3 December, 2010 by , Nyheder

2010 har været et godt år for udviklingen af Cradle to Cradle konceptet i Danmark

Vugge til Vugge Danmark fortæller om året 2010, om nye samarbejdspartnere og om projekter, der under udvikling.

I løbet af 2010 har en række konkrete Cradle to Cradle projekter udviklet sig. Nogle virksomheder ønsker at udvikle hele forretningen og skabe nye produkter og forretningsmodeller efter C2C kriterier. Andre vil primært sikre sig at deres materialer ikke skjuler fremtidige risici for forbrugeren og vil derfor have deres ingredienser vurderet af Vugge til Vugge/EPEA Kopenhagen. Og så er der dem, der ønsker at blive ved med at være i front på deres område, så de kan holde trit med nogle af deres konkurrenter, der er gået igang med Cradle to Cradle implementering.

Vugge til Vugge/EPEA Kopenhagen er i år begyndt at samarbejde med bl.a. Mærsk, Egetæpper og GH Form omkring udvikling af Cradle to Cradle produkter og forretningsmodeller.

Men det rykker også andre steder. Der er kommet større efterspørgsel på Cradle to Cradle byggeri.

På Bornholm skal man bygge et splinternyt Cradle to Cradle kongrescenter, der vil tiltrække folk fra hele verden, pga. bygningens helt igennem positive fodaftryk på de Bornholmske omgivelser. William McDonough & Partners har lavet det første skitseforslag til projektet og Vugge til Vugge/EPEA Kopenhagen rådgiver omkring materialevalg, kredsløbsløsninger og uddannelse.

Et andet potentielt spændende byggeprojekt er Amagerforbrændings forestående opførelse af et nyt administrations- og recyclecenter efter Cradle to Cradle principperne. Det har været i støbeskeen i løbet af 2010 og det bliver spændende at følge processen og se om Amagerforbrænding formår at tiltrække den nødvendige knowhow og ekspertise til at opfylde deres ambitioner om et gennemført Cradle to Cradle byggeri.

Cradle to Cradle byggeanvisning

Med den stigende efterspørgsel på Cradle to Cradle byggeri har mange aktører i den danske byggesektor, efterspurgt deciderede retningslinier for hvordan man arbejder med Cradle to Cradle indenfor byggeriet. Derfor har Realdania tildelt os funding til at udvikle en Cradle to Cradle byggeanvisning. I den forbindelse inddrager vi bl.a. en lang række internationale og danske specialister til, sammen med os, at udvikle de forskellige aspekter af anvisningen. Arbejdet foregår I tæt samarbejde med den danske arkitekttegnestue 3XN.

Cradle to Cradle i regions- og kommunaludviklingen.

I Herning arbejder vi på at implementere et tværgående Cradle to Cradle modul, der skal inspirere og informere igangværende erhvervsaktiviteter om potentialerne i at udvikle Cradle to Cradle løsninger. Det sker i samarbejde med Herning kommune, Region Midtjylland og Herning erhvevsråd.

I Kalundborg har den industrielle symbiose i samarbejde med Vugge til Vugge/EPEA Kopenhagen lige ansøgt Højteknologifonden om støtte til at udvide symbiosesamarbejdet med anlæggelse af en algeproduktionfacilitet. Den skal muliggøre forskning og kommerciel afprøvning af forskellige algetyper i et Cradle to Cradle næringsstofkredsløb med udbytte for de eksisterende virksomheder i symbiosen og med potentiale for at tiltrække nye virksomheder til Kalundborg.