Tankefusion om C2C i byggeriet

Tirsdag d. 12. april holdt vi Tankefusion hos NCC om C2C i byggeriet.

CradlePeople og andre interesserede blev inviteret til en eftermiddag, som handlede om at skabe en byggevejledning ud fra C2C tankegangen til den danske byggebranche. Eftermiddagen bød på oplæg fra Martin Fluri, Vugge til Vugge Danmark, og Kasper Guldager, 3xN, som gav et godt og detaljeret oplæg om deres projekt, der satte gang i masser af spørgsmål og ideer hos deltagerne. Efterfølgende var der workshop, hvor deltagerne i grupper diskuterede, hvordan man kan implementere C2C i en byggevejledning.

Det var en spændende og udbytterig eftermiddag med mange flere spørgsmål og kommentarer end der var tid til i programmet. Deltagerne gik med stort engagement i gang med at diskuterer de fire emner (energi/transport, materialer/design, natur (biodiversitet)/vand, økonomi/finansiering), der var blevet fremlagt til diskussion i workshoppen. Det kom der en masse spændende nye ideer og indfaldsvinkler ud af. En stor tak til alle jer, som var med til at gøre dette til en super god eftermiddag. Der vil meget snart komme en opsamling fra dagen.

Cradle to Cradle cases og byggevejledning

Martin Fluri fra Vugge til Vugge Danmark lagde ud med at fortælle lidt om, hvad Vugge til Vugge Danmark er og hvilke projekter de har gang i lige nu. Her fortalte han bl.a. om Mærsk, som er i gang med at bygge nogle af deres containerskibe efter C2C principperne. De forskellige materialer skal kunne genbruges igen og igen og dermed indgå i et teknisk næringssystem. Materialerne som bliver brugt til at bygge skibene med, bliver identificeret efter et system med rød, gul og grøn som farveindikator på, hvor rene de enkelte produkter er, hvor de grønne er de reneste til at genbruge og de røde de mindst rene.

Derudover nævnte Martin Fluri forskellige byninger rundt om i verden, som var blevet C2C levedygtige. Bl.a. fortalte han om den efterhånden velkendte case om Ford Mortor Companys fabriksareal i Deabourn, Michigan, USA, som var så forurenet, at det var blevet erklæret uegnet for mennesker at opholde sig i. Det er nu bygget efter vugge til vugge principperne i stedet for at bygge konventionelt. F.eks. holder græstag mere end dobbelt så længe som traditionelle tagbelægninger og sammen med deres vådområder, er det med til at rense og dræne regnvand og spare virksomhe.den for dyre pumper og vandrensningssystemer. Samtidig har det været med til at skabe ny biodiversitet og tiltrukket nye fuglearter.

Kasper Guldager fortalte om en ny byggecase på Bornholm, Green Solution House – Business Center Bornholm,  et bæredygtigt kongrescenter, hvor der vil være plads til 400 gæster. En stor del af arbejdet med at få det lavet C2C venligt, er energirenovering af de eksisterende bygninger, som stammer fra 70’erne og 80’erne. Derudover skal der bygges 2 nye bygninger.

Green Solution House bliver det første kongres- og hotelbyggeri i verden, der gennemføres i fuld overensstemmelse med Cradle to Cradle principperne, hvilket vil sige at alt skal kunne genanvendes i en eller anden form og at intet må belaste miljøet.

Målene med Green Solution House er:

 • Innovation platform for the highest level of sustainable development.
 • Example of continuopus improvement.
 • Solutions adressing biodiversity, materials, energy, water, and waste.
 • Grow a local and global network for knowledge sharing.

Indtil videre er der udarbejdet en skitse for projektet, som indebærer, at:

 • Green Solution HouseCentret skal være selvforsynende med energi fra eget solcelleanlæg, egne vindmøller og eget jordvarmeanlæg.
 • Green Solution House skal være i harmoni med de naturlige omgivelser – og får for eksempel beplantning på store dele af taget.
 • Det skal have sit eget system for affaldshåndtering, som sikrer at intet går til spilde, men genbruges eller komposteres.
 • I et tilknyttet drivhus skal produceres økologiske grøntsager og frugt til gæsterne.
 • Vand skal genanvendes og regnvand skal opsamles.
 • Green Solution House skal kunne benyttes som test-område for nye grønne teknologier.
 • Green Solution House får omkring 3000 kvadratmeter – blandt andet et stort, fleksibelt auditorium og en restaurant.

Green Solution House opføres som et centralt led i ’Bright Green Island’ visionen, der blev vedtaget af Bornholms Vækstforum i 2008. Handlingsplanen for ’Bright Green Island’ er en af de mest ambitiøse i Europa inden for energiområdet og indeholder blandt andet et mål om at etablere et internationalt førende test- og demonstrationsmiljø for grønne teknologier og løsninger på Bornholm.

Nye projekter undervejs i CradlePeople dette forår

I CradlePeople regi er der i øjeblikket gang i en masse spændende tiltag i form af større og mindre projekter, som vi er i færd med at søge fondsmidler til. Bl.a. har et af CradlePeoples medlemmer taget initiativ til et projekt, som handler om Urbane Haver og kompostering. Derudover er vi i gang med at skrive på et projekt for at få midler til en oplysningskampagne, der skal sætte fokus på Biodiversitet og Fødevareproduktion. Et samarbejde med et af Københavns mest visionære miljøpunkter om at formulere visioner for Cradle to Cradle i urbane miljøer er i øvrigt også på trapperne… Er du interesseret i et eller flere af disse emner? Kontakt johanne@cradlepeople.dk.

C2C Mærsk? – Det genanvendelige containerskib

Mærsk, verdens største containerskib-selskab har bestilt nye bæredygtige containerskibe, som skal bygges efter vugge til vugge principperne. Alt skal kunne genbruges, så der intet affald kommer og ingen skadelige og farlige stoffer bliver udledt. Dvs. de forskellige materialer skal kunne genbruges igen og igen og dermed indgå i et teknisk næringssystem. Materialerne som bliver brugt til at bygge skibene med, bliver identificeret efter et system med rød, gul og grøn som farveindikator på, hvor rene de enkelte produkter er, hvor de grønne er de reneste til at genbruge og de røde de mindst rene.

Læs mere på Vugge til Vugge og Information.dk

Insekter i stedet for røde bøffer

På grund af den voksende verdensbefolkning vil det globale landbrug efterhånden få svært ved at brødføde alle. I 2030 vil jordens befolkning være over 8 milliarder, men ved at overgå til masseinsektopdræt, vil det være muligt at skaffe en mere bæredygtig ernæringskilde.

Som sagt så ofte før, er en flue i suppen bare et ekstra tilskud af protein – og det er ikke helt løgn. Insekter er meget rige på proteiner og har et lavt kalorieindhold og så forårsager de langt færre miljøskader end kvægdrift.

Læs hele artiklen på Information.dk