Byaffald kan gøde fremtidens afgrøder -nyhed fra Life på KU

Artikel fra LIFE på KU’s nyhedsbrev. Se den oprindelige artikel

Affald fra byer indeholder store mængder af næringsstoffer, som udgør en potentiel næringsstofkilde til den globale fødevareproduktion. Nye forskningsresultater fra langtidsforsøg viser, at organisk affald fra byer kan tilføres jorden uden at dens funktion ødelægges eller andelen af multiresistente bakterier i jorden øges

Spildevandsslam, husholdningsaffald og human urin – de fleste forbrugere har en vis skepsis imod brugen af visse affaldstyper fra byer til fødevareproduktion. Resultater fra just offentliggjort ph.d. studium viser dog, at frygten for ophobning af tungmetaller i jorden og muligheden for yderligere spredning af antibiotika-resistente bakterier til miljøet kan være ubegrundet:

“Kvaliteten af affaldet er blevet væsentligt forbedret siden de første langtidforsøg med genanvendelse af byaffald i jordbrug blev udført. Det skyldes en renere teknologi og outsourcing af tung industri og derfor bør affald fra byer i dag betragtes som en vigtig
gødningskilde til den globale fødevareproduktion” fortæller ph.d. studerende Pernille Hasse Busk Poulsen fra Institut for Jordbrug og Økologi, KU-LIFE.

Langtidsforsøg med lave tungmetal-værdier
Resultaterne fra affalds-studiet tager afsæt i
et markforsøg der blev påbegyndt i 2003,
hvor der årligt er tilført gødninger, så som human urin, spildevandsslam og kompost lavet af organisk køkkenaffald.

“Resultaterne viser, at affaldsprodukterne kan anvendes meget længe uden der sker skadelige effekter på jordfunktionerne, altså at mikroorganismerne, der har stor betydning for jordens sundhed, stadig har det godt. Det skyldes bla. at de akkumulerede mængder af tilførte tungmetaller – som har skadelig effekt på jord – ligger under de øko-toksikologiske grænseværdier, selv i behandlingen med forhøjet mængde spildevandsslam svarende til cirka 55 års normal tilførsel”, forklarer ph.d. studerende Pernille Hasse Busk Poulsen.

Antibiotika-resistens skal under lup
Forskningsresultaterne viser også, at der ingen skadelige effekter er på den mikrobielle samfundsstruktur efter tilførsel af byaffaldet.
Tilmed viser undersøgelserne, at frygten for en øget mængde antibiotika resistente bakterier i jord gødet med organisk byaffald kan være ubegrundet:

“Det kræver yderligere undersøgelser at bestemme de langsigtede effekter af gødningerne for tilstedeværelsen af antibiotika resistente bakterier, men mine resultater viser dog ingen forskel i andelen af resistens i den behandlede og den ubehandlede jord”.

Ph.d. forsvar
Pernille Hasse Busk Poulsen forsvarer sin ph.d. afhandling fredag d. 10 september med forelæsningen: “Examination of microbial diversity and function in waste amended soils and chitin amended compost” kl.11 i Auditorie 3-14, Thorvaldsensvej 40, KU-LIFE

Alle er velkomne.

Yderligere information:
Ph.d. studerende Pernille Hasse Busk Poulsen, pepo@life.ku.dk , tlf: 27593906
Projektleder og vejleder Jakob Magid, jma@life.ku.dk tlf. 353-33491/ 24824668
Rikke Pape Thomsen, rpt@life.ku.dk – siden er sidst opdateret d.9. september 2010