deleuran - det vil f. eks give mening at bruge 2. generations biobrændsel til den transport, hvor batteriet endnu ikke er oplagt, som fly, og til forbrændingsmotorer i dag og 10-20 år frem.

Det er et spørgsmål om at vi deler ressourcerne, er budskabet. Det gælder også bilerne, som vi skal bruge efter behov, sådan at vi reducerer behovet for langdistancemotorer. Og vi skal væk fra bilens “personificering”, sådan at vi ikke knytter os til et enkelt produkt, men fremmer fleksibiliteten og dermed diversiteten.

Se hele Richardt Deleurans oplæg på Youtube

AFFALD/FORBRUG – Anders Bjørn, DTU
Systemisk forandring og lovgivning er vejen ud af dagens ressourcespild. Det mener Anders Bjørn, der i sit oplæg gjorde rede for dagens situation og teknologi på affaldsområdet, og pegede på det enorme potentiale, der vil være i en bedre udnyttelse af biologisk affald, i en by som København med en million indbyggere.

Downcycling er et andet stort problem i dagens begrænsede genanvendelse af materialer. Det er vigtigt at vi har rene fraktioner, hvis dette skal undgås. Her står producenterne foran en stor og vigtig opgave, påpegede Anders Bjørn. Vi skal også være opmærksomme på, at biologisk nedbrydelighed ikke implicit er lige med bæredygtigt: ”En biologisk nedbrydelig plastikflaske, der havner på kompostbunken, bliver til vand og CO2, der ryger lige op i atmosfæren”, oplyser han.

Intelligent affaldssortering og bedre produktservice
Intelligente genbrugsprocesser vil være løsningen i fremtiden, fastslår Anders Bjørn. En chip, som produkter kan “tagges” med, der kan aflæse kemikalier og materialer i en genbrugsproces, er under udvikling.

Anders Bjørn ser gerne, at forbrugeren fungerer som produktudvikler. ”Produktservicesystemet skal ikke kun handle om en materialecyklus, det skal være en informationscyklus”, mener han.

Forbrugeren skal have mulighed for at tage stilling til produktets livscyklus, og man bør sælge service i højre grad end produktet.” ”Sælg legeglæde i 2 år, i stedet for produktet lego – og du beholder kontrollen over produktet og dets genbrugsmuligheder”, var opfordringen. Se hele Anders Bjørns oplæg på Youtube.

BIODIVERSITET – PHILLIP HAHN PETERSEN - Habitats
Giv slip på kontrollen! Sådan lyder opfordringen fra Phillip Hahn Petersen, som drømmer om en omfattende biodiversitet i byen. Dette kræver mindre friserede grønområder og et bylandskab med plads til naturens udfoldelse. “Cradle to Cradle handler om udviklingen af den samlede genpulje”, var Phillip Hahns budskab. Vi skal sikre økosystemer i byerne, der kan forsyne os med mad, sikre klima og bestøvning samt de rekreative og kulturelle værdier, der skaber sammenhold og tilknytning. Vi skal sikre et væld af arter, der hvor vi opholder os, i stedet for at udrydde plads!

Dette kan gøres ved f.eks. at undlade at drive vores grønne områder så hårdt, og i stedet gøre plads til arternes udfoldelse, ved etablering af grønne ”korridorer” langs cykelstierne for arternes bevægelighed, og etablere grønne tage og facader, der håndterer regnvand og er landskabeligt.

Phillip Hahns vision for København i 2030 er at vi lykkedes med give slip på kontrollen, og at vi formår at gøre plads til en naturlig og vild succession i (by)landskabet. Se hele Phillip Hahn Petersens oplæg på Youtube.

Workshops
Efter de inspirerende oplæg fortsatte diskussionen i workshops opdelt i de forskellige emner, hvor CradlePeople og andre interesserede tog fat på mål, muligheder og forhindringer med hensyn til at skabe en Cradle to Cradle vækst i København. Og der skortede ikke på idéer og visioner. Efter en indledende brainstorm var det tid til en dejlig tapas-frokost, hvorefter diskussionen fortsatte med henblik på at fremkomme med konkrete forslag.

Et paradigmeskift
Det var holdningen,  at det er vigtigt at lægge ud med en øget bevidsthed om det forestående paradigmeskift. Her bør Kommunen påtage sig rollen som frontløber på klimafronten, også gennem inddragelse af borgerne i selve arbejdet.

Et andet vigtig aspekt, mente man, er at skabe incitamentet for individer, boligforeninger og virksomheder for at bidrage med eksempelvis energiproduktion, varmevidereførsel, kompostering, biomasse etc. Der skal etableres de rigtige rammevilkår for en bæredygtig udvikling, og incitamentet må gerne være økonomisk. Indtjeningsmuligheder på f. eks solceller og husstandsvindmøller var også på tapetet.

Der skal foretages værdiansættelse af alle former for naturlig kapital, som eksempelvis tilbageførsel af fosfor til jorden.
Oprettelse af et centralt biogas/komposteringsanlæg for København, et nationalt center for industriel symbiose og en central biomasse produktion, var andre forslag, der vandt genlyd.

Inspireret af Kalundborg-symbiosen diskuteredes også muligheden for en tilkobling til fordeling af overskudsvarme fra tung industri i og omkring København.

2030 ville workshop-deltagerne gerne se den sidste forbrændingsmotor køre ud af byen! I stedet har vi da eldreven metro og S-tog.

Engagementet var stort hos de deltagende i de forskellige workshops, der producerede et væld af idéer. Der var stor enighed om, at mulighederne er mangfoldige. For at København skal blive en Cradle to Cradle By i 2030, kræves vilje – både hos borgere og politikere.

Læs idékataloget, der opsummerer resultaterne fra dagens workshop, her.

MICHAEL BRAUNGART I DANMARK

Da Michael Braungart var et smut i Danmark i slutningen af oktober fik han udtrykt at forandringsprocessen for Cradle to Cradle ikke kun kommer gennem produktdesign. Den kommer også ved en værdimæssig og kulturel forandring i samfundet.

CradlePeople’s Bestyrelsesformand, Henrik Holmlund Thomsen, og Projektleder, Nicholas Blok, mødtes med kemikeren Michael Braungart i København. Her gjorde han udtrykt for sine håb om en Cradle-bevægelse i Danmark.

Fadderen bag Cradle to Cradle designprocessen har en rolig personlighed, men formår dog at tale meget alligevel. Vi sidder i metroen på vej til lufthavnen, for Michael Braungart har travlt og skal skynde sig afsted til endnu et arrangement i Tyskland. Han har dog meget på sinde.

“I’ve found that doing less bad is no fun. Doing good is fun!”

Michael Braungart fortæller os, at man skal have passionen i orden. Han er en mand, der mener det skal komme fra hjertet og derefter udtrykkes i ens arbejde. Han mener at CradlePeople kan være en metode til at skabe den kulturelle forandring, der skal til, for at se på affald som ressourcer. Budskabet i Cradle to Cradle er svært at formidle til folk, som ikke har umiddelbar interesse i bæredygtighed. Er man dog arkitekt, ingeniør eller designer forstår man det nemmere. Men hvad med politkere, forretningsfolk og udannelsesinstitutionerne?

“We need to connect businesses, authorities and educational institutions and facilitate the process to create the change. By making an easy understood campaign we can broadcast the Cradle to Cradle message and reach these people.” Siger Michael Braungart mens han holder fast i det gule håndtag over hans hoved. Det er myldretid, og vi står omringet af travle mennesker på vej hjem efter arbejde.

Han beskriver ligeledes at C2C-udviklingen kunne ske meget hurtigere, hvis der var mulighed for at opfange alle dem, som har interesse. Der er studerende, produktchefer og sågar pensionerede, som er klar til at sprede budskabet. Men man kan sige at der mangler et fast holdepunkt.

“We do product development – not human development” siger han og griner. “We can develop as many C2C products we like to, but you need a systemic approach to change the processes”

Metroen ankommer til lufthavnen og vi finder ned til terminalen hvor han får checket in. Vi trykker pænt hånd og Michael Braungart forlader Danmark i denne omgang. Han tilbringer ca. 250 dage om året væk fra sit hjem, hvor han fortæller om Cradle to Cradle til de mange interesserede rundt om i verden. Lad os håbe på, at blot nogle få personer går fra intention til handling, og skaber en Cradle to Cradle fremtid.

AFHOLDT: CRADLEPEOPLE AARHUS

CradlePeople handler om mennesker. Det handler også om en designproces vi alle holder af, men uden erfaringsudvekslinger, samtaler og inspiration får vi ikke den C2C-udvikling vi håber på. CradlePeople ser derfor et stort skridt af vejen til C2C-udvikling i at involvere Aarhus, og resten af det vestlige Danmark, i netværksdannelse. Nu samles vi for første gang i Aarhus til at opstarte det jyske CradlePeople netværk. Og du er inviteret.

Mener du, at Cradle to Cradle er en interessant tilgang til vores økonomiske krise og et godt bud på hvordan vi løser miljøproblemerne, så kom til opstartsmøde Torsdag den 10. november kl. 18.00 hos Idériget, Mejlgade 43a, 8000 Aarhus C.

CradlePeople er en interesseorganisation for virksomheder, uddannelsesinstitutioner, myndigheder og bæredygtighedseksperter, som ikke vil nøjes med at reducere miljøproblemerne. Vi vil løse dem gennem vækst!

Med designprocessen Cradle to Cradle kan producenter ændre deres produkter til at være næring fremfor affald når produktet “dør”. Det handler om ressourceeffektivitet og bruge vedvarende muligheder. Men hvem vil sørge for den systemiske forandring og formidle budskabet? Hvordan kan vi ændre vores samfund på værdier og kulturelt til at bidrage til både økonomisk OG miljømæssig vækst?

Gennem dialog og networking kan producenter komme i tale med andre producenter. Virksomheder kan få viden fra eksperter og uddannelsesinstitutioner. Og myndighederne kan påvirke og påvirkes til at fremme Cradle to Cradle. Det er målet med CradlePeople.

Ønsker du at deltage så send venligst en mail til hello@cradlepeople.dk med teksten “Tilmelding til CP opstartsmøde i Aarhus” i emnefeltet.