REthink REcycling – en kreativ og inspirerende aften

Tankefusion og workshop med FKN

Denne sene eftermiddag, hvor CradlePeople bød velkommen, var der lagt op til leg og kreative ideer. Denne Tankefusion var sat i stand i samarbejde med Folkekirkens Nødhjælp (FKN), som ønskede input på, hvordan de kan undgå en masse spild af al den genbrug, som de får ind til deres genbrugsbutikker, og som af den ene eller anden grund ikke kan sælges i butikkerne. Johanne Bjørndahl startede ud med at fortælle lidt om CradlePeople og C2C-tankegangen og efterfølgende fortalte Kristine Naundrup-Jensen fra FKN om organisationens historie, formål og genbrugsbutikker.

Workshop

Efter oplæggende og en spisepause blev der lagt an til kreativ workshop, hvor folk fordelte sig alt efter hvilket tema der interesserede dem. De forskellige temaer var:  1) Forretningskoncepter, 2) Legetøj, 3) Pap og Papir, 4) Tekstiler, 5) Accessories, 6) Strik og 7) Møbler. Deltagerne havde en time til at diskutere, brainstorme, tegne, lege og i det hele taget udfolde de kreative evner. Resultatet var rigtig mange gode, skæve og kreative ideer fra de forskellige grupper. F.eks. havde en gruppe, der arbejdede med accessories lavet en uro af knapper. En anden gruppe, som diskuterede forretningskoncepter, mente der var brug for et supermarked eller indkøbscenter for genbrugsbutikker, så det er muligt at finde alt inden for rækkevidde, i stedet for man skal farte hele byen rundt for at finde genbrugsbutikker, som lige har det man skal bruge. (Der vil senere udkomme en opsamling fra dagen med alle de gode ideer.) Dermed sluttede en eftermiddag af kreativitet og skabelyst.

Cradle to Cradle og genbrug

Johanne Bjørndahl fra CradlePeople lagde ud med at fortælle om Vugge til Vugge tankegangen og hvorfor den er relevant ift. genbrug. Industrialiseringen har givet mennesket mange forbrugsgoder, som vi i dagstadig nyder godt af. Men desværre har det medført meget affald og stort forbrug af jordens ressourcer. Produkter designes til at blive smidt væk. Men hvor er væk? I Danmark bliver det meste af vores affald brændt, men i mange andre lande ender det på store lossepladser, bliver vasket ud i vores have, og forurener jord og vand.

Derfor er vi nød til at bryde med denne tankegangen om at smide væk, og det bedste ville være produkter, som var designet til at indgå i et naturligt kredsløb. Vugge til Vugge tankegangen går derfor ud på at designe produkter som kan skilles ad og blive brugt igen og igen. Hvorfor så overhovedet beskæftige sig med genbrug af måske dårlige og urene materialer? Problemet er at vi ikke kan nulstille verdens produkter, så vi fra i morgen kun har forbrugsprodukter med godt, genanvendeligt og sundt design. Derfor er vi nødt til at forholde os til de store mængder af materialer, der lige nu er produceret og med tiden mister deres værdi.

Genbrug = værdi

I genbrugsbutikkerne får de mange værdifulde materialer ind, som er værd at genbruge, men mange af disse materialer er nødvendige at bruge i nye sammenhænge, da de ikke kan sælges som de er pga. huller, slitage osv. Men det er ikke bare råmaterialerne, der gør det værdifuldt at genbruge. Der er også miljøhensyn at tage, da det kræver mange flere ressourcer, både energi, vand og råmaterialer at producere nyt helt fra bunden, i forhold til at genanvende allerede forarbejdede materialer.

Downcycling vs Upcycling

Når man taler om genbrug, taler man også om downcycling og upcycling. Downcycling vil sige, at man forringer råmaterialerne ved f.eks. sammensmeltning af plastflasker med andet plastmateriale og laver et nyt produkt af det, som til sidst smides ud. Ved REcycling er tanken at et produkt bliver til det samme produkt igen, som for eksempel flasker, der sorteres, smeltes og bliver til flasker igen. Upcycling kalder man den process, hvor man tager et produkt med en kort levetid (fx emballage) og anvender det til et produkt med en længere levetid (fx. et møbel). Upcycling er derfor ofte kendetegnet ved mindre forarbejdning, opskalering af produktets levetid og med mulighed for at indgå i reelle genbrugsforløb igen bagefter.

Oplæg af Kristine Naundrup-Jensen

Kristine Naundrup-Jensen fra FKN tog over og fortalte om Folkekirkens Nødhjælp (FKN), deres genbrugsbutikker og deres konceptbutikker, Fisk. Formålet med FKN er at hjælpe verdens fattigste og styrke deres muligheder for at få et værdigt liv. Organisationen arbejder med katastrofehjælp, udviklingshjælp og med at tale de fattiges sag, så også de strukturer, der ligger bag nøden, kan ændres. Deres indsats er koncentreret i Afrika og Asien. FKN har sine rødder i den danske folkekirke, men samarbejder bredt med andre kirkelige og folkelige organisationer, og i 2010 blev FKN en del af ACT Alliancen, som er en af verdens fem største NGO’er. Læs mere om FKN’s historie her.

FKN’s Genbrugsbutikker

FKN åbnede den første genbrugsbutik i 1972 og siden da er det gået slag i slag. I dag er der i alt 124 genbrugsbutikker rundt om i Danmark, som bestyres af 3500 frivillige medarbejdere. Butikkerne får hvert år flere tons tøj, sko, møbler og andre brugte varer doneret. Ca. 75% af disse varer bliver sendt videre til andre organisationer eller ryger på forbrændingen, fordi det ikke kan sælges. Men det der til gengæld sælges skaber stor værdi for organisationen og dem de hjælper, for i 2010 havde genbrugsbutikkerne et overskud på over 17 millioner kroner.

Fisk visionen

Konceptet med Fisk-butikkerne startede som en idé hos en gruppe frivillige, som ønskede at kombinere genbrug med re-design, fairtrade og en café. Visionen for Fisk er, at gøre bæredygtigt forbrug til en naturlig del af en moderne livsstil. Dette opnås gennem denne nytænkende og anderledes butik og café, som er med i fører-feltet af trendsættere. Fisk fik da også, som bevis på dette, titlen som byens bedste genbrugsbutik i 2007. Butikkerne sælger et unikt udvalg af genbrug fra perioden 1920’erne til 1980’erne, samt re-designet tøj og møbler, som sælges under navnet ”Fiks”. Desuden får Fisk produceret egen tøj linie fra et af FKN’s projektlande. Linien hedder ”SkiFt”. Fisk fungerer ikke bare som butik, men også som hyggelig café, hvor der sælges friskbagte boller, kage og kaffe – alt fra økologisk og fairtrade landbrug. De frivillige bag butikkerne planlægger og udfører også events for at sætte fokus på bæredygtighed og verdens fattigste.

Herefter var der spisning og materialeworkshops. Opsamling fra workshopsene kommer snart.

Se fiskenettet.ning.com for inspiration og diskussioner fra dagen.

Speciale: Kritisk vurdering af de miljømæssige aspekter ved C2C

Miljøingeniørstuderende og CradlePeople medlem Anders Bjørn har netop skrevet et meget interessant kritisk speciale om Cradle to Cradle. Specialet tager udgangspunkt i en vurdering af de miljømæssige aspekter ved C2C konceptet. Er du interesseret i at læse specialet kan du skrive til andersbjoern@hotmail.com og bede om en kopi.

Kort referat af specialets fokus

Formålet med specialet har været at identificere, hvorvidt man altid ender op med noget miljøvenligt, når man bruger C2C som designkoncept.  Specialet er delt op i tre dele: 1) tre Life Cycle Assessment (LCA) casestudier om C2C produkter, 2) et litteraturstudie af metodiske aspekter ved C2C og 3) en online undersøgelse rettet mod virksomheder, der arbejder med C2C konceptet.

De tre forskellige case studier på C2C produkter viser forskellige resultater og tilsammen viser de, at bæredygtigheden af C2C produkter i vid udstrækning afhænger meget af de antagelser, som er fremsat om den marginale energikilde, og muligheden for genanvendelse i lukkede kredsløb af produktet. På baggrund af disse resultater når Anders Bjørn frem til, at ulemperne ved, at C2C produkter ikke er energieffektive muligvis vil falde i fremtiden, men lige nu er det et alvorligt dilemma for bæredygtighedsprincippet.

I anden del af sit speciale undersøger Anders Bjørn litteraturen. Hans undersøgelser viser en række konflikter ift. bæredygtigheden i forbindelse med C2C konceptet. Bl.a. når han frem til, at det er svært at skelne mellem de teknologiske og de biologiske næringsstoffer, da definitionerne ikke gensidigt ekskluderer hinanden, og 100% lukket teknisk genanvendelse viser sig at være termodynamisk umuligt. I den tredje del af specialet viser Anders Bjørns undersøgelser om virksomhederne, at der opstår konflikter mellem C2C og øko-effektivitet koncepterne, og når de opstår foretrækker virksomhederne at følge C2C konceptet pga. at det opfattes som at have højere gyldighed.